Optimus Ride tror på förarfria zoner

Startupföretaget Optimus Ride som drivs av några entusiaster från Massachusetts Institute of Technology (MIT) håller på att utveckla en helt självkörande bil som skulle kunna användas för taxi- och samåkningstjänster [1].

Enligt företagets grundare Ryan Chin är interaktionen mellan självkörande och manuella fordon en svår nöt att knäcka. Ett självkörande fordon som kör enligt trafikreglerna skulle ha svårt att klara sig bland vanliga förare som har ett beteende som avviker en hel del från vad trafikreglerna förespråkar. Beteendet av mänskliga förare, fotgängare och cyklister är oförutsägbart och artificiell intelligens har inte utvecklats tillräckligt mycket för att kunna hantera det.

Därför tror Chin mer på en modell där självkörande fordon transporterar folk i låga hastigheter inom områden som är dedikerade för självkörande fordon, dvs. i förarfria zoner. Dessa zoner ska egentligen fungera som living labs där man lär sig mer om möjligheter och problem. För att få acceptans från människor får zonerna presenteras för dem som ”framtiden” som de har möjlighet att påverka själva. När teknologin mognat kan man sedan utöka dessa områden.

Det är just den här modellen som Optimus Ride strävar efter. Planen är att Optimus Ride ska testa en mindre flotta av fordon nästa år. Testningen kommer troligtvis ske på ett privat område.

Källor

[1] Harris, M., IEEE Spectrum. Optimus Ride Wants Autonomous Ride-Sharing Without Human Drivers in the Way. 2016-03-11 Länk