Etikettarkiv: AAA

SAE joinar initiativet ”Clearing the Confusion”

Standardiseringsorganisationen SAE International har nu valt att ställa sig bakom initiativet Clearing the Confusion: Recommended Common Naming for Advanced Driver Assistance Technologies [1]. Initiativet startades i slutet av förra året av amerikanska organisationerna AAA, Consumer Reports, J.D. Power och National Safety Council och förespråkar förenklad och standardiserad benämning av diverse förarstödssystem (ADAS).

Konsortiet har gemensamt publicerat ett dokument där de föreslår namn och korta beskrivningar av ett 20-tal olika ADAS. Dokumentet vänder sig till konsumenterna och namnen är enligt konsortiet enkla, specifika och baserade på systemfunktionaliteten. 

SAE har parallellt med detta inlett en revision av standarden Active Safety Systems Terms and Definitions (SAE J3063)

Egen kommentar

Det här initiativet och dokumentet är absolut ett steg i rätt riktning. Det finns dock en risk att dokumentet i fråga är framtaget med den amerikanska marknaden och kunden i åtanke och att det inte nödvändigtvis reflekterar andra marknader och kunder. Visserligen är SAE internationellt och förhoppningsvis har de deltagit i framtagningsarbetet med den internationella hatten på. 

Källor

[1] SAE. SAE International Endorses Joint Effort by AAA, Consumer Reports, J.D. Power and the National Safety Council for Common Naming of Advanced Driver Assistance Systems. 2020-05-12 Länk

Opinionen stagnerat i ett neutralt läge

Den amerikanska organisationen för bilägare, American Automobile Association (AAA), har nu publicerat resultat från sin årliga enkät kring attityder till självkörande fordon [1]. Resultaten visar följande:

  • 12% av de tillfrågade skulle lita på att åka i en självkörande bil, medan 28% vet inte hur de känner för den självkörande tekniken. 
  • De tillfrågade utryckte att de vill se fler nyheter och offentlig information om viktiga frågor som säkerhet och ansvar.
  • Sex av tio (57%) skulle vilja ha en klar förståelse av vem som är lagligt ansvarig i händelse av en krasch.
  • Hälften (51%) är intresserade av regelverk.
  • Hälften (49%) vill veta hur sårbara självkörande fordon kommer att vara för hackare.

AAA drar slutsatsen att opinionen har på sätt och vis stagnerat i ett neutralt läge. Det är konkret information om viktiga frågor, kvalitetsutbildning och erfarenhet som kommer vara avgörande för ökad acceptans.  

Studien genomfördes i form av online- och telefonenkäter och omfattade 1301 deltagare. AAA påpekar att resultaten inte är direktjämförbara med resultaten från året innan eftersom man i år använt en annan urvalsmetod. 

En sammanfattning av AAAs enkät från förra året hittar ni här

Källor

[1] Edmons, E., AAA. Self-Driving Cars Stuck in Neutral on the Road to Acceptance. 2020-03-05 Länk

Fyra organisationer inleder samarbete för att standardisera namn för ADAS-funktioner

Försäkringsbolaget AAA har inlett ett samarbete med de ideella organisationerna Consumer Reports och National Safety Council samt konsultföretaget JD Powers för att ta fram standardiserade namn på avancerade förarassistentfunktioner, i ett försök att minska förvirringen bland konsumenter [1].

Forskning gjord av AAA gav att konsumenter stöter på upp till 20 olika namn för en enda ADAS-funktion, beroende på fordonstillverkare. Med tanke på att 93% av nya fordon har minst en ADAS -funktion verkar fordonstillverkarna ofta prioritera marknadsföring framför tydlighet.

De fyra organisationerna har försökt ta fram standardiserade namn som är enkla, specifika och baserade på systemfunktionalitet. För mer detaljer information om hela listan (klicka här).

Källa:

[1] Edmonds, E., AAA, Consumer Reports, J.D. Power and The National Safety Council Unite to Adopt Common Naming for Advanced Driver Assistance Technology. News Room AAA 2019-11-20 Länk