Opinionen stagnerat i ett neutralt läge

Den amerikanska organisationen för bilägare, American Automobile Association (AAA), har nu publicerat resultat från sin årliga enkät kring attityder till självkörande fordon [1]. Resultaten visar följande:

  • 12% av de tillfrågade skulle lita på att åka i en självkörande bil, medan 28% vet inte hur de känner för den självkörande tekniken. 
  • De tillfrågade utryckte att de vill se fler nyheter och offentlig information om viktiga frågor som säkerhet och ansvar.
  • Sex av tio (57%) skulle vilja ha en klar förståelse av vem som är lagligt ansvarig i händelse av en krasch.
  • Hälften (51%) är intresserade av regelverk.
  • Hälften (49%) vill veta hur sårbara självkörande fordon kommer att vara för hackare.

AAA drar slutsatsen att opinionen har på sätt och vis stagnerat i ett neutralt läge. Det är konkret information om viktiga frågor, kvalitetsutbildning och erfarenhet som kommer vara avgörande för ökad acceptans.  

Studien genomfördes i form av online- och telefonenkäter och omfattade 1301 deltagare. AAA påpekar att resultaten inte är direktjämförbara med resultaten från året innan eftersom man i år använt en annan urvalsmetod. 

En sammanfattning av AAAs enkät från förra året hittar ni här

Källor

[1] Edmons, E., AAA. Self-Driving Cars Stuck in Neutral on the Road to Acceptance. 2020-03-05 Länk