Amerikaner obekväma med autonoma fordon

Den ideella trafiksäkerhetsorganisationen AAA har i samarbete med Harvard Kennedy School’s Belfer Center for Science and International Affairs genomfört en undersökning med syfte att ta reda på vad amerikanska förare tycker och tror om autonoma fordon [1].

Undersökningen visade att de flesta tillfrågade skulle känna sig obekväma med att dela väg med autonoma fordon, oberoende vilken trafiksituation det gäller och om det handlar om lastbilar, små leveransfordon eller personbilar. Deras oro skulle dock kunna lindras betydligt med hjälp av tydliga markeringar som visar att det är ett autonomt fordon, körfält avsedda för autonoma fordon samt begränsade tider då autonoma fordon får färdas på allmän väg.

En annan intressant slutsats från undersökningen är att bara 35% av de tillfrågade visste att det finns delstater i USA som tillåter testning av självkörande fordon på allmänna vägar idag. Detta trots att testning är tillåten i 38 delstater samt i District of Columbia. Ungefär 30% av de tillfrågade hade negativ åsikt om att det pågår testning på allmänna vägar. Detta motiverades med följande faktorer: att dela väg med autonoma fordon är osäkert, att ansvarsfrågor är otydliga i fall att det sker en olycka, att det är otydligt vem som överser tester, att allmänheten behöver utbildas bättre samt att andra förare ej vet att fordonet i närheten är autonomt. 

Baserat på undersökningen föreslås följande åtgärder:

  • Autonoma fordon som används på allmänna vägar bör uppvisa säkert och förutsägbart beteende – som definierats av tillsynsmyndigheter.
  • Autonoma fordon bör fungera konsekvent och enligt plan.
  • Allmänheten förstår tydligt vem som skulle vara ansvarig vid en kollision med ett autonomt fordon.
  • Allmänheten kan enkelt och snabbt identifiera när de delar vägen med ett autonomt fordon.

Egen kommentar

Just nu finns det två skolor i branschen kring den sista punkten ovan: en som tycker att autonoma fordon inte bör visa på något sätt att de är autonoma, och en annan som tycker tvärtom. Standardiseringsorganisationen SAE har föreslagit att fordon som färdas på allmän väg ska visa med en lampa att de framförs i autonomt läge. I Japan har man krav på att fordon som framförs i automationsläge motsvarande SAE-nivå 3 på allmän väg ska vara utrustade med en skylt (sticker) som visar detta. Ämnet diskuteras för närvarande också inom standardiseringsorganisationen ISO, som jag personligen är involverad i, och där lutar det åt att fordon som kan framföras endast i autonomt läge (s.k. single mode vehicles) inte behöver visa på något specifikt sätt att de är autonoma när de färdas på allmän väg. Däremot föreslår ISO standarden för autonoma fordon i gruvor och dylikt att fordon ska visa med en specifik lampa både när de framförs i autonomt läge och när de framförs manuellt. Sista ordet om detta är nog inte sagt ännu. 

Det är lite oklart hur undersökningen från ovan gjorts exakt. Troligtvis handlar det om undersökningen som genomfördes i januari 2021 där 1010 amerikanska förare blev intervjuade.

Källor

[1] AAA News Room. Drivers should know if they are sharing the road with self-driving test vehicles. 2021-05-14 Länk