Fackförbundens ramverk för AV

Det amerikanska fackförbundet Teamsters och transporthandelsavdelningen Transportation Trades Department som ger fackförbunden en politisk röst har tillsammans framfört ett ramverk för lagstiftning kring autonoma fordon [1, 2].

Ramverket berör testning, spridning och reglering av autonoma fordon. Främst riktar sig ramverket mot arbetare som riskerar att förlora jobbet på grund av autonoma fordon, där en av principerna i ramverket syftar till att skapa en plan för att undvika arbetsförluster och om-utbilda eller träna arbetare som förlorar sina jobb. I ramverket finns även principer kring trafiksäkerhet, konsumenträttigheter, och jobbskapande.

Källor

[1] Safe Car News. Teamsters, Transportation Trades announce worker-first AV legislative framework. 2021-05-20 Länk

[2] TTD. LABOR PRINCIPLES FOR AUTONOMOUS VEHICLE LEGISLATION. 2021-05-18 Länk