Bosch kombinerar broms och styrning för att undvika kollision med gående

Att automatiskt upptäcka gående i stadsmiljöer är ett angeläget problem för fordonstillverkare och att undvika en kollision med dessa kan vara svårt.

Bosch har i ett forskningsprojekt [1] testat ett system som både svänger och bromsar för att undvika gående som plötsligt dyker upp framför bilen.

En användarstudie med 30 förare utfördes för att undersöka hur den automatiska bromsningen och styrningen påverkar föraren när den aktiveras för att undvika en gående, i detta fall en ballongdocka som dök upp bakom en parkerad lastbil.

Test gjordes även för att se hur förare hanterade en händelse när systemet gjorde undanmanöver trots att det inte fanns någon fotgängare.

I båda fallen behöll föraren kontrollen över bilen genom att göra en motmanöver. Föraren kunde uppfatta dels att det fanns ett hinder och då gjordes en mindre motmanöver än när bilen gjorde undanmanöver när det inte fanns någon gående, då gjorde föraren en större motmanöver.

Källor

[1] Christian Braeuchle, Folko Flehmig, Wolfgang Rosenstiel, Thomas Kropf, Driver Influence on Active Pedestrian Protection Systems with Combined Braking and Steering, Second International Symposium on Future Active Safety Technology Towards zero traffic accidents, September 22-26 2013, Nagoya, Japan

Nya sensorer för autonoma system från Valeo och Bosch

Den franska leverantören Valeo har enligt Autoline Daily [1] nyligen presenterat en ny lågkostnadslidar. Den är ganska kompakt och kan förpackas bakom grillen på en bil. Prismässigt förväntas Valeos lidar ligga på ca 250 USD (jämför med 70.000 USD för Googles lidar!).

Man ska dock ej glömma att den nya lidarn har vissa begränsningar i prestanda i jämförelse med dess dyrare motsvarigheter – Valeos lidar har en detekteringsräckvidd på 150 m, synfält på ca 150 grader och noggrannhet runt ¼ grader.

Bosch [2] har också nyligen annonserat en ny generation av långdistansradar kallad LRR4. Jämfört med dess föregångare är den nya radarn snabbare på att detektera objekt. Den har ett synfält på ca 40 grader och kan detektera bilar på 250 meters avstånd.

Detta innebär bl.a. att den kommer möjliggöra för automatisk nöd-inbromsning och adaptiv farthållare att fungera i hastigheter upp till 160 km/h. LRR4 förväntas vara i massproduktion nästa år.

Egen kommentar

För att möjliggöra självkörande bilar krävs det sensorsystem som i princip har 100% koll 100% av tiden på allt som händer runt bilen. Lyckligtvis verkar det som att sensorsystem förbättras och blir billigare för varje dag.

Att priset på sensorer går ner är en nödvändig aspekt om självkörning ska få en ordentlig chans att slå igenom. Det visar också en undersökning som JD Power presenterat i april: endast 20% av de tillfrågade amerikaner kunde tänka sig att betala 3.000 USD utöver den vanliga kostnaden för att få ett autonomt system i sin bil.

Källor

[1] Autoline Daily. Valeo’s new low-cost lidar. 2013-09-19. Länk

[2] Bosch. Fourth-generation long-range radar. Länk

Självkörning från Oxford University

Oxford University [1] håller på att ta fram en bil som kan köra på egen hand. Driverless future [2] skriver att bilen används mest som en testbädd för testning av navigationsalgoritmer.

Precis som Google använder sig Oxford av a priori kunskap om vägar som bilen kommer att köra på (läs: en avancerad 3d karta).  Skillnaden ligger dock i de sensorer de använder.

Istället för att använda en skräddarsydd och takmonterad 3d lidar i kombination med GPS så som Google gör, använder sig Oxford av mycket enklare, billigare, och mer diskret monterade lidar och kameror.

En annan viktig egenskap är Oxford Universitys sätt att navigera bilen när det råder snöförhållanden. De har utvecklat en s.k. ”erfarenhetsbaserad navigering” som i princip matchar bilden som sensorer ser just nu med bilder av samma plats som tagits vid andra tillfällen.

Källor

[1] Oxford University. RobotCar UK. Länk

[2] Driverless future. Oxford Mobile Robotics advances driverless car research, 2013-09-02. Länk

Egen kommentar

Den här korta genomgången visar att det är flera olika aktörer som ”tävlar” om att vara först ute med självkörande fordon. Det är väl inte så konstigt med tanke på alla fördelar och beröm som kommer med detta!

Men jag kan inte låta bli att undra om (nästan) självkörande fordon framtagna av icke-traditionella tillverkare så som Google och Tesla kommer att vara annorlunda jämfört med fordon från traditionella, väletablerade, tillverkare så som Volvo, Daimler, GM, och Nissan? Om så, kommer den största skillnaden att ligga i teknologin som används för att åstadkomma självkörning, eller kommer den att ligga i antalet funktioner som erbjuds till fordonets användare?

Jag har tyvärr inget direkt svar på dessa frågor, men jag kan konstatera att vi lär få veta detta ganska snart: Flera tillverkare har lovat att de kommer ha autonoma fordon redo senast i slutet av årtiondet. Vissa har till och med sagt att de kommer kunna påbörja försäljning av självkörande fordon år 2020!

Varför bara elektrifierad när den kan vara både elektrifierad och autonom?

Tesla Motors, som gjort sig känt för dess elbilar, lovar nu att inom 3 år komma med en självkörande elbil. Eller rättare sagt, nästan självkörande.

Deras VD säger till Financial Times [1] att de satsar på att ha en bil som kan ta över förarens uppgift i 90% av trafiksituationer. Han menar att helt självkörande (autonoma) bilar kommer att ta mer än 3 år att utveckla.

Teslas nästan självkörande elbil kommer utvecklas av deras egna ingenjörer utan hjälp från andra företag.

Källor

[1] Financial Times. Tesla moves ahead from Google in race to build self-driving cars. Länk

Självkörande bil med enkla sensorer

Det är inte bara biltillverkare och Google som jobbar med att ta fram självkörande bilar. Carnegie Mellon University [1] har nyligen visat sin självkörande bil, en Cadillac SRX från 2011.

Bilen kan hantera motorvägskörning, upptäcka och undvika olika hinder på vägen så som fotgängare samt kommunicera information till sina passagerare via ett röst-baserat system.

Precis som vid andra liknande tester har det krävts att en förare är med i bilen som huvudansvarig för bilens färd.

Man kan därför tycka att detta är ännu en bil i raden som kan köra ”själv”. Men det är värt att notera att Carnegie Mellons bil, till skillnad från andra självkörandebilar som använder icke-kommersiella sensorer (t.ex. Google), är utrustad med sensorer som finns i dagens bilar.

Källor

[1] Carnegie Mellon University. Carnegie Mellon Creates Practical Self-Driving Car Using Automotive-Grade Radars and Other Sensors. Länk

Daimler AG är också med i leken!

Enligt Reuters [1] har Daimler en ambition att börja sälja autonoma bilar år 2020.

En självkörande Mercedes-Benz har nyligen kört 100 km mellan de tyska städerna Mannheim och Pforzheim, samma sträcka som Bertha Benz körde för 125 år sedan.

Bilen är utrustad med S-Class Intelligent Drive, en förfinad version av utrustningen som kommer finnas som standard i 2014 Mercedes-Benz S-Class. Utöver lång- och kortdistansradar har bilen utrustats med en kamera i vindrutan för att detektera trafikljus. Bilen använder sig också av GPS-teknik (skapad av Nokia HERE) i kombination med en bakåtvänd kamera för att förbättra bilens positionering.

Källor

[1] Reuters. Daimler aims to launch self-driving car by 2020. Länk

Google + Continental = Sant?!

Rykten går att Google för samtal med bl.a. Continental AG och Magna International om att tillverka självkörande bilar enligt Googles egna specifikationer.

Detta efter att Google misslyckats med att övertyga biltillverkare att bygga in Googles teknik i deras bilar. Ett möjligt tillämpningsområde för deras självkörande bilar är “Robo-Taxi” – en taxitjänst där bilar hämtar sina passagerare på egen hand.

Googles samarbete med Continental förväntades bli offentligt under Bilmässan i Frankfurt, men så blev inte fallet.

Continental har dock bekräftat deras samarbete med IBM.

Läs mer om detta på New York Times f.d. reporter Jessica Lessins hemsida [1] och på Autonews [2].

Källor

[1] Jessica Lessin websida. Exclusive: Google Designing Its Own Self-Driving Car, Considers ‘Robo Taxi’. Länk

[2] Autonews. Continental to partner with IBM on autonomous driving systems. Länk

Avsiktsförklaring

Autonoma vägfordon är ett hett område med många dimensioner – effekter på transportsystemet, teknik, juridik, människiskors acceptans, affärsmodeller mm. Därför har Swedish ICT startat ett nyhetsbrev med samma format som ”Omvärldsanalys för energieffektiva vägfordon” som ges ut av SHC, finansierat at Energimyndigheten och med Magnus Karlström, Chalmers som redaktör. Det har tagit några år att hitta formerna, men vi har förmånen att kunna utnyttja samma IT-verktyg, format och deklaration. Johan Wedlin, Viktoria Swedish ICT är redaktör för detta nyhetsbrev. För att det skall bli samma succé krävs det bra rapportörer och lika delaktiga läsare som Magnus har.

Vad ryms inom autonoma vägfordon? Vi kunde valt automatiserade fordon eller autonom körning som term. Gränserna är flytande mot de aktiva säkerhetssystem som finns i produktion eller system finns redan med fordon i gruvor med självgående fordon. Vi ser en bred skala av funktioner och användningar till nytta.

Vi avser att ge ut nyhetsbrevet 2-3 gånger per vecka. Sprid gärna vidare och boka upp dig som prenumerant.

utgiven av RISE Research Institutes of Sweden