Vad är ute och vad är inne?

Autonoma fordon är definitivt inne, i alla fall enligt årets upplaga av Hype Cycle for Emerging Technologies som publicerats av Gartner [1]. Autonomous vehicles har nämligen hamnat på toppen av Hype Cycle, följt av Internet of Things och Advanced Aanalytics with Self-service Delivery.

Egen kommentar

I deras genomgång av den ovannämnda rapporten påpekar Forbes [2] att det är märkligt att rapporten inte tar upp Cybersecurity, speciellt med tanke på informationssäkerhetsproblem i moderna fordon som demonstrerats vid flera tillfällen under årets gång.

Källor

[1] Gartner. Press Release. Gartner’s 2015 Hype Cycle for Emerging Technologies Identifies the Computing Innovations That Organizations Should Monitor. 2015-08-18 Länk

[2] Press, G., Forbes. Self-Driving Cars Compete With The IoT For The Title Of Most Hyped Technology; Big Data Out. 2015-08-18 Länk