Försäkringsbolagen kan tappa 60% av sina intäkter

Förra året tog de amerikanska bilförsäkringsbolagen in premiavgifter på 195 miljarder dollar eller ca 1,7 biljoner kronor. Med införandet av automatiserade fordon som minskar olyckor och därmed också risker så kan intäkterna minska med 60% till 2030, skriver Bloomberg [1]. Det beror inte bara på automatisering av fordon utan också på att bildelning förväntas öka vilket minskar antalet bilar på vägarna.

Warren Buffet, vars företag Berkshire Hathaway äger försäkringsbolaget Geico säger: ”Om man kan utveckla något som minskar trafikolyckor med 30%, 40%, 50% så vore det underbart – men vi skulle inte fira på vårt försäkringsbolag.”

Samtidigt så säger sig försäkringsbolagen inte vara emot utvecklingen, utan stödjer utvecklingen av olika säkerhetssystem. De minskar ju bevisligen olyckor och därmed utbetalningar. Men samtidigt är bolagen medvetna om att de kan behöva hitta nya affärer och affärsmodeller för framtiden. En sådan möjlighet kan vara att sälja försäkringar till fordonstillverkarna, som kan komma att ställas till ansvar för olyckor som beror på brister i de mjukvarufunktioner som tar över förarens roll – eller på att man skapat säkerhetshål för hackare [2].

Egen kommentar

Vi har skrivit tidigare om försäkringsbolagens farhågor, läs här.

Källor

[1] Noah Buhayar, Peter Robison: Can the Insurance Industry Survive Driverless Cars? Bloomberg Businessweek 2015-07-30 Länk

[2] Sophie Jamieson: Will driverless cars be the death of the insurance industry? The Telegraph 2015-08-07 Länk