Google tillåter sina bilar att överskrida hastighetsgränsen

Enligt Reuters, vars reporter fått testa en självkörande bil från Google, tillåter företaget sina bilar att överskrida hastighetsgränsen på motorvägar i situationer då detta innebär en säkerhetsvinst [1]. Att strikt hålla sig till hastighetsgränsen när andra bilar kör snabbare kan vara farligt. Därför har Google programmerat sina bilar att ”följa” motorvägstrafiken så länge det inte innebär en hastighetsöverskridning med mer än 16 km/h.

Egen kommentar

Jag har inte kunnat hitta något uttalande om detta från några säkerhetsmyndigheter.

Källor

[1] Ingressia, P., Reuters. Look, no hands! Test driving a Google car. 2014-08-17. Länk

TED Talk-tips

Det finns självklart många TED Talks som är intressanta av en eller annan anledning, men jag fastnade för en där Bran Ferren pratar om To create for the ages, let’s combine art and engineering.

Ferren menar att autonoma fordon kommer förändra våra liv mer än något annat. Han listar fem ”mirakel” som möjliggör detta: snabba datorer som tack vare GPS vet var de befinner sig, sensorer som kan känna av omgivningen kring bilen, katalogiserade adresser så att bilar vet vart de är på väg, detaljerade digitala kartor som känner till varje kurva och bärbara uppkopplade enheter så att vi kan interagera med bilen via molnet. Se hela Ferrens tal här.

Självkörande bilar måste vara tåliga mot cyberattacker

För att uppnå en kraftig reducering i antalet olyckor måste våra framtida fordon vara både automatiserade och uppkopplade, menar Ryan Gerdes, forskningsledare på Utah State University [1]. Hans forskningsgrupp har fått finansiering med motsvarande 8,7 miljoner kronor för att studera hur sådana fordon kan göras tåliga mot cyberattacker.

Samtidigt skriver Security Week att en grupp hackare kallad I am the Cavalry skickat ett öppet brev till fordonstillverkare. I brevet uppmanas tillverkarna att ta cybersäkerhet på större allvar samt att implementera ett 5-stegssäkerhetsprogram för att skydda fordon från cyberattacker [2]. Programmet som gruppen föreslår kallas Five Star Automotive Cyber Safety Program och inkluderar följande steg:

  • Safety by Design
  • Third-Party Collaboration
  • Evidence Capture
  • Security Updates
  • Segmentation & Isolation

Förhoppningen är att detta ska stimulera fordonstillverkare att införa bättre säkerhetsåtgärder i deras funktioner och processer. Ni hittar brevet här där respektive steg är beskrivet i mer detalj.

Källor

[1] Hyde, K., Utah Public Radio. Hackers Sabotage Driverless Vehicles. 2014-08-20. Länk

[2] Rashid, F., Security Week. Hackers Demand Automakers Get Serious About Security. 2014-08-09 Länk

Nytt lab på Ohio State University

Center for Automotive Research (CAR) vid Ohio State University har byggt en ny lablokal samt garage för utveckling och testning av automatiserade fordon [1]. I samband med öppningsceremonin hölls också ett första möte för Crash Imminent Safety University Transportation Center som ämnar utforska säkerhetsfrågor och hur människor och autonoma fordonssystem samverkar.

Källor

[1] Eaton, D., Columbus Business First. OSU Center for Automotive Research unveils new lab, garage space. 2014-08-01. Länk

 

Mercedes lär sina bilar prata

Mercedes-Benz håller på att utforska hur självkörande bilar på ett smidigt och intuitivt sätt kan samverka med andra trafikanter, inklusive fotgängare och cyklister [1, 2]. Ämnet diskuterades på Mercedes-Benz Future Talk “Robotics” i Berlin i början av juli där man konstaterade att det finns många obesvarade frågor kring hur människor och fordon samverkar (HMI) och att dessa bör utredas omgående, trots att självkörande bilar blir verklighet först om 10-15 år. För att förstå varandras intentioner måste fordon och människor förstå varandras språk, vilket tar tid att lära sig. Forskningen görs i samarbete med Ars Electronica Futurelab där man bl.a. använder sig av drönare för att förstå hur människor och fordon skulle kunna kommunicera med varandra.

Källor

[1] Automotive World. Mercedes-Benz future talk “Robotics” in Berlin: Mercedes-Benz is teaching autonomous cars how to speak. 2014-07-03. Länk

[2] Hieslmair, M. Ars Electronica Futurelab. Greetings, robot car! 2014-07-09. Länk

 

University of Michigan kartlägger åsikter som autonoma fordon i Storbritannien, USA och Australien

Transportforskningsinstitutet UMITRI vid University of Michigan har nyligen gjort en enkätstudie som kartlägger den allmänna opinionen om autonoma fordon i tre engelskspråkiga länder – Storbritannien, USA och Australien [1]. Enkäten skickades ut till 1533 personer över 18 år under juli månad 2014.

Studien visar att det inte finns stora skillnader i hur folk uppfattar autonoma fordon i dessa tre länder. Det framkom också att majoriteten av de tillfrågade (66 %) hade hört talas om autonoma fordon innan de deltog i studien. Några andra tänkvärda resultat från studien är:

  • 56,8 % av de tillfrågade angav att de har en positiv inställning till autonoma fordon.
  • De tillfrågade ansåg att det var högst troligt att autonoma fordon kan leda till reducering i antalet olyckor (24,6 % ), färre antal allvarliga olyckor (23,5%) och reducerad bränsleförbrukning (24,6 %).
  • 32 % av de tillfrågade uttryckte att de inte är intresserade av autonoma fordon.
  • Säkerheten ansågs vara en av de största anledningarna till varför man var tveksam till autonoma fordon (46 % ).
  • Mer än hälften av alla tillfrågade uppgav att de inte var villiga att betala extra för att ha tillgång till autonom körning.

Egen kommentar

Förra veckan skrev vi om en liknande studie utförd i Storbritannien. Båda studier visar att allmänheten inte är redo att omfamna autonoma fordon än och att säkerheten ses som den mest framkommande anledningen.

Källor

[1] Schoettle, B., Sivak, M. UMTRI – University of Michigan. A survey of public opinion about autonomous and self-driving vehicles in the US, U.K and Australia. 2014-07 Länk

Lidar är ett måste

Jan Becker från Bosch Research and Technology Center i Palo Alto gjorde ett uttalande i samband med Automated Vehicles Symposium 2014 där han konstaterade att lidar är ett måste för automatiserad körning [1]. Han menar dock att lidar ska vara en kompletterande snarare än en ersättningssensor till radar och kameror. Detta mest för att öka redundansen. Ni kan läsa mer om lidar, vad de kostar och vad som händer inom området i en artikel som The Wall Street Journal publicerat i juli [2].

Källor

[1] Ross, E. P., IEEE Spectrum: Cars That Think. Bosch Believes Cars Should Have Lasers. 2014-07-17. Länk

[2] Shchetko, N. The Wall Street Journal. Laser Eyes Pose Price Hurdle for Driverless Cars. 2014-07-21. Länk (vid problem att öppna länken: gör en sökning på artikelns titel)

 

Världspremiär för testbanan AstaZero

I går var det världspremiär för testanläggningen AstaZero som invigdes av statssekrerare Håkan Ekengren och Maria Khorsand, vd för SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut [1].

AstaZero ligger i Hällered utanför Borås och omfattar en yta på ca två miljoner kvadratmeter. Där ryms en rad olika trafikmiljöer, från tätbebyggt område till landsväg och motorväg, vilket möjliggör tester involverandes olika trafikslag och trafiksituationer.

AstaZero anses vara världens första fullskaliga testanläggning med fokus på utvärdering av säkerhetssystem. Det är bland annat automatiserade och uppkopplade fordon som kommer att testas där. Några journalister och andra som närvarade invigningen fick chans att testa automatiserad körning i en prototypbil.

Anläggningen är byggd genom ett samarbete mellan industri, akademi och samhälle. Den ägs av Chalmers och SP Sveriges tekniska forskningsinstitut. Den är öppen för alla, men kommer till en stor del att nyttjas av fordonstillverkare.

Källor

[1] Hugo, L., GP. Krockar för bättre trafiksäkerhet. 2014-08-21. Länk

Ett automatiserat transportsystem från CATS

.Swiss Federal Institute of Technology (EPFL) har under fyraveckors period i juli varit värd för en demonstration av tre självkörande pendelfordon [1]. Över 1600 människor fick chansen att testa dessa fordon som cirkulerade inom campusområdet. Fordonen var av typen Navia och demonstrationen utfördes inom ramarna för ett EU-projekt kallat City Alternative Transport Systems (CATS). Fordonen koordinerades av BestMile (en startup som fokuserar på planering av transportsystem och drift av innovativa fordon). En liknande demonstration kommer att utföras på EPFL under hösten inom ett parallellt projekt kallat CityMobil2.

Källor

[1] Bestmile. European project CATS. 2014-07-30. Länk

Militär minilastbil

Den amerikanska marinkåren (US Marine Corps) har i samarbete med Virginia Tech University och TORC Robotics utvecklat en självkörande mini-lastbil [1]. Det handlar om en jeep-liknande lastbil som kan köra autonomt i hastigheter upp till 13 km/h. Lastbilen har testats i samband med 2014 Rim of the Pacific (en internationell övning för marinkårer).

Källor

[1] Gallagher, S., Cars Technica. Special delivery: The Marines are getting a self-driving “jeep” 2014-07-28 Länk

utgiven av RISE Research Institutes of Sweden