VW förbättrar körupplevelsen

Volkswagens Electronics Research Laboratory (ERL) påpekar i ett pressmeddelande vikten av intuitiv och sömlös kommunikation mellan föraren, bilen och omgivningen i alltmer uppkopplade och automatiserade bilar [1]. ERL håller därför på att utveckla teknik och algoritmer som gör att fordon kan lära sig, förutse och anpassa sig efter förarens behov och önskemål.

Källor

[1] Volkswagen Media. Volkswagen Group Of America Redefines Driving Experience Through Cloud And Connected Intelligence Services. 2014-08-06. Länk

Audi först ut på Tampas motorväg

Audi kommer vara de första som testar Lee Roy Selmon Expressway i Tampa (Florida) som nyligen utsågs till en unik testbädd för automatiserade och uppkopplade fordon [1]. Företaget ämnar demonstrera sin teknik för s.k. pilotkörning på motorväg i hastigheter upp till ca 65 km/h.

Källor

[1] Audi News. Audi to show that Piloted driving will soon be ready for the road with Florida demonstration. 2014-07-25. Länk

Nytt forskningscenter vid Princeton University

I mitten av juli hölls Autonomous Vehicle Symposium i San Francisco där man bland annat offentliggjorde att Princeton University har tillsammans med Fort Monmouth Economic Revitalization Authority (FMERA) skapat ett nytt forskningscentrum kallat Research Center for Automated Vehicles @ Fort Monmouth (en militärbas i New Jersey som varit stängd sedan 2011) [1]. Till att börja med kommer fokus att ligga på forskning, certifiering och kommersialisering av kollisionsundvikande system för bussar. Målet är dock att utöka verksamheten till lastbilar och andra fordon. Forskningscentrumet kommer att uppta en yta på ca 10 hektar innehållandes vägar, kontor, lablokaler och garage för stora fordon.

Källor

[1] Kornhauser, A., Princeton University. Creating a World-class Center for Research, Certification and Commercialization of SmartDrivingCars. 2014-07-16. Länk

Svagt stöd för utvecklingen av autonoma fordon bland britter

Det brittiska företaget Ipsos MORI har gjort en studie om britternas attityder om den tekniska utvecklingen i fordonsindustrin [1]. Studien utfördes under sommaren 2014 och är baserad på 1001 intervjuer. Urvalet anses vara representativt för den brittiska allmänheten i åldersgruppen 16-75 år.

Ett tydligt resultat från studien är att den brittiska allmänheten inte än är redo att omfamna autonoma fordon. Nedan listas några andra intressanta resultat.

  • 41 % av de tillfrågade ansåg att det var oviktigt med att introducera autonoma fordon i samhället. Endast 18 % ansåg att det var viktigt.
  • Storstadsbor var mer positivt inställda till autonoma fordon än landsortsbor.
  • Autonoma fordon var mer tilltalande bland de som ämnade köpa en ny bil inom de närmsta tre åren och bland de som inte ansåg sig vara körentusiaster.
  • Nästan hälften av de tillfrågade kvinnorna (47 %) ansåg att autonoma fordon var oviktiga, medan siffran var något lägre för män (36 %).  Autonoma fordon var viktiga för 13 % av kvinnorna och 23 % av männen.
  • Hälften av de tillfrågade över 55 år ansåg att det var oviktigt med autonoma fordon, medan endast en tredjedel av de tillfrågade mellan 16-24 år uttryckte samma åsikt.
  • Hälften av de tillfrågade ansåg att biltillverkarna borde fokusera på att öka säkerheten genom att utveckla system som t.ex. förhindrar kollisioner eller varningssystem för filbyten.
  • 34 % av de tillfrågade ansåg att bilindustrin bör fokusera på teknologi som reducerar antalet olyckor och förseningar genom att göra det möjligt för bilar att kommunicera med varandra i realtid.
  • Endast 18 % ansåg att teknologier som gör det möjligt för bilar att känna av sin omgivning och navigera utan mänsklig interferens är något som biltillverkarna bör fokusera på.
  • Bara 17 % av de tillfrågade ansåg att biltillverkarna bör fokusera på införandet av digitala verktyg som gör det möjligt för förarens Smartphone och andra bärbara elektroniska enheter att ansluta till bilens infotainment system.

Egen kommentar

Vi har inte lyckats få tillgång till hela rapporten och det är otydligt för oss hur Ipsos MORI gjort undersökningen, vilken information de försett deltagarna med innan undersökningen och hur de analyserat data.

En intressant observation är att de äldre som deltog i undersökningen tyckte att det är oviktigt med autonoma fordon. Ett vanligt argument för autonoma bilar är att de kommer leda till bättre livskvalitet och ökad mobilitet för de äldre.

Källor

[1] Ipsos MORI. Only 18 per cent of Britons believe driverless cars to be an important development for the car industry to focus on, 2014 -07-30 Länk

Nytt samarbete i Sydkorea

Den sydkoreanska fordonstillverkaren Ssangyong Motor har i slutet av juni inlett ett samarbete med Korea Automotive Technology Institute (KATECH) [1]. Förhoppningen är att samarbetet ska accelerera utvecklingen och kommersialiseringen av tekniska lösningar för ”human-friendly” självkörande bilar.

Källor

[1] Ssangyong Motor News. SsangYong signed MOU with Korea Automotive Technology Institute for development of self-driving car. 2014-06-26. Länk

Baidu utvecklar självkörande bil

Den kinesiska motsvarigheten till Google, Baidu, har offentliggjort sina planer att utveckla en nästan självkörande bil [1]. Till skillnad från Google är Baidus vision att den nya tekniken ska vara ett stöd till föraren snarare än något som ersätter föraren helt och hållet. Första prototypen väntas vara redo under 2015.

Källor

[1] Hong, K., The Next Web. China’s Baidu follows in Google’s footsteps as it reveals it’s working on partial self-drive cars. 2014-07-25. Länk

Bertha i Kalifornien

IEEEs blog Cars That Think rapporterade i mitten av juli att Mercedes självkörande bil vid namn Bertha anlänt till Kalifornien [1]. Enligt Ralf Herrtwich från Daimler (Mercedes moderbolag) har bilen testats där i flera månader. Han påpekar också att Daimler utvecklar automatiserade fordon för två kundtyper: de som kommer att köpa bilar och de som kommer att hyra bilar. Ett annat konstaterande som han gör är att övergången till nästan helt automatiserad körning där föraren involveras i körningen bara vid ett fåtal tillfällen kommer vara väldigt utmanande.

Källor

[1] Ross, P.E., IEEE Spectrum – Cars That Think. Mercedes Self-Driving Car Bertha Comes to California. 2014-07-16. Länk

Tesla på frammarsch

I början av juli skrev ValueWalk om att Tesla fått förstärkning i sitt projekt om automatiserade fordon [1]. Tesla har nämligen omgrupperat egen personal samt anställt en rad erfarna ingenjörer som tidigare varit anställda hos traditionella biltillverkare och deras leverantörer, chiptillverkare, forskningsinstitut och universitet. En av de nyanställda är Stefan Solyom från Volvo Cars.

Källor

[1] Shukla, V., ValueWalk. Tesla Motors Inc Hiring Aggressively For Its Autonomous Car Project. 2014-07-09. Länk

Mercedes showar på autobahn

En lastbilsprototyp som visar vilka funktioner som skulle kunna finnas i Mercedes lastbilar om 15 år har provkörts på en motorväg i Tyskland [1]. Lastbilen är egentligen en Mercedes-Benz Actros 1845 som utrustats med en rad sensorer som radar och kamera, avancerad sensor fusion system, digitala kartor samt enheter för kommunikation fordon-till-fordon (V2V) och fordon-till-infrastruktur (V2I).

Källor

[1] Daimler Media. Mercedes-Benz Future Truck 2025: Autonomous driving in long-distance truck operations with the ”Highway Pilot”. 2014-07-03. Länk

utgiven av RISE Research Institutes of Sweden