Även Toyota planerar nästan självkörande bilar

Magnus Karlström tipsade om att även Toyota planerar nästan självkörande bilar enligt liknande koncept som jag skrev om att Volvo Cars och Mercedes planerar [1].

Dock med den skillnaden att Toyotas system, Automatic Highway Driving Assist AHDA, bygger på trådlös kommunikation på 700 Mhz-bandet fordon-till-fordon (Vehicle to Vehicle, V2V).

Information om bilarnas acceleration och retardation skickas till efterföljande bilar så att de kan anpassa sin hastighet och hålla ett säkert avstånd.

Toyota uppger att de planerar komma med tekniken i mitten av 2010-talet.

Egen kommentar

Intressant är att den främsta nyttan drar bilen bakom, inte den egna bilen. Fast man slipper ju bli påkörd, under förutsättning att bilen bakom har kommunikationsutrustningen. Det är ju åtminstone inledningsvis långt ifrån säkert.

Källor

[1] Green Car Congress: Toyota to launch advanced driving support system using automated driving technologies in mid-2010s Länk

En traditionell biltillverkare eller en nykomling?

Det är känt att flera traditionella och icke-traditionella biltillverkare jobbar med att ta fram någon form av självkörning. KPMG presenterar en ny studie [1] om förarnas attityder till autonoma fordon.

Studien är utförd i form av tvåtimmars diskussion i tre fokusgrupper med förare från olika delar av USA: Los Angeles i västra, Chicago i centrala, och Iselin i östra delen av landet. Totalt var 32 förare involverade i studien.

Förarna tillfrågades bl.a. att på en skala 1-10 peka ut sannolikheten att de kommer att använda en autonom bil i deras vardag samt vilken tillverkare de skulle lita mest på.

I stort sett var förarna från Los Angeles mest positiva till autonoma bilar. Deras svar hamnade på 9, medan svar från Chicago- och Iselinförare hamnade på 4 respektive 6 (medianvärden).

Vad det gäller val av tillverkare fick företag som Google, Apple, och Microsoft 8 av 10 poäng, medan premiumtillverkare som Mercedes-Benz, Audi och BMW fick 7,75 poäng. Volymtillverkare som Chevrolet och Nissan fick 5 poäng. Det är alltså nykomlingar i fordonsindustrin som lockar mest!

Ett annat intressant resultat är att det är olika egenskaper hos autonoma och konventionella bilar som anses vara viktiga. Deltagarna tyckte att bilens beteende, säkerhet, innovativa tjänster och tillförlitlighet är de viktigaste egenskaperna hos autonoma bilar. För konventionella bilar är det motorer, kraftöverföring, och design som är avgörande.

KPMG sammanfattar sina resultat kring autonoma bilar med följande ekvation: kortare pendlingstider + reducerad trafikrelaterad variation + möjlighet att växla mellan manuellt och autonomt läge = ett starkt incitament för konsumentadaption.

Statens väg och transportforskningsinstitut (VTI) har gjort en liknande studie med 28 förare från Sverige [2].

Egen kommentar

Det viktigaste budskapet från KPMG studie tycker jag är att konsumenterna har olika krav och förväntningar på autonoma och konventionella bilar.

Skillnaderna som påpekas i studien tyder på att mobilitet och körglädje kommer bli alltmer åtskilda koncept i framtiden och att tillverkarna måste bli medvetna om det – det är tjänster kring förbättrad mobilitet som blir viktigare än bilarnas prestanda.

Slutligen vill jag också påpeka att KPMGs resultat inte är statistiskt representativa (dock inte mindre intressanta för det!).

Källor

[3] KPMG. Self-Driving Cars: Are We Ready? 2013-10-10. Länk

[4] Anund, A., Fors, C., Nåbo, A., Förares tankar om framtida automatiserad bilkörning. Länk

Volvo Cars visar nästan självkörande bilar i Washington

Förra veckan demonstrerade Volvo Cars nästan självkörande bilar vid ett event hos svenska ambassaden i Washington om “The Safety Benefits of Connected Cars”, med bland andra infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, Trafikverkets Claes Tingvall, David Strickland och Daniel Smith från amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten NHTSA och Clifford Nass från Stanford. Man diskuterade där möjligheter och utmaningar för framtida uppkopplade och autonoma fordon.

Grunden i konceptet som Volvo demonstrerade [1] är en kombination av radar, kamera och reglerad styrservo, som kan avlasta föraren i farter under 50 km/h genom att hålla avståndet till bilen framför och hålla sig i körfilen. Föraren aktiverar själv systemet. En video som beskriver konceptet och visionen finns här. Volvo syftar till att ha detta i produktion som en del i sin vision att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i en ny Volvobil år 2020 [2].

Även Mercedes provar liknande funktionalitet på tyska vägar [3].

Egen kommentar

Volvo har fått tillgång till bra sändningstid för intressenter på hög nivå i USA vilket är viktigt för att påverka framtida lagstiftning. Koncepten som Volvo, Mercedes, Tesla m.fl. tittar på är inte fullt autonoma fordon utan mer närliggande lösningar som inte kräver så genomgripande förändringar av lagstiftning eller infrastruktur. De är däremot autonoma i meningen att de inte kräver en utbredd kommunikation mellan fordon och infrastruktur, utan klarar sig så långt som möjligt med teknik i den egna bilen. Med ökande grad av uppkoppling kan man vänta sig mer avancerade tjänster.

Källor

[1] Volvo Car Group puts consumers at the heart of the connected car debate Länk

[2] Hybrid Cars: Volvo Wants Consumers At The Heart Of The Connected Car Debate Länk

[3] Mother Nature Network: New self-driving cars from Volvo and Mercedes tout ’injury-proof’ driving Länk

Autonoma fordons etik

Människor använder inte bara regler som grund för sitt agerande utan också etik och moral. När lagarna inte räcker för att guida oss så får vi lita till vår moraliska kompass. Den kompassen ger inte alltid samma svar som regelverket. Det gör att vi ibland kan välja att bryta mot regler för ett högre syfte. Vi kanske t.ex. kör för fort i en nödsituation.

Med robotar som t.ex. autonoma fordon som bygger på ett programmerat regelverk så uppstår intrikata problem, inte bara med ansvar och lagstiftning utan även med mer subtil samverkan med människor. Ska bilen alltid följa regelverket?

Patrick Lin resonerar runt dessa frågor i The Atlantic [1].

Egen kommentar

För fullt autonoma eller till och med förarlösa fordon så behöver man ställa även denna typ av filosofiska frågor. Men för de första stegen där det fortfarande finns en förare som kan ta över så blir det lite enklare. Framförallt så skapar man sig tid att diskutera dessa frågor.

Källor

[1] Lin, P., The Atlantic. The Ethics of Autonomous Cars. 2013-10-08. Länk

Se Nissans autonoma bil rulla på CEATEC

Vi har tidigare skrivit om Nissans autonoma bil som visats upp på CEATEC mässan i Japan första veckan i oktober. Nu har Nissan släppt ett par filmer där [1] man kan se hur systemet fungerar samt vilka förhoppningar som Nissans VD har gällande Nissans autonoma bilar.

Eftersom Nissan använder sin elbil Nissan Leaf till demonstrationen vill de hävda att de syftar till både noll emissioner och noll trafikolyckor.

Tack till Peter Öhman för tipset!

Källor

[1] Autoblog. Watch Nissan’s autonomous Leaf in action. Länk

Subaru: Ett steg närmare autonoma bilar

Fuji Heavy Industries Ltd som tillverkar Subaru har utvecklat nästa generation av sitt förarstödsystem EyeSight. Systemet är huvudsakligen baserat på kameror som sitter på insidan av framrutan och genererar 3d bilder av omgivningen [1].

Enligt Autonews [2] består förbättringen av bl.a. färgigenkänning för detektion av bromsljus och trafiksignaler, ett bredare synfält, automatisk lateral styrning och bättre automatisk inbromsning (för att kunna få stopp på bilen utan att kollidera om hastighetsskillnaden mellan den egna och konfliktbilen är 50 km/h, jämfört med 30 km/h i generationen innan).

EyeSight kommer ingå i funktioner som Adaptive Cruise Control, Lane Keep Assist och Lane Departure Prevention Assist. Det kommer att lanseras på den japanska marknaden år 2014, men Subaru har inte ännu avslöjat vilken bilmodell det handlar om.

Den här uppgraderingen anges vara ett viktigt steg i Subarus satsning på att utveckla autonoma bilar.

En tidigare generation av EyeSight lanserades år 2010 på nästan alla Subarumodeller i Japan [2]. Det har sålts så många som 150.000 bilar utrustade med systemet, och representanter från Subaru har sagt att det är tack vare företagets strategi att sälja EyeSight nära inköpspriset för dess kameror.

Priset på en 2014 Legacy 2.5i trustad med det redan lanserade EyeSight kommer att vara 26.830 USD, medan en motsvarande bil utan det kommer kosta 24.090 USD (dvs. 2740 USD mindre).

Källor

[3] Subaru EyeSight. Länk

[4] Greimel, H., Autonews. Subaru improves safety system. 2013-10-07. Länk

Gestbaserad kontroll

Hittills har gestbaserad kontroll inte använts så mycket i fordonsindustrin, men Google tycker att det är dags för förändringar!

Det amerikanska patent- och registreringsverket (US Patent and Trademark Office, USPTO) har nämligen offentliggjort Googles nyligen inlämnade patentansökan om gestbaserad kontroll i fordon [1].

Patentet går ut på att använda handrörelser för att kontrollera funktioner så som navigation, luftkonditionering, och radio. Systemet bygger på takmonterade kameror och/eller laserskanner som detekterar handrörelser.

Ett av Googles krav som nämns i ansökan är att systemet ska kunna användas i både manuellt framförda och autonoma fordon.

Egen kommentar

Det är viktigt att notera att detta är än så länge bara en patentansökan och att innehållet kan komma att ändras i ett senare skede. En annan viktig detalj är att Google inte sagt något om dess intentioner att göra detta till en produkt. Det har dock börjat spekuleras i media [2] om att detta kommer vara en viktig ingrediens i autonoma fordon och att Google kommer att lansera detta inom snar framtid.

Källor

[1] US Patent and Trademark Office. Gesture-Based Automotive Controls. 2013-10-03. Länk

[2] D’Orazio, D. The Verge. Google is imagining a way to control your car using gestures, according to patent application. 2013-10-03. Länk

Scanias självkörande lastbil

Aftonbladets rapportör Robert Collin har nyligen testat Scanias självkörande lastbil [1]. Det är tänkt att lastbilen ska ta över kontrollen vid trafikköer, i hastigheter under 50 km/h.  Föraren måste dock sitta kvar i förarsätet.

Lastbilen är utrustad med bl.a. radar och kameror. Den kan också kommunicera med bärbara enheter så som iPod och informera föraren via dessa om vad som händer i trafiken och om kön har löst upp sig.

Se här hur det gått för Robert och vilka intryck han fått av den här unika åkturen!

Tack Katarina Delsing, Johan Fagerlönn och Anna Sirkka på Interactive Institute Swedish ICT för tipset.

Källor

[1] Aftonbladet webbtv. Länk

Drönare: ett nytt sätt att transportera gods

Matternet, ett Kalifornien-baserat företag, har lite annorlunda vision om automatiserade fordon.

New Scientist [1] skriver att Matternets huvudidé är att använda små, självflygande, drönare för att transportera gods.

De menar att det blir för svårt och dyrt att bygga vägar och tillhörande infrastruktur i u-länder och att nätverk av små drönare som kan flyga och landa själva är framtiden.

Ett viktigt tillämpningsområde för sådana fordon är transport av gods till och från avlägsna sjukhus som är otroligt svåra att nå med landsväg under regnperioder. Matternet har testat sina prototyper i Haiti och Dominikanska republiken och verkar vara väldigt nöjda med sina resultat.

Egen kommentar

Matternets drönare är ett klockrent exempel på nya möjligheter som kommer med automatiseringen. Det visar också på att vi måste tänka lite bredare och vara medvetna om att krävs olika tankesätt för olika trafikproblem.

Källor

[1] New Scientist. Robot spyplanes get new role as medical couriers. Länk

Ny teknologi slår allt långsammare igenom?

För inte så länge sedan publicerade Victoria Transport Policy Institute i Canada en rapport kring hur autonoma fordon kommer påverka trafiken de kommande decennierna [1].

Historiskt har införande av tidigare fordonsteknologier, automatväxel, airbags, navigering och hybridteknologi tagit flera årtionden innan majoriteten av fordonsflottan har teknologin från det att den blivit kommersiellt tillgänglig. I dessa sammanhang är det ett problem att dagens fordon håller allt längre – vilket gör det svårare att få ut ny teknologi i fordonsflottan.

Ett annat problem har varit att teknologin varit dyr och inte så tillförlitlig vilket gjort systemen svåra att sälja.

Egen kommentar

Min reflektion är att en parallell kan dras till el-fordon. Att försöka får storskalig introduktion av el-fordon är ett problem eftersom el-fordon är dyra och innehåller ny teknologi med okänd prestanda, precis som autonoma fordon. Lyckosamma flytande-elbilspoler finns idag av t.ex. Car2Go och Autolib. För att introducera autonoma bilar skulle en flytande-bilspol kunna vara ett mycket attraktivt alternativ. Autonoma fordon skulle även ha en stor fördel över en flytande traditionell bilpol, de skulle fungera mer som taxi eftersom de kan hämta upp och lämna av sina resenärer, vilket gör det än mer attraktivt då du slipper leta upp bilen och slipper parkera den.

Källor

[1] Todd Litman, Victoria Transport Policy Institute: Autonomous Vehicle Implementation Predictions, Implications for Transport Planning Länk

finansierad och administrerad av RISE Viktoria