Lidar är ett måste

Jan Becker från Bosch Research and Technology Center i Palo Alto gjorde ett uttalande i samband med Automated Vehicles Symposium 2014 där han konstaterade att lidar är ett måste för automatiserad körning [1]. Han menar dock att lidar ska vara en kompletterande snarare än en ersättningssensor till radar och kameror. Detta mest för att öka redundansen. Ni kan läsa mer om lidar, vad de kostar och vad som händer inom området i en artikel som The Wall Street Journal publicerat i juli [2].

Källor

[1] Ross, E. P., IEEE Spectrum: Cars That Think. Bosch Believes Cars Should Have Lasers. 2014-07-17. Länk

[2] Shchetko, N. The Wall Street Journal. Laser Eyes Pose Price Hurdle for Driverless Cars. 2014-07-21. Länk (vid problem att öppna länken: gör en sökning på artikelns titel)

 

Världspremiär för testbanan AstaZero

I går var det världspremiär för testanläggningen AstaZero som invigdes av statssekrerare Håkan Ekengren och Maria Khorsand, vd för SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut [1].

AstaZero ligger i Hällered utanför Borås och omfattar en yta på ca två miljoner kvadratmeter. Där ryms en rad olika trafikmiljöer, från tätbebyggt område till landsväg och motorväg, vilket möjliggör tester involverandes olika trafikslag och trafiksituationer.

AstaZero anses vara världens första fullskaliga testanläggning med fokus på utvärdering av säkerhetssystem. Det är bland annat automatiserade och uppkopplade fordon som kommer att testas där. Några journalister och andra som närvarade invigningen fick chans att testa automatiserad körning i en prototypbil.

Anläggningen är byggd genom ett samarbete mellan industri, akademi och samhälle. Den ägs av Chalmers och SP Sveriges tekniska forskningsinstitut. Den är öppen för alla, men kommer till en stor del att nyttjas av fordonstillverkare.

Källor

[1] Hugo, L., GP. Krockar för bättre trafiksäkerhet. 2014-08-21. Länk

Ett automatiserat transportsystem från CATS

.Swiss Federal Institute of Technology (EPFL) har under fyraveckors period i juli varit värd för en demonstration av tre självkörande pendelfordon [1]. Över 1600 människor fick chansen att testa dessa fordon som cirkulerade inom campusområdet. Fordonen var av typen Navia och demonstrationen utfördes inom ramarna för ett EU-projekt kallat City Alternative Transport Systems (CATS). Fordonen koordinerades av BestMile (en startup som fokuserar på planering av transportsystem och drift av innovativa fordon). En liknande demonstration kommer att utföras på EPFL under hösten inom ett parallellt projekt kallat CityMobil2.

Källor

[1] Bestmile. European project CATS. 2014-07-30. Länk

Militär minilastbil

Den amerikanska marinkåren (US Marine Corps) har i samarbete med Virginia Tech University och TORC Robotics utvecklat en självkörande mini-lastbil [1]. Det handlar om en jeep-liknande lastbil som kan köra autonomt i hastigheter upp till 13 km/h. Lastbilen har testats i samband med 2014 Rim of the Pacific (en internationell övning för marinkårer).

Källor

[1] Gallagher, S., Cars Technica. Special delivery: The Marines are getting a self-driving “jeep” 2014-07-28 Länk

Priset går till Scania och VW

Årets HMI Design Innovation Award har tilldelats Scania och Volkswagen Group Research för en app som de utvecklat i ett gemensamt projekt om automatiserad kökörning (traffic jam pilot) [1]. Konceptet möjliggör för lastbilsföraren att ägna sig åt diverse aktiviteter på en bärbar enhet samtidigt som han kan följa närliggande trafik i skärmens kant medan lastbilen är inställd på automatiserad körning.

Källor

[1] Scania News. Traffic jam pilot app wins prestigious design award. 2014-07-04. Länk

Obama testar automatiserad körning

USAs president Barack Obama besökte Turner-Fairbank Highway Research Center i Virginia i mitten av juli [1]. Han höll ett tal där han påpekade vikten av kommunikation fordon-till-fordon och fordon-till-infrastruktur. Han testade också automatiserad motorvägskörning i en körsimulator. Hur det gick för honom och vad han tyckte om automatiserad körning kan ni se här.

Källor

[1] Mason, J., Lawder, D., Reuters. Obama backs highway fund fix, touts ’talking’ cars. 2014-07-15. Länk

VW förbättrar körupplevelsen

Volkswagens Electronics Research Laboratory (ERL) påpekar i ett pressmeddelande vikten av intuitiv och sömlös kommunikation mellan föraren, bilen och omgivningen i alltmer uppkopplade och automatiserade bilar [1]. ERL håller därför på att utveckla teknik och algoritmer som gör att fordon kan lära sig, förutse och anpassa sig efter förarens behov och önskemål.

Källor

[1] Volkswagen Media. Volkswagen Group Of America Redefines Driving Experience Through Cloud And Connected Intelligence Services. 2014-08-06. Länk

Audi först ut på Tampas motorväg

Audi kommer vara de första som testar Lee Roy Selmon Expressway i Tampa (Florida) som nyligen utsågs till en unik testbädd för automatiserade och uppkopplade fordon [1]. Företaget ämnar demonstrera sin teknik för s.k. pilotkörning på motorväg i hastigheter upp till ca 65 km/h.

Källor

[1] Audi News. Audi to show that Piloted driving will soon be ready for the road with Florida demonstration. 2014-07-25. Länk

Nytt forskningscenter vid Princeton University

I mitten av juli hölls Autonomous Vehicle Symposium i San Francisco där man bland annat offentliggjorde att Princeton University har tillsammans med Fort Monmouth Economic Revitalization Authority (FMERA) skapat ett nytt forskningscentrum kallat Research Center for Automated Vehicles @ Fort Monmouth (en militärbas i New Jersey som varit stängd sedan 2011) [1]. Till att börja med kommer fokus att ligga på forskning, certifiering och kommersialisering av kollisionsundvikande system för bussar. Målet är dock att utöka verksamheten till lastbilar och andra fordon. Forskningscentrumet kommer att uppta en yta på ca 10 hektar innehållandes vägar, kontor, lablokaler och garage för stora fordon.

Källor

[1] Kornhauser, A., Princeton University. Creating a World-class Center for Research, Certification and Commercialization of SmartDrivingCars. 2014-07-16. Länk

Svagt stöd för utvecklingen av autonoma fordon bland britter

Det brittiska företaget Ipsos MORI har gjort en studie om britternas attityder om den tekniska utvecklingen i fordonsindustrin [1]. Studien utfördes under sommaren 2014 och är baserad på 1001 intervjuer. Urvalet anses vara representativt för den brittiska allmänheten i åldersgruppen 16-75 år.

Ett tydligt resultat från studien är att den brittiska allmänheten inte än är redo att omfamna autonoma fordon. Nedan listas några andra intressanta resultat.

  • 41 % av de tillfrågade ansåg att det var oviktigt med att introducera autonoma fordon i samhället. Endast 18 % ansåg att det var viktigt.
  • Storstadsbor var mer positivt inställda till autonoma fordon än landsortsbor.
  • Autonoma fordon var mer tilltalande bland de som ämnade köpa en ny bil inom de närmsta tre åren och bland de som inte ansåg sig vara körentusiaster.
  • Nästan hälften av de tillfrågade kvinnorna (47 %) ansåg att autonoma fordon var oviktiga, medan siffran var något lägre för män (36 %).  Autonoma fordon var viktiga för 13 % av kvinnorna och 23 % av männen.
  • Hälften av de tillfrågade över 55 år ansåg att det var oviktigt med autonoma fordon, medan endast en tredjedel av de tillfrågade mellan 16-24 år uttryckte samma åsikt.
  • Hälften av de tillfrågade ansåg att biltillverkarna borde fokusera på att öka säkerheten genom att utveckla system som t.ex. förhindrar kollisioner eller varningssystem för filbyten.
  • 34 % av de tillfrågade ansåg att bilindustrin bör fokusera på teknologi som reducerar antalet olyckor och förseningar genom att göra det möjligt för bilar att kommunicera med varandra i realtid.
  • Endast 18 % ansåg att teknologier som gör det möjligt för bilar att känna av sin omgivning och navigera utan mänsklig interferens är något som biltillverkarna bör fokusera på.
  • Bara 17 % av de tillfrågade ansåg att biltillverkarna bör fokusera på införandet av digitala verktyg som gör det möjligt för förarens Smartphone och andra bärbara elektroniska enheter att ansluta till bilens infotainment system.

Egen kommentar

Vi har inte lyckats få tillgång till hela rapporten och det är otydligt för oss hur Ipsos MORI gjort undersökningen, vilken information de försett deltagarna med innan undersökningen och hur de analyserat data.

En intressant observation är att de äldre som deltog i undersökningen tyckte att det är oviktigt med autonoma fordon. Ett vanligt argument för autonoma bilar är att de kommer leda till bättre livskvalitet och ökad mobilitet för de äldre.

Källor

[1] Ipsos MORI. Only 18 per cent of Britons believe driverless cars to be an important development for the car industry to focus on, 2014 -07-30 Länk

finansierad och administrerad av RISE Viktoria