FFI-konferens ”På väg mot målen! På gång för ökad trafiksäkerhet, energi & miljö och ökad konkurrenskraft”

På gårdagens FFI-konferens ”På väg mot målen! På gång för ökad trafiksäkerhet, energi & miljö och ökad konkurrenskraft” togs förstås även automatiserade fordon upp. Första gången var för två år sedan, och nu kommer snart de första bilarna med någon form av automatisering. Flera talare pratade om att det går oerhört fort, fortare än någon annan utveckling inom fordonsindustrin tidigare.

I gårdagens nyhetsbrev om energieffektiva fordon (utgivet av Energimyndigheten) skriver Magnus Karlström om Toyotas framtidsvision att relationen mellan en bil och förare ska bli som mellan en ryttare och en häst. Ny teknologi som artificiell intelligens och röstigenkänning ska användas i bilen så att bilen kan känna av hur föraren mår för att kunna småprata. Föraren och bilen ska bli vänner.

Kontakta Magnus om ni vill läsa mer.

Nytt forskningscenter i Florida

University of South Florida har precis öppnat ett nytt forskningscenter kallat Automated Vehicle Institute [1, 2]. Målet är att hjälpa samhället, företag och myndigheter att hantera komplexa policy-, lagstiftnings- och planeringsfrågor relaterade till autonoma fordon.

Egen kommentar

Att man valt att starta ett center som Automated Vehicle Institute visar att det, utöver de tekniska, finns många legala utmaningar kring autonoma fordon. Jag tror att sådana utmaningar skiljer sig en hel del mellan olika världsdelar och att man borde fundera på att starta en motsvarande enhet i Europa.

Det kan också vara så att det är alldeles för stor skillnad mellan de olika europeiska länder och att man behöver likaväl jobba med legala utmaningar på landsnivå.

Källor

[1] The Automated Vehicle Institute at CUTR. Länk

[2] Writer, S.,Tampa Bay Business Journal. USF’s CUTR introducing new Automated Vehicle Institute. 2013-11-13 Länk

Självkörande bil från Parma på besök i Kolding

I början av november var Parma Universitys (Italien) självkörande bil på besök i Kolding, Danmark [1]. Uppvisningen gjordes i samband med Kortdage 2013 [2].

Parma Universitys bil kallas BRAiVE och är i grund och botten en eldriven Hyndai Sonata som utrustats med bl.a. kameror (en för framåtvy, två för sidovy och en för bakåtvy) och lidar (en för framåtvy och två för sidovy). Sensorerna som används är kommersiella och integrerade i bilen, dvs. BRAiVE ser ut som vilken annan Hyndai Sonata som helst.

Den kan undvika olika hinder inklusive fotgängare och cyklister, läsa av trafikskyltar och väg markeringar samt klara av motorvägskörning. Detta mycket tack vare mjukvaran för bildanalys som utvecklats i universitets VisLab [3].

Bilen är inte helt självkörande utan kan ta över kontrollen under vissa förhållanden.

Egen kommentar

Som det lyfts fram i [1] och [3] är körningen inte helt problemfri för BRAiVE och det krävs en hel förbättringar innan man vågar påstå att bilen är helt självkörande eller att systemet kan installeras i masstillverkade semi-autonoma bilar.

Koldingbesöket visar dock att prototypen har stor potential och att Parma University är en stark spelare inom området. Det bekräftas också av testet som utförts i Parma i mitten av juli där BRAiVEs fick navigera sig fram i tätbebyggt område och på motorvägen.

Det som var utmärkande för det testet var att det satt ingen förare bakom ratten, men det fanns en passagerare i bilen som kunde bromsa via en extra bromspedal. Det fanns också möjlighet att stänga av bilen via en radiolänk.

För att kunna utföra testet i verklig trafik fick man ett tillfälligt tillstånd. Det är första gången ett europeiskt land tillåter en bil köra i verklig trafik utan en förare i förarsätet.

Det bör också noteras att Parma University har ordnat och deltagit i Vislab Intercontinental Autonomous Challenge 2010 som gick ut på att köra autonomt bakom en manuellt framförd bil från Parma till Shanghai.

Källor

[3] Höeg Nissen, A., Dr Dk. Robotbil på rundtur i Kolding. 2013-11-01. Länk

[4] Kortdage 2013. Länk

[5] VisLab, Parma University. Länk

Autonoma fordon på väg till Michigan

Självkörande fordon kan snart få köra på Michigans vägar, skriver MLive [1] [2].

Michigan Senate har nämligen godkänt ett lagförslag som tillåter fordonstillverkare och leverantörer att testa autonoma fordon på allmänna vägar. Detta under förutsättning att det finns en förare bakom ratten redo att ta över kontrollen om det skulle behövas.

Senaten har också godkänt ett medföljande lagförslag som friskriver tillverkarna och underleverantörerna från ansvar gällande tredjepartsmodifieringar.

Lagförslagen behöver också godkännas av Michigan House of Representatives för att gälla.

Egen kommentar

Tre andra amerikanska stater (Florida, California, och Nevada) har redan godkänt liknande lagar som tillåter testning av autonoma fordon på allmänna vägar. Hittills är det känt att Google och Continental testat sina fordon i dessa stater.

Om det blir tillåtet att testa autonoma fordon i Michigan kommer det skapa många nya möjligheter, speciellt med tanke på att Michigan University satsar på att bli en hub för tester av autonoma fordon, och förstås att The Big Three ligger i Detroit.

Källor

[1] Oostling, J., MLive. Michigan Senate OKs slew of bills: Short-barreled shotguns, self-driving cars, license plate age limits. 2013-11-14. Länk

[2] Ahead of the Curve: Michigan Ready to Pass Autonomous Vehicle Legislation (SB 169 and SB 663) 2013-11-13. Länk

Tävling med autonoma bilar i Kina

Skrivet av Lei Chen, Viktoria Swedish ICT

Förra veckan hölls det en tredagars tävling med autonoma bilar i staden Changshu i Kina. Tävlingen heter Chinese Intelligent Vehicles Future Challenge (IVFC) och har nu anordnats 5 år i rad.

Totalt var det 18 bilar från 17 lag som deltog. Tävlingen omfattade både motorvägs- (18 km) och stadskörning (5 km) där bilarna utvärderades med avseende på säkerhet, intelligens, smidighet och hastighet. Testscenarios inkluderade trafikljus, stillastående fordon på vägen, mötandetrafik i låg fart, vägarbete, tillfällig bilkö, skolområde, broar, tunnlar, farthinder, autonom parkering etc. [1].

En del av tävlingen gick ut på att autonoma bilar skulle tävla mot manuellt framförda bilar. Utöver det anordnades en tävling mellan kinesiska lag och ett lag från Sydkorea som var det enda utländska laget i tävlingen [2].

Vinnaren blev bilen som tagits fram i samarbete mellan BYD (ett kinesiskt biltillverkare) och Beijing Institute of Technology.

IVFC är en del av forskningsprogrammet Cognitive Computing of Visual and Auditory Information som finansieras av National Natural Science Foundation of China (NSFC) [3]. Programmet startade i augusti 2008 och kommer löpa fram till december 2015 med en total budget på 150 miljoner RMB (25 miljoner USD). Syftet är att utveckla en plattform för autonom körning i verklig trafik som omfattar både situationsmedvetande och beslutsfattande.

Källor

[1] http://v.ifeng.com/news/tech/201311/010265ca-7169-4f77-b24b-dee544141406.shtml

[2] http://v.ifeng.com/news/tech/201311/018d42bd-423c-4d5d-8e34-78a01e045d4a.shtml

[3] http://ccvai.xjtu.edu.cn/mes.do?method=list

Nissans förstärkta verklighet

I september presenterade Nissan ett koncept kallat Nismo SmartWatch som kan läsa av förarens biometriska data (t.ex. puls, temperatur) och kommunicera med fordonet, och därmed möjliggöra för föraren att övervaka fordonets telematik och prestanda [1]. På sikt kan klockan användas för att förbättra förarens körupplevelse.

Nu har företaget offentliggjort att det ska lansera ett nytt koncept kallat Nissan 3E. Lanseringen sker på Tokyo Motor Show som börjar den här veckan [2].

Nissan 3E, eller Third Eye är en typ av glasögon som förstärker verkliga bilder med datorgenererade. Detta sker i realtid i en liten skärm placerad framför vänster öga.

Egen kommentar

I dagsläget finns ingen information om vad som visas på 3E men tänkbart är att fordonets olika instrument återspeglas på skärmen [3]. Man har också börjat spekulera hur dessa glasögon kan användas i autonoma fordon, speciellt i kombination med SmartWatch.

Det är också värt att notera att Google Glasses har skärmen på höger sida. Jag vet inte om det är en ren ”slump” eller något annat som ligger bakom valet.

Källor

[1] Wakefield, J., BBC News. Nissan launches Nismo smartwatch for drivers. 2013-09-09. Länk

[2] Nissan. Länk

[3] George, P., Jalopnik. Nissan’s 3E Could Be Google Glass For Drivers. 2013-11-12- Länk

Future of Autonomous Driving

I slutet av förra veckan deltog jag på ett webbseminarium som anordnades av konsultföretaget Frost & Sullivan. Det var fyra talare på seminariet: två från Frost & Sullivan, en från Valeo och en från MIRA. Seminariet var i princip uppdelat i tre delar.

I den första delen gav Frost & Sullivan en översikt över pågående aktiviteter inom fordonsindustrin kopplade till automatiserad körning. Sammanfattningsvis kan man säga att det är flera företag (Volvo, Audi, BMW, Mercedes, Volkswagen, Nissan, Lexus, Ford, GM, Google) som håller på att utveckla någon form av automatiserad körning.

I de flesta fall handlar det om mer eller mindre avancerade förarstödfunktioner som kan ta över både lateral och longitudinell kontroll av fordonet under specifika förhållanden. Funktioner som är i fokus och väntas bli lanserade på marknaden senast 2020 är Traffic Jam Assist, Autonomous Parking Assist och Automated Highway Driving.

Rättare sagt så ser de flesta aktörerna automatisering som ett sätt att stödja snarare än att ersätta föraren. Detta gäller dock inte Google som satsar på fordon som är helt självkörande under alla förhållanden.

Man presenterade också en roadmap för de kommande åren. Slutsatsen var att det är en successiv utveckling som gäller och att det är en lång väg till helt självkörande fordon.

Det gavs också en kostnadsuppskattning av Traffic Jam Assist, baserad på kostnaden av standard förarstödsystem (ADAS) år 2014. Enligt uppskattningen kommer Fords Traffic Jam Assist vara billigast; givet att Fords standard ADAS paket kostar 1.700 dollar så kommer paketet med standard ADAS och Traffic Jam Assist att kosta 2.500 dollar (dvs. 800 dollar mer). Här är några andra exempel:

Lexus: standard ADAS = 2.400 dollar jmf. standard ADAS plus Traffic Jam Assist = 3.500 dollar (dvs. 1.100 dollar mer).
Volvo: standard ADAS = 2.800 dollar jmf. standard ADAS plus Traffic Jam Assist = 4000 dollar (dvs. 1.200 dollar mer).
Mercedes: standard ADAS = 1.920 dollar jmf. standard ADAS plus Traffic Jam Assist = 4.000 dollar (dvs. 2.080 dollar mer).
Audi: standard ADAS = 2.300 dollar jmf. standard ADAS plus Traffic Jam Assist = 6.600 dollar (dvs. 4.300 dollar mer).

Del två handlade om pågående utveckling på Google och Valeo. Vad det gäller Google kan man säga att deras system använder specialbyggda sensorer och att det krävs mycket arbete för att integrera dessa på ett robust och säkert sätt för massproduktion.

Ett annat intressant uttalande som togs upp var faktumet att Google skapat Android, som används på olika telefoner oberoende av tillverkare, och att det är precis vad de försöker göra med fordon.

Valeo presenterade sin parkeringsfunktion Park4U som sedan den lanserats år 2007 utvecklats till en helt automatiserad parkeringsfunktion kallad Valet Park4U och som introduceras på marknaden inom ett par år. I samband med detta belystes några förväntade utmaningar som att bestämma fordonets position och manövrer baserade på information från ultraljudsensorer samt att integrera komplexa algoritmer på en liten mikroprocessor.

Valeo belyste också oförutsedda utmaningar som exempelvis att avgöra fordonets rörelseriktning i små hastigheter. Slutsatsen var att utveckling av automatiserade fordon handlar mycket om hantering av nyuppkomna och oförutsedda utmaningar.

I den avslutande delen presenterade talaren från MIRA sin syn på utveckling, testning och validering av autonoma fordon. Han påpekade att autonoma fordon är komplexa ”system av system” som måste ha hög motståndskraft, dvs. förmåga att hantera avbrott som t.ex. störningar orsakade av människor, naturkatastrofer eller mjukvarufel, samtidigt som systemet kan behålla en acceptabel prestandanivå.

MIRAs recept för att uppnå detta är att utöka det redan existerande ramverket för identifiering av faror och hot till att inkludera systematiska strategier för prediktering, identifiering och hantering av allvarliga störningar i en tidig fas av utvecklingsprocessen.

Detta ställer hårdare krav för testning och validering, vilket är också anledningen till att MIRA just nu fokuserar på att identifiera dessa krav och deras innebörd för testmetoder och test infrastruktur.

Egen kommentar: Det är två saker som jag vill påpeka. Den ena är att seminariet inte behandlat pågående aktiviteter på universitet och andra forskningsorganisationer.

Den andra är att det är lite otydligt att det finns fler aktörer än Google som utvecklar helt självkörande fordon. Som ett exempel kan vi ta fordon som kommer testas och användas som taxi i Milton Keynes (Cambridge University leder projektet) [1]. Det bör dock noteras att dessa fordon kommer till en viss början att köra i dedikerade körfält.

Källor

[1] Siu, J., Auto Guide. Autonomous Pod Car Service Heading to the UK by 2017. Länk

Japans premiärminister prövar självkörande bilar

Enligt High-Tech Industry in Japan [1] och Automotive World [2] demonstrerade de tre japanska biltillverkarna Toyota, Nissan och Honda i lördags, i samband med Tokyo Motor Show, sin teknologi för autonoma fordon för premiärminister Shinzo Abe. Se en demo från provkörningen här (kunskaper i japanska underlättar men är inte nödvändigt).

Enligt Automotive News så sade Abe efteråt ”Today I rode in the AD cars from Toyota, Honda and Nissan. In particular, in tough driving conditions, tight curves, lane changing, using AD, I think our Japanese technologies are among the world’s best.”

Premiärminister Abe åkte i en Nissan Leaf i regeringskvarteren i Tokyo. Av de tre företagen så är det just Nissan som visar upp de högsta ambitionerna. Nissan håller på att bygga en provbana för autonoma fordon.

Nissans vice ordförande Toshiyuki Shigao har sagt att självkörande bilar är “the goal for the perfect safety car, supporting the driver. I think we should promote, extend this technology to many, many cars. This will really contribute to the sustainable life.” Takao Asami, Senior Vice President, har också kommenterat lagstiftarnas roll i utvecklingen av autonoma fordon: “The roles of national and local government are very important. First of all it is not allowed for a human driver to fully delegate driving to a machine, as of today. Secondly, we have to find new regulation, how to take care of accidents if they happen, who is responsible.”

Egen kommentar

Det är oklart för mig på vems initiativ demonstrationen genomfördes, på företagens eller regeringens, men det stöttades av Ministry of Economy, Trade and Industry. Det är tydligt att den japanska regeringen vill stötta sina biltillverkare och deras teknologiutveckling.

Man kan reflektera över företagsrepresentanterna bakom ratten. De ser inte helt bekväma ut i situationen, med händerna hela tiden beredda att gripa in. Det är nog varken bra för deras företag eller deras egna karriärer om de t.ex. skulle råka krocka med någon av följebilarna med premiärministern i bilen.

Källor

[1] High-Tech Industry in Japan: No. 801: Japanese prime minister experiences the automated driving system 2013-11-10 Länk

[2] Automotive World: Japan jockeys for autonomous drive leadership 2013-11-11 Länk

Testbädd för uppkopplade och självkörande fordon

University of Michigan har offentliggjort ett mål att till 2021 göra staden Ann Arbor till första stad i USA med uppkopplade och självkörande bilpoler [1].

I ett samarbetsprogram med staten och industrin ska universitetet visa att självkörande fordon kan vara säkra, effektiva och framgångsrika. Man har avsatt 6,5 miljoner dollar för att ta fram en testbädd för sådana fordon i verklig trafikmiljö.

För närvarande genomför University of Michigan ett experiment i verklig trafik med 3000 uppkopplade fordon. Projektet kallas Safety Pilot [2] och är finansierat av den amerikanska staten.

Egen kommentar

Satsningen visar hur viktigt man anser det vara att testa nya system i verklig trafik. Det har genomförts liknande tester (FOT – Field Operational Test) med olika förarstödsystem och nu är det alltså dags att på samma sätt utvärdera potentialen av, och visa möjligheterna med uppkopplade och självkörande fordon.

Källor

[1] Michigan Radio. U-M sets goal of driverless car network by 2021. 2013-11-10 Länk
[2] Safety Pilot. Länk

Är självkörande fordon lösningen på dagens trafiksäkerhetsproblem?

Masternauts VD skriver i Telematics Update [1] att han har svårt att tro att självkörande fordon kommer förbättra vår trafiksäkerhet inom snar framtid.

Han menar att det kommer dröja minst 20 år innan vi kan se nyttan med sådana fordon, och att vi istället borde fokusera lite mer på nutid och på det som kan göras med existerande teknik för att få våra vägar säkrare.

Det vi kan göra är att utnyttja telematik i mycket större utsträckning än vad som görs idag, skriver Masternauts VD.

Som ett exempel på hur vi kan utnyttja telematik tar han upp utrustning som loggar och analyserar parametrar som fordonets hastighet, acceleration och inbromsning, för att avgöra om föraren kör försiktigt och säkert eller aggressivt och hänsynslöst. I nästa steg kan föraren informeras om hans/hennes körstil i relation till trafiksäkerheten. Informationen kan också skickas till ansvarigt åkeri så att åkeriet kan ordna utbildning åt föraren, eller till försäkringsbolaget för att justera premiekostnaden och andra incitament.

Masternaut är ett brittiskt företag som erbjuder Vehicle & Asset Tracking, Mobile Workforce Applications, och Microsoft Dynamics CRM and ERP Software.

Egen kommentar

Masternauts VD gör en viktig poäng här, tycker jag. För att förbättra trafiksäkerheten behöver vi jobba brett samt både kort- och långsiktigt.

Källor

[1] M. Hiscox, Telematics Update. Viewpoint: Driverless cars are not today’s answer for safer roads. 2013-10-31. Länk

finansierad och administrerad av RISE Viktoria