Lagstiftning för automatiserade fordon i Nederländerna

TechCentral skriver att automatiserade fordon kan få köra på nederländska vägar inom en snar framtid [1]. Regeringen håller nämligen på att förbereda lagstiftning som tillåter storskalig testning av automatiserade fordon på allmänna vägar. De nya reglerna kommer att vara ganska generella och flexibla och kan väntas i början av 2015. Dessa planer har offentliggjorts av landets minister för infrastruktur och miljö (Ministry of Infrastructure and Environment), Melanie Schultz.

Hon har också sagt att Nederländerna planerar att göra självkörande fordon till en mer aktuell fråga på EU-nivå när landet tar över ledningen nästa år. En storskalig test finns redan med i planerna. Ett konsortium bestående av TNO, lastbilstillverkaren DAF, myndigheter i Rotterdam och andra parter vill testa konvojkörning med lastbilar. Detta inom ramarna för Dutch Automated Vehicle Initiative (DAVI) som vi tidigare skrivit om, se här.

DAVI har redan under förra året testat automatiserad körning på allmänna vägar (med en förare bakom ratten).

Källor

[1] Essers, L. TechCentral. Netherlands to put self-driving cars on EU agenda. 2014-06-17. Länk

Nytt test med militärt lastbilståg

I början av året rapporterade vi om ett forsknings- och utvecklingsprojekt som amerikansk militär och marinen driver tillsammans med Lockheed Martin. Då skrev vi att dessa aktörer hade precis utfört sina första tester med tre självkörande militära lastbilar körandes i konvoj (platooning) på en testbana i Texas där olika trafikmiljöer, inklusive stadsmiljö, var simulerade. Konvojens maximala hastighet var ungefär 32 km/h. Nu har det blivit känt att de utfört ännu ett test med fler lastbilar och högre hastighet [1][2].

Det nya testet fokuserade också på konvojkörning, nu med upp till sju lastbilar. Konvojens maximala hastighet var ungefär 64 km/h och involverade ingen förare. Testet utfördes på testbanan Savannah River Site, South Carolina som tillhör amerikanska energidepartementet.

Lastbilarna som ingick i testet var av typen Family of Medium Tactical Vehicles (FMTV) och Medium Tactical Vehicle Replacment (MTVR), M915 Line-Haul Tractors, Palletized Laod System Vehicle och Heavy Equipmnet Transport. Dessa lastbilar är utrustade med GPS, radar, lidar och andra kommersiellt tillgängliga sensorer.

Fler tester kommer att göras nästa månad med efterföljande sex veckors utvärdering i verkliga militära och marina tillämpningar under juli/augusti. Målet är att standardisera det automatiserade systemet för användning inom militären och marinen.

Projektet utförs vid Tank Automotive Research, Development and Engineering Center (TRADEC).

Egen kommentar

För tillfället är det här det största platooningtestet med lastbilar som utförts i USA.

Källor

[1] Fiddan, P., Armed Forces International. Autonomous Vehicles Trials Success. 2014-06-11. Länk

[2] Green Car. US Army, Lockheed Martin complete 2ndautonomous convoy demo: more vehicles, higher speeds. 2014-06-12. Länk

Sommarunderhållning

Här är tips på några artiklar som ni kan läsa när ni har det tråkigt under semestern:

 • Delphi. See What’s Ahead (And Behind and Next to You) in Automated Driving.
 • Automotive News. Continental: Automated driving requires many partners.
 • Nikkei Asian Review. Japan big in patents for automated driving, robotics.
 • IEEE Spectrum. Driverless Cars: A Bonanza for Chipmakers. Länk
 • BBC Future. Can a city ever be traffic jam-free?
 • Fast Company Design. The Psychology Of Anthropomorphic Robots.

Får ni extra tråkigt någon regnig dag kan ni ju alltid titta på Steeri-filmen vi tipsade om i julas.

Workshop om automatiserad körning

Skrivet av Mathias Lidberg, Chalmers

Det är med glädje vi kan meddela att IAVSDs workshop om automatiserad körning och autonoma funktioner i vägfordon kommer att hållas den 27-29 augusti 2014 här i Göteborg.

Ämnet för seminariet är systemdynamiken för självkörande fordon – de fordon som har fullständig eller partiell autonomi i olika miljöer eller i speciella situationer, till exempel för att undvika olyckor.

Trenden mot automatiserad körning och autonoma funktioner utvecklas snabbt i hela bilindustrin, med högprofildemonstrationer från Google och andra. Nyligen meddelade Volvo Cars att de avser att driftsätta självkörande fordon i stort antal i Göteborg under 2017 – alltså är Göteborg den naturliga mötesplatsen för denna workshop!

För ytterligare information och anmälan: http://www.chalmers.se/iavsd2014

Nissans VD ännu mer optimistisk

Vi har vid flera tillfällen rapporterat om Nissans arbete och uttalanden kring automatiserade fordon. Vi har bl.a. skrivit att Nissan siktar på att ha automatiserade fordon redo 2020.

Nu har Nissans VD ändrat sig [1]. Det är 2018 som gäller, i alla fall för Frankrike, Japan och USA. Han påpekade att det är lagstiftningen och inte själva teknologin som är ett hinder.

Källor

[1] Guillaume, G., Reuters. Self-driving cars may hit roads in 2018: Renault-Nissan CEO. 2014-06-03. Länk

Lastbilar kommer bli automatiserade före personbilar

Vox har nyligen publicerat en artikel som listar en rad anledningar till att amerikanska lastbilar kommer automatiseras snabbare än personbilar i allmänhet, och taxibilar i synnerhet [1].

Den främsta anledningen är att automatiserade lastbilar kommer leda till markanta kostnadsreduceringar för åkerier eftersom lastbilsföraren elimineras ur ekvationen. I jämförelse med automatiserade taxitjänster är potentialen av automatiserade lastbilar större och drivkraften starkare:

 • I genomsnitt utgör kostnaden för lastbilbilsförare 30 % av de totala transportkostnaderna. Kostnadsreduceringen som uppnås med automatiserade lastbilar kommer vara mycket större än reduceringen som uppnås med automatiserade taxitjänster eftersom körsträckorna som lastbilsförare kör är oftast mycket längre och obehagligare.
 • Många lastbilsförare tillbringar fem till sex dagar i veckan på långväga körningar vilket resulterar i snabb personalväxling i branschen (cirka 98 % per år) och en ständig brist på förare. Problemet är inte alls lika påtagligt för taxiförare.
 • En lastbilsförare får köra maximalt 11 timmar per dygn och ett åkeri måste betala för förarens övernattning och vilotid, eller betala för två förare.
 • Majoriteten av lastbilstransporterna sker på motorvägar (interstate roads), medan taxikörning sker mest i tätbebyggda områden. Rent tekniskt är det lättare att utveckla ett självkörande system för motorvägskörning än för stadskörning.
 • Bränslekostnaden utgör 20 till 40 % av den totala transportkostnaden. Om lastbilarna får köra i en konvoj, tätt packade intill varandra, kan besparingar på 4.5 % till 10 % uppnås. Detta är speciellt viktigt om man tar hänsyn till EPAs krav på reducerad bränsleförbrukning för tunga fordon.

Artikeln nämner också vilka hinder som måste överkommas för att storskalig implementation av automatiserade lastbilar ska uppnås:

 • Det måste bevisas att automatiserade lastbilar är säkra. Många känner en viss oro över att överlåta körningen till datorer, speciellt vad det gäller långtradare med tunga laster. Detta kan göras genom stegvis introduktion av automatiserade funktioner, t.ex. konvojkörning där den första lastbilen framförs av en förare.
 • Oklarheter kring lagstiftningen behöver lösas. Just nu är det bara ett begränsat antal delstater som tillåter testning av automatiserade fordon. Eftersom många lastbilstransporter sker över delstatsgränser behöver lagen tillåta automatiserad körning i alla delstater. Nationell lagstiftning kommer lösa problemet, men det är oklart när detta kommer att ske.

Egen kommentar

Dessa argument är skrivna med USA i fokus, men många av dem är generella och kan gälla även för andra delar av världen.

Artikeln nämner också ett projekt där konvojkörning med två lastbilar provats på allmän väg i Nevada, USA. Det är teknikföretaget Peloton som utvecklat tekniken. Projektet avslutades i februari 2014. Mer detaljer om dettta, inklusive en videoinspelning, hittas här och här.

Konvojkörning har också testats i ett annat amerikanskt projekt som utförts av PATH vid University of California som ni kan läsa om här. Utöver det har konvojkörning involverandes lastbilar testats i flera europiska projekt (till exempel, SARTRE, KONVOI, iQFleet, COMPANION) och japanska projekt (NEDO).

Källor

[1] Stromberg, S. VOX. Why trucks will drive themselves before cars do. 2014-06-03. Länk

Ernst & Young spår framtiden

Global Automotive Center som är en del av Ernst & Young har publicerat en rapport med titel Deploying Autonomous Vehicles som tar upp viktiga siffror gällande självkörande fordon [1]. Här är några av dessa:

 • 7 000-10 000 dollar – uppskattad kostnad för självkörande teknologi 2025
 • 3 000 dollar – uppskattad kostnad för självkörande teknologi 2035
 • 750 MB/s – datamängden som självkörande fordon kommer generera per sekund
 • 4 % – andelen sålda självkörande fordon 2025
 • 75 % – andelen sålda självkörande fordon 2035

Ni hittar rapporten här.

Källor

[1] Azok, D. K., Alabama Media Group. Driverless car technology: A by-the-numbers look at the cost, features and projected popularity. 2014-06-04. Länk

EB uppdaterar Electronic Horizon

Det tyska företaget Elektrobit (EB) har släppt en ny version av EB Assist Electronic Horizon Solution som ska ge mer flexibilitet vid utveckling av avancerade förarstödsystem [1]. Den nya versionen möjliggör användning av kartdata över olika bilkonfigurationer och modeller och kräver inte någon aktiv navigationssystem. Detta väntas ha en viktig roll för automatiserad körning.

EB Assist Electronic Horizon Solution kombinerar mjukvara för navigation och förarstödsystem på ett sömlöst sätt. Den ger en detaljerad och noggrann väg geometridata. En mer detaljerad beskrivning av produkten hittas här.

Källor

[1] Elektrobit. Elektrobit (EB) Is Opening Up New Horizons For Automated Driving. 2014-06-03. Länk

Sergey Brin om Googles självkörande bil-projekt

I en videointervju hos <re/code> [1] berättar Googlegrundaren Sergey Brin bland annat om framtidsprojekten som utvecklas i idélaboratoriet Google X, som drivs skilt från övriga Google. Sergeys drivkraft är att ta forskning till verkliga tjänster för bred användning.

Ett av de 8 projekten man driver inom Google X är det om självkörande bilar. En grundtanke med projektet är förbättra världen, dels genom att ge mobilitet även för dem som idag är underförsedda, som unga, gamla, handikappade men även dem som bor utanför områden med bra kollektivtrafik. Dels genom att minska belastningen på samhället: dagens individuellt ägda bilar står parkerade 96-97 % av tiden och tar upp 3 parkeringsplatser, vilket tar upp enormt stora ytor. Till det kommer trängsel: det finns undersökningar som visar att ca 30 % av trafiken i stora städer är bilar som letar efter parkering. Med självkörande bilar som man beställer kan man minska det behovet. Dessutom skulle de kunna köra tätare i fordonståg och även fortare, när man väl verifierat säkerheten.

Man har nu, ihop med befintliga leverantörer till bilindustrin, skapat en prototyp för hur en framtida självkörande bil kan se ut, för att bättre kunna studera integration och även användarupplevelsen: med prototyper som bygger på vanliga bilar får man inte samma upplevelse som när man åker i en bil utan ratt, gas, broms. Dessutom kan man designa bilen med bättre passiv säkerhet genom att man kan placera komponenter som sensorer bättre än när man ska göra det i en befintlig bil.

Man planerar att bygga 100-200 prototyper, att användas för testning på allmänna vägar, inledningsvis med förare och någon form av interface typ joystick, men så småningom, förhoppningsvis inom ett par år kan man ta bort detta och köra dem helt själva.

Sergey Brin berättar också att man arbetar med myndigheterna (i USA) om den framtida lagstiftningen och han är hoppfull att det går att hitta en lösning: självkörande bilar är inget nytt utan ungefär som tidigare hästkärror.

Hela intervjun ser ni här, den är nästan 70 minuter lång och avsnittet om självkörande bilar börjar 22:30 minuter in. Det kommer också en publikfråga som börjar efter 61:00 minuter och handlar om de moraliska dilemman som dagens förare kan ställas inför och som självkörande bilar kan behöva hantera. Sergey Brin menar att dilemmat är lite konstruerat och att självkörande bilar kan göras mycket säkrare än dagens förarberoende fordon.

Egen kommentar

Sergey undviker elegant en del frågor, som den om Google kommer att sälja bilar själva. Jag tror att han inser att det finns många traditionella frågor att lösa när man ska bygga bilar, förutom krocksäkerhet – som han berättar att det arbetar med – så finns det massor av frågor att lösa runt kvalitet, produktionsanpassning och produktegenskaper som ljud, komfort och prestanda.

Källor

[1] Swisher, Kara: Self-Driving Into the Future: Full Code Conference Video of Google’s Sergey Brin 2014-06-11. Länk

Singapore på väg att bli testbädd för autonoma fordon

Channel News Asia rapporterar om att ön Sentosa i Singapore är på väg att bli ett testområde för autonoma delade fordon [1].

Singapores myndighet för vägtransporter (Land Transport Authority) har nämligen påbörjat samtal med MIT om att utföra tester med en pool av självkörande bilar som utvecklats inom SMART (ett forskningscenter där MIT tillsammans med National University of Singapore utvecklar självkörande fordon).  Ett annat område där man planerar liknande tester i slutet av året är Jurong Lake.

Dessa planer offentliggjordes på World Cities Summit som hölls i början av förra veckan. Singapore kan därmed bli först i världen att utföra tester med en delade självkörande fordon. Enligt MIT professor Carlo Ratti är nästa steg att utveckla ett system som kan hantera bildelning.

Representanter från Land Transport Authority har också påpekat att självkörande bussar är en möjlighet och ett sätt att minska antalet bilar och förbättra säkerheten i landet.

Något annat som diskuterats på World Cities Summit är hur sensorer som känner av förarfrustationer kan användas för att undvika incidenter och olyckor.

Egen kommentar

World Cities Summit hölls 1-4 juni i Singapore. Temat var Liveable and Sustainable – Common Challenges, Shared Solutions.

Källor

[1] Channel News Asia, Sentosa could be a trial site for driverless car fleet. 2014-06-03. Länk

finansierad och administrerad av RISE Viktoria