Ett nytt EU-projekt

Ett nytt EU-forskningsprojekt kallat AdaptIVE (kort för Automated Driving Applications & Technologies for Intelligent Vehicles) har annonserats [1, 2].

Målet är att utveckla och testa nya teknologier som möjliggör delvis och helt automatiserad körning på motorvägar och i tätbebyggda områden. Huvudfokus kommer att ligga på dynamisk anpassning av automationen till olika trafiksituationer, inklusive samverkan mellan fordonet och föraren. Projektet kommer också att utforska rättsliga och ansvarsfrågor för förare och fordonstillverkare.

Olika automatiserade funktioner kommer att demonstreras i sju personbilar och en lastbil.

Projektet kommer att pågå i 3,5 år och leds av Volkswagen. Det involverar 29 olika organisationer inklusive BMW, Bosch, Continental, Ford, General Motors, Mercedes-Benz, Nissan-Renault, Volvo Group, Volvo Cars samt universitet från England, Tyskland, Nederländerna, Italien, Spanien och Sverige (Chalmers). Budgeten ligger på 25 miljoner EUR.

Egen kommentar

AdaptIVE är på ett sätt en fortsättning på två andra nyligen avlutade EU-projekt: HAVEit [3] och interactIVe [4].

Källor

[1] AdaptIVe project moves automated driving forwards. FleetNews. 2014-02-04 Länk

[2] Duarte, J., Digital Journal.  VW draws nearer to driverless cars. 2014-02-02. Länk

[3] HAVEit. Länk

[4] interactive. Länk

Begrepp inom automatiserade fordon

Läsare av nyhetsbrevet har efterfrågat en beskrivning av de olika begrepp som förekommer inom automatiserade fordon. Vi gör ett försök.

SAE International har nyligen publicerat en ny standard (SAE J3016) som behandlar begrepp och definitioner relaterade till automation av vägfordon [1]. SAE har definierat sex olika nivåer av automation:

 • No automation
 • Assisted automation
 • Partial automation
 • Conditional automation
 • High automation
 • Full automation

Den nya rapporten fokuserar på de tre översta nivåerna. SAE-definitionerna har presenterats och använts tidigare i en preliminär version, se t.ex. [2].

Definitioner för automationsnivåer har också tagits fram av NHTSA (amerikanska trafiksäkerhetsverket) [3] och BASt (tyskt statligt trafikforskningsinstitut) [4]. NHTSA och BASt har båda definierat automation på fem nivåer, men deras definitioner skiljer sig i själva terminologin och i vad som är inkluderat i respektive nivå.

NHTSA:

 • No automation
 • Function-specific automation
 • Combined function automation
 • Limited self-driving automation
 • Full self-driving automation

BASt:

 • Driver only
 • Driver assistance
 • Partial automation
 • High automation
 • Full Automation

En annan rätt så vanlig klassificiering delar fordonsautomation i tre nivåer: Non-automated, Semi/Partly automated, Fully automated.

Samtliga dessa definitioner används lika mycket och deras innebörd varierar en hel del beroende på användaren. Detta i kombination med andra ofta förekommande termer som ”autonomous”, ”driverless”, ”self-driving”, ”robotic”, ”unmanned” och ”piloted” skapar en hel del förvirring och inkonsekvens.

Källor

[1] SAE International. “Taxonomy and Definitions for Terms Related to On-Road Motor Vehicle Automated Driving Systems (SAE J3016), 2014-01-16. Länk

[2] Shladover m.fl., California PATH Program. Development of California Regulations for the Testing and Operation of Automated Vehicles on Public Roads Länk

[3] NHTSA. U.S. Department of Transportation Releases Policy on Automated Vehicle Development, 2013-05-31. Länk

[4] Gasser, T. M., Westhoff, D. BASt-study: Definitions of Automation and Legal Issues in Germany. 2012. Länk

Självkörande taxibilar i europeiska städer

Förarlösa taxibilar kommer att transportera passagerare i fem europeiska städer med start i februari, skriver Horizon – The EU Research & Innovation Magazine [1]. Vilka städer det blir är inte avgjort men bland kandidaterna är samtliga sydeuropeiska utom Vantaa i Finland och Bryssel.

Det är en demonstration som utförs inom ett EU-projekt kallat CityMobil2 [2] som går ut på att använda specialdesignade bilar (s.k. cybercars) utrustade med billiga sensorer för att förbättra mobiliteten i tätbebyggda områden.

Forskarna som är involverade i projektet påpekar att tekniken är i princip redo för massanvändning, men att lagstiftningen är ett kvarstående problem.

Demonstrationen kommer att omfatta två olika typer av bilar och kommer att pågå i 6-8 månader i varje stad.

CityMobil2 är ett fortsättningsprojekt på CityMobil [3] som utvecklat cybercars och utvärderat deras lämplighet att transportera passagerare på en parkering i anslutning till Heathrow flygplats i London. Det har också kopplingar till ett annat EU-projekt kallat V-charge [4] vars mål är att utveckla detaljerade kartor av bilens omgivning, endast med hjälp av stereoskopiska eller fisheye kameror.

Egen kommentar

Fordon med liknande syfte kommer att testas i Milton Keynes [5].

Dessutom har franska företaget Induct offentliggjort att de kommer börja sälja sitt självkörande fordon kallat Navia [6]. Det är USA-marknaden som gäller och priset kommer ligga på ca 250 000 dollar. Fordonet kommer användas för korta persontransporter vid universitet, flygplatsparkeringar och liknande trafikmiljöer. Navia är utvecklad att kunna transportera upp till 10 personer åt gången med en max hastighet på 12,5 mph. Den är eldriven och laddas trådlöst (induktivt). Bilen har tidigare testats i Schweiz, Storbritannien och Singapore.

Källor

[1]  O’Donnell, B., Horizon – The EU Research & Innovation Magazine. Driverless taxis in European cities from 2014. 2014-01-20. Länk

[2] CityMobil2. Länk

[3] CityMobil. Länk

[4] V-charge. Länk

[5] Westcott, R. BBC. Driverless cars to be introduced in Milton Keynes. 2013-11-13. Länk

[6] Vaughn, M., Autoweek. This could be your first autonomous vehicle. 2014-01-09 Länk

Försäkringsbolagen inte helt förtjusta i självkörande bilar

Jessica Leber skriver också om att åtminstone ett försäkringsbolag, Farmers, inte är förtjusta i självkörande bilar och har till och med gjort en reklamfilm om det [1]. Enligt Leber så bottnar det i att om självkörande bilar gör att olyckorna blir färre och mindre allvarliga så kommer man att tvingas sänka premierna, kanske med så mycket som 60 %.

Egen kommentar

Detta får nog stå för Farmers. Försäkringsbolaget State Farm är med och stödjer samarbetsprojektet mellan Ford och University of Michigan som vi skrivit om tidigare.

Källor

[1] Fast Company: This auto insurer is not happy about a future of driverless cars. 2013-01-27. Länk

Audis VD i Davos

Även Audis VD Rupert Stadler intervjuades ute i kylan i Davos [1]. Enligt honom så kommer automatisering av fordon som en evolution, inte en revolution. Audi kommer att vara en av pionjärerna och kommer att komma med produkter redan inom 3-5 år.

Han ser visserligen lagstiftningen och ansvarsfrågorna som utmaningar men tror ändå att det kommer att gå att lösa, lagstiftarna kommer att följa teknikutvecklingen.

Audi kommer att investera 22 miljarder Euro de närmaste åren i nya teknologier, innovationer och produkter. Förutom automatisering så satsar de också på elektrifiering. Se intervjun här.

Egen kommentar

Det går bra för Audi och de siktar på att vara bäst av Tysklands 3 premiumtillverkare. Audi har i många sammanhang och särskilt vid CES visat upp färdiga funktioner för ”piloted driving”. Funktioner som man visat är både för införande på kort sikt och rena demonstratorer av tekniskt ledarskap, som fullt automatiserad körning på racerbana i högsta fart.

Därmed inte sagt att de andra ligger efter, de kanske bara inte berättar lika mycket.

Källor

[1] Reuters UK: Davos 2014: Technology, innovation will drive Audi – Stadler. 2014-01-24. Länk

Mer om Ann Arbor-testerna och uppkopplade fordon

Fast Company skriver mer om de kommande testerna med självkörande bilar i Ann Arbor som vi skrev om förra veckan [1].

Man håller nu på att samla in data från 2800 bilar, sammanlagt 12 miljarder datapunkter som ska användas som komplement till data från sensorer i bilarna, till exempel när dåligt väder gör sensordata otillförlitliga. Man anser att det inte går att nå en hög grad av automatisering utan någon form av uppkoppling.

Nästa steg är att bygga upp en testanläggning (30 acres eller ca 120 000 m2) där man kan prova olika situationer. Till 2021, när allt ska vara i drift, är ett mål att ha självkörande taxibilar som man kan boka via en smartphone. Skribenten Jessica Lebers kommentar: ”Taxis without taxi drivers? As a New Yorker, I can certainly see why that might be safer.”

Källor

[1] Fast Company: The streets of Ann Arbor will soon be filled with driverless cars. 2014-01-24. Länk

 

Google hyr provbana för autonoma fordon i Merced

Google har tecknat ett hyresavtal med Merced County, som ligger öster om San Fransisco, om att under två år hyra 60 acres (ca 240 000 m2) för sin utveckling av självkörande fordon[1]. Enligt Google så vill man komplettera provkörningarna som gjorts hittills på väg med prov på en avlyst provbana, för att kunna prova körning under svårare förhållanden och olika slags hinder.

Google betalar $19000 i månaden för området och kommer att ha 10-15 personer placerade där. Staden Merced är förstås glada över att få Google dit, liksom University of California Merced som har en avdelning för robotisering och sysslar bland annat med förarlösa flygplan.

Egen kommentar

Hyran verkar låg, men troligen är det huvudsakligen ren markhyra och inte mycket banor eller utrustning.

Provbanan tyder på att Google nu går över till mer detaljerad systemverifiering där man utsätter fordonen för situationer man inte vill eller kan göra på vanliga vägar. Men betyder det att de också syftar till att lansera någon form av produkt?

Källor

[1] FresnoBee/Merced Sun Star: Google set to lease Castle site for self-driving car program. 2014-01-24. Länk

Carlos Ghosn i Davos om autonoma fordon

Renault-Nissans VD Carlos Ghosn deltog på World Economic Forum i Davos förra veckan. I en (kylig) intervju med CNBC [1] uttalade han sig om sina företags satsningar på både elfordon och automatiserade bilar. Han utlovade nyheter och att det kommer bilar före 2020 som låter föraren välja om man vill låta bilen köra eller köra själv ”om man är en fanatiker för att köra i trafikstockningar”. Se intervjun här.

Källor

[1] CNBC 2014-01-22: Stay tuned on Japan, Iran and self-drive cars: Ghosn Länk

Fords nya samarbeten

Ford kommer börja samarbeta med Massachusetts Institute of Technology (MIT) och Stanford University kring självkörande bilar, skriver Ford i ett pressmeddelande [1].

Dessa samarbeten offentliggjordes under veckan i samband med Washington Auto Show [2]. Det övergripande målet är att ge autonoma bilar “intuition”. Bilförare är generellt sett bra på att använda olika ledtrådar i omgivningen för att förutspå vad som händer lite lägre fram. De vet också att det man inte ser är oftast väldigt viktigt för en säker färd. Autonoma bilar behöver ha samma förmåga, menar Ford.

MIT kommer fokusera på att utveckla algoritmer som förutsäger vad andra trafikanter ämnar göra. På det viset kommer bilen att kunna planera sin färd och undvika andra objekt och trafikanter i omgivningen.

Stanfords uppgift är att fundera ut hur bil-baserade sensorer kan “se” runt objekt som skymmer sikten. Som ett exempel ges en situation där en framförvarande lastbil blockerar bilens sikt och, precis som en förare skulle ha gjort, behöver bilen manövrera i körfältet för att kika runt lastbilen och se vad som finns framför den.

Egen kommentar

Som vi skrev i slutet av förra året har Ford inlett ett samarbete med University of Michigan och State Farm Insurance för att utveckla en autonom Ford Fusion Hybrid [3].

Källor

[1] Ford News, Ford Teams Up with MIT and Stanford to Advance Automated Driving Research. 2014-01-22. Länk

[2] Washington Auto Show Länk

[3] Ford News. Ford reveals automated Fusion Hybrid research vehicle; Teams up with University of Michigan, State Farm. 2013-12-12. Länk

Självkörande bilar och ägande

En diskussion som återkommer är om självkörande bilar kommer att leda till att man inte längre äger sin bil [1]. Om bilen som kör mig till jobbet sedan kör någon annan under dagen, ska jag verkligen äga bilen? En rapport från MIT visar att i Singapore så skulle  mobilitetsbehovet kunna mötas med bara 30 % av dagens antal bilar om de delades med andra, med en potential att gå ner ytterligare till 20 %, eller en femtedel av idag. Med olika former av delande av självkörande bilar så skulle alltså trängseln och restiderna kunna minskas dramatiskt. De självkörande bilarna skulle också i framtiden kunna köra säkert genom korsningar utan trafikljusreglering.

Egen kommentar

Det finns redan en ökad trend mot tjänstefiering av bilkörandet i form av olika bilpools-tjänster, oavsett autonoma fordon. Frågan är kanske snarare hur dessa tjänster kan göras attraktivare med självkörande fordon, än om autonoma fordon leder till en helt ny marknad.

Källor

[1] Carlo Ratti, Matthew Claudel, Project-syndicate 2014-01-14: The Driverless City. länk

finansierad och administrerad av RISE Viktoria