Entusiasm i Phoenix

I förorten Chandler utanför Phoenix, Arizona, finns ett antal av Waymos självkörande bilar, en del med säkerhetsförare andra utan. Och stadens företrädare är väldigt entusiastiska [1].

– I framtiden kan man tänka sig ett scenario där man kallar på ett självkörande fordon som kommer och hämtar dig och tar dig från en plats till en annan. Där släpper det av dig och kör sedan någon annanstans där det hämtar någon annan och fortsätter så från plats till plats utan att någonsin stanna eller parkera, säger en av dem.

– Om alla skulle använda självkörande fordon så skulle behovet av parkering minska betydligt.

Egen kommentar

Ja, om bilarna aldrig stannar utan hela tiden kör omkring så behövs förstås inga parkeringsplatser – däremot laddplatser om det är elfordon. Men trafiken måste ju då öka givet samma mobilitetsbehov eftersom en del går tomma. Och fungerar det riktigt bekvämt så finns risken att de slår ut kollektivtrafiken vilket skulle leda till ännu mer trafik. Så förutom miljöaspekten så kommer kanske bilarna inte att stå parkerade men stilla ändå i köer…

Källa

[1] Ty Brennan:Cities looking at how self-driving cars can change their communities, Fox 10 2018-10-30 Länk