Racet mot 5G

TechRepublic skriver om den femte generationen av cellulära nätverk (5G) som är under utveckling [1]. Där konstateras det att det finns mycket okänt kring 5G, att utvecklingen fortfarande är på en konceptuell nivå och att det saknas standarder. Det pågår mycket utveckling kring 5G i USA, Europa och Asien och nya testmiljöer börjat dyka upp, vilket tyder på att utvecklingen börjar ta fart.

En fråga som lyfts fram är varför vi behöver 5G då våra kommunikationsbehov täcks väl av dess föregångare (3G och 4G). Uppkopplade och självkörande fordon nämns som ett möjligt applikationsområde. Men för detta behöver accesstiden till nätverk reduceras kraftigt.

Vidare nämns frekvensspektrum som den största utmaningen för 5G. Vi har inte tillräckligt med spektrum och 5G handlar mycket om att optimera spektrumet. En lösning är att allokera mer spektrum för 5G, men det bli svårt att uppnå en global harmonisering eftersom olika band är upptagna i olika länder.

Källor

[1] Best, J., TechRepublic. The race to 5G: Inside the fight for the future of mobile as we know it. 2014-12-16 Länk

Hur ser vägen ut för automatiserade lastbilar?

FleetOwner har samtalat med Sandeep Kar, forskningschef på Frost&Sullivan inom fordon- och transportforskning, om automatiserade lastbilar och deras framtid [1]. Några slutsatser från intervjun:

  • Från 2020 kommer lastbilarna vara mer energieffektiva och innehålla ännu fler distribuerade elektroniksystem.
  • Lastbilstillverkarna kommer att utveckla och använda dessa system för att påverka köparnas val.
  • Kolonnkörning kommer, om det implementeras på rätt sätt, att leda till stora bränslebesparingar med relativt liten extra kostnad.
  • Automatiserade lastbilar kommer att förbättra prestandan hos enskilda förare, t.ex. underlätta för dem att följa lagar och regler samt minska trötthet.
  • Automatiserade fordon kommer att förbättra kommunikation mellan förare och godsmottagare, godsägare, åkerier, verkstäder och liknade aktörer. Detta kommer på sikt att leda till förbättrad produktivitet.
  • Fram till 2020 kommer adaptiv farthållare (ACC) och kolonnkörning att vara i fokus. Efter det, 2020-2025, kommer mer avancerad automation att träda fram (automationsnivå 3 enligt NHTSAs klassificering).

Källor

[1] Cullen, D., FleetOwner. Self-driving trucks: How the road ahead may shape up. 2014-12-02 Länk

New Jersey vill bli ett utvecklingscentrum för självkörande fordon

Skrivet av Azra Habibovic

Ekonomiutskottet i den amerikanska delstaten New Jersey har godkänt ett lagförslag gällande självkörande fordon [1]. Nu ska delstatens senat få rösta om förslaget.

Målet är att använda den f.d. militärbasen Fort Monmouth för att bygga ett centrum för utveckling av automatiserade fordon. Det finns redan en bas för detta i form av forskning inom automation bl.a. på Princeton University med stark koppling till fordonsindustrin. Att få tillåtelse att testa automatiserade fordon på allmänna vägar skulle accelerera utvecklingen.

Källor

[1] Higgs, L., NJ.com. N.J. could become hub for driver-less car development, pols say. 2014-12-08 Länk

24/7 truckar för transport av gods

Den amerikanska tillverkaren av industriella robotar, Adept, har utvecklat en familj av autonoma truckar kallad Adept Lynx Autonomous Intelligent Vehicles (AIV) [1].

Dessa truckar kan själv navigera i dynamiska miljöer såsom varuhus, lagerlokaler och fabriker. Beroende på modell kan de lyfta upp till 100 kg och transportera gods dygnet runt. Till skillnad från konventionella automatiserade truckar krävs det inga sensorer eller andra förändringar i infrastrukturen.

Källor

[1] Material Handling Product News. Adept Technology Lynx Autonomous Intelligent Vehicles (AIVs). Länk

Ett system för igenkänning av handgester

Två forskare från University of California i San Diego har nyligen publicerat en artikel som handlar om igenkänning av handgester [1].

De har utvecklat och utvärderat ett system som kombinerar RGB och djupanalys för att identifiera och klassificera olika handrörelser.

Ett av möjliga applikationsområden är pekskärmar i fordon. Systemet har utvärderats på en datamängd innehållande 19 olika handgester som var inspelade under naturalistiska förhållanden.

Källor

[1] Ohn-Bar, E., Trivedi, M.M., IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol 15, No. 6. 2014-12 Länk (man måste ha tillgång till IEEE för att komma åt hela dokumentet)

Tips på intressanta artiklar

BBC News skriver om den 5te generationens cellulära nätverk (5G) som är under utveckling. Det är mycket som är okänt kring den nya teknologin. Ni kan läsa mer om det hela här.

Frost & Sullivan tror att Alibaba kommer, troligtvis tillsammans med Baidu och BMW, att ge sig in på automatiserade och uppkopplade fordon. Det är framförallt nya mobilitetstjänster som lockar. Artikeln hittas här.

Är Artificiell Intelligens (AI) ett hot eller en möjlighet? Läs om sådana tankar här.

Me, My Car, My Life. Så heter KMPGs nya rapport som handlar om trender inom fordonsbranschen och som ni hittar här.

ITS korridoren som går från Nederländerna via Tyskland till Österrike diskuteras i en artikel publicerad av Automotive World. Det är framförallt NXP Semiconductors roll som betonas i den.

Tävlingen i Storbritannien är avgjord

I somras utlyste den brittiska regeringen genom Innovative UK en tävling där olika organisationer och städer fick tävla om att få testa automatiserade fordon i verklig trafik. Förra veckan blev det känt vilka fyra städer som vunnit tävlingen: Greenwich, Bristol, Coventry och Milton Keynes.

Bristol kommer att stå värd för Venturer konsortium vars mål är att utreda om självkörande bilar kan minska trafikstockningar och förbättra trafiksäkerheten. Försäkringsbolaget Axa är en del av konsortiet vilket innebär att frågor som rör acceptans, lagstiftning och försäkring kommer att vara i fokus.

Greenwich kommer vara värd för GATEway där s.k. delade pendelfordon samt autonom parkering ska testas. Utöver det kommer man använda sig av en simulator för att studera hur folk reagerar på att dela köruppgiften med en dator. Initiativet leds av Transport Research Laboratory. Andra deltagare inkluderar GM, AA och RAC.

UK Autodrive konsortiet kommer att testa delvis automatiserade bilar på vanliga vägar samt helt självkörande pods på gågator i Milton Keynes och Coventry. Man kommer bl.a. att undersöka hur infrastrukturen kan göras smartare för att stödja automatiserade bilar. Organisationer som ingår i konsortiet inkluderar Jaguar Land Rover, Ford, University of Oxford, University of Cambridge, Open University, AXA försäkring samt Coventry och Milton Keynes kommuner.

Testerna kommer att pågå 18-36 månader med start 1 januari 2015. Den statliga bidragsdelen som från början sades vara 10 miljoner pund har nu höjts till 19 miljoner pund. De företag som deltar i testningen kommer också att bidra med egna resurser.

Det övergripande målet är att göra Storbritannien världsledande inom utveckling och utvärdering av automatiserade bilar.

Källor

[1] BBC News. Driverless cars set to be tested in four English cities. 2014-12-03. Länk

Nytt samarbete mellan Cohda Wireless och u-blox

Australiska Cohda Wireless har ingått ett nytt samarbete med det schweiziska u-blox [1]. Målet är att tillsammans utveckla nya kommunikations- och positioneringslösningar för nästa generation av förarstödsystem, inklusive automatiserad körning.

Det handlar framförallt om tidiga varningar i kritiska situationer med hjälp av korthållskommunikation fordon-till-fordon och fordon-till-infrastruktur (V2X). Sådana lösningar, som är kärnan i Cohda Wireless verksamhet, kräver noggrann positionering. Detta uppnås med u-bloxs positionerings teknologi (M8 GNSS).

Källor

[1] Safe Car News. Cohda Wireless and u-blox to collaborate on V2X development. 2014-12-02 Länk

Kina tar hjälp av tysk telekombransch för att koppla upp bilar

China Mobile och Deutsche Telekom ska påbörja ett nytt samarbete via ett nybildat företag (50-50 ägande) som ska möjliggöra storskalig uppkoppling av den kinesiska fordonsflottan [1].

Samarbetet går ut på att förena China Mobiles 4G med ett operativsystem som Deutsche Telekom utvecklat och som används av ca 2 miljoner fordon i Tyskland. Förhoppningen är att samarbetet ska leda till en ny plattform, ungefär som Apples iOS och Googles Android, som ska kunna användas av tredjepartutvecklare av appar. Datatransaktionerna som sker via dessa appar väntas generera intäkter till Deutsche Telekom och China Mobile.

Just nu finns det runt 180 miljoner personbilar i Kina som orsakar enorma trafikstockningar i storstäder. Genom att möjliggöra datadelning mellan bilar, oberoende av tillverkare och modeller, kommer det nya samarbetet att reducera dessa stockningar. För detta krävs det att minst 10 % av bilar är uppkopplade. Förhoppningen är också att samarbetet ska lägga grund till självkörande bilar.

Google anses vara den största konkurrenten. För att slå dem behöver biltillverkarna samarbeta, och det är det som det nya samarbetet ska främja. En klar fördel är att Google är för tillfället förbjudna i Kina och att den kinesiska regeringen vill hellre att landets största operatör ska bana väg för uppkopplade och självkörande bilar.

Innan årets slut väntas China Mobile ha ungefär en halv miljon 4G-basstationer och 50 miljoner användare. I början av nästa år ska antalet basstationer uppnå en miljon.

Egen kommentar

Samarbetet kommer självklart öppna många nya dörrar för Deutsche Telekom. Det är minst sagt en unik möjlighet att ta sig in på världens största telekom-marknad, speciellt med tanke på att liknande utländska företag nekats tillräde dit.

Källor

[1] Mitchell, T., FT.  China chooses German partner to build mobile driving network. 2014-11-20. Länk (vid problem att öppna länken sök artikelns namn via Google eller liknande)

finansierad och administrerad av RISE Viktoria