Alla inlägg av Mahdere Amanuel

Case IH har tagit fram ett koncept för en självkörande traktor

Case IH har i samarbete med Advanced Farming Systems (AFS) tagit fram ett konceptfordon för en självkörande traktor för att undersöka dels om tekniken fungerar och dels om det finns ett kundbehov tillräckligt stort för att bönderna i USA skulle kunna tänka sig investera i ett sådant fordon [1].

Konceptfordonet är baserat på en existerande modell av Magnumtraktorer, men med ny styling och ett interaktivt användargränssnitt som möjliggör för operatören att övervaka förprogrammerade ingrepp på distans. Ombordsystemet räknar automatiskt in redskapsbredder och lägger en kurs för de mest effektiva banorna beroende på terräng, hinder och andra maskiner som arbetar på fältet. Operatören kan fjärrövervaka och justera banan via antingen en stationär dator eller en bärbar platta.

Med hjälp av radar, lidar och videokameror ombord kan fordonet känna av föremål som är stillastående eller i rörelse och kan stanna av sig självt för att notifiera operatören med ljus- och ljudvarning och invänta tilldelning av ett nytt spår. Fordonet stannar även omedelbart om GPS-signalen eller positionsdata försvinner eller om den manuella stoppknappen trycks in. Maskinuppdragen kan även ändras i realtid via fjärrgränssnittet eller via automatiska vädervarningar.

”Även om detta inte är en produktlansering på något sätt kan det säkert leda till en längre fram”, kommenterar AFS.

Källor

[1] Laurie Bedord: CASE IH Unveils Autonomous Concept Tractor, Agriculture, 2016-08-31. Länk

Shaun Stewart tar över Googles Projekt för Självkörande Bilar

Shaun Stewart tar över rollen som VD för Googles projekt för självkörande bilar efter att flera högt uppsatta chefer lämnat företaget (inklusive den tidigare chefen Chris Urmson som initierade projektet).

Stewart har en bakgrund som VD för TripAdvisor och senast som chef för Airbnbs semester uthyrningsverksamhet. Stewart kommer att leda verksamheten tillsammans med John Krafcik som tidigare vad VD för Hyundai Motor America och numera är VD för Alphabets projekt för självkörande bilar.

Källor

[1] Alexander Manham: Shaun Stewart to Head up Alphabet’s Self-Driving Car Project,  AndroidHeadlines 2016-08-26 Länk

Baidu’s nya elektriska självkörande bil

Kinesiska Baidu introducerar nu sitt eldrivna självkörande fordon som är utvecklad för tester som ska göras i Kina. Chery EQ fordonen kommer vara utrustad med deras självkörande teknologi [1].

Företaget använde tidigare en modifierad BMW 3-serie som hade Baidu’s AutoBrain-programvara installerad. Programvaran som är kärnan i företagets förarlösa teknik och automatiserar flera komponenter såsom kartor, detektering, positionering samt kontroll och beslutsfattande.

Den modifierade Chery EQ är en vidareutveckling av Baidu Autobrain som utvecklats speciellt för kinesiska förhållanden.

Källor

[1] Darrell Etherington: Here’s Baidu’s all-electric self-driving test car. 2016-08-26 Länk

Sammanfattning om utvecklingen av autonoma lastbilar

Martin Borgqvist skriver i nyhetsbrevet Omvärldsanalys av energieffektiva vägfordon en sammanfattning av Roland Bergers rapport om utvecklingen mot autonoma fordon.

Här är ett kort referat av Martins sammanfattning:

 • I dagsläget finns det 53 st. helt självkörande lastbilar i gruvverksamhet i Pilbara, Australien. Lastbilarna övervakas av operatörer som befinner sig långt bort och kör helt själva på privata vägar.
 • Europeiska Kommissionen har utfärdat ett mandat att från och med 2015 måste alla nyregistrerade bilar ha ett varningssystem för filbyte (LDWS) samt ett avancerat nödbromssystem (AEBS) från 2018. Kraven att införa dessa ADAS-system är för att minska antalet olyckor som i 90 % av fallen är en konsekvens av den mänskliga faktorn.
 • Man ser också att ADAS-system med hjälp av V2V- och V2I-kommunikation kommer att bidra till minskad bränsleförbrukning och ett bättre trafikflöde med mindre start-stop-trafik.
 • Föraren (som är den största enskilda kostnadsposten för en lastbil) kommer att vara kvar i hytten under det kommande årtiondet, men vissa självkörningsfunktioner kan möjliggöra annat produktivt arbete eller rast för föraren.
 • Det största innovationsbehovet är kopplat till mjukvaran då det är 300 GB/h data som samlas in.
 • Innan autonoma lastbilar kan köras ut på allmän väg behövs nya juridiska ramverk.
 • Relationen mellan underleverantör och OEM påverkas av graden av automation. Trots detta ligger det fortfarande hos OEM:en att definiera systemarkitekturen och och göra själva systemintegrationen. Värdekedjan kommer att delas mer än idag då olika typer av kompetenser kommer att behövas för de olika delarna. I ett framtida scenario kan den centrala styrfunktionen i lastbilen vara ganska standardiserad och konfigurerbar utifrån det specifika fordonet. Här finns det möjlighet för mjukvaruföretag att ta en stor del av intäkterna.

Google öppnar ett utvecklingscenter för autonom körning nära Detroit

Google kommer att öppna ett utvecklingscenter för autonom körning i Novi, Michigan, en stad cirka 48 km från centrala Detroit [1].

I ett blogginlägg Google publicerade förklarar de att eftersom många av deras nuvarande samarbetspartners är baserade där, kommer möjligheten att ha en lokal anläggning på plats dels förenkla deras samarbeten men också även ge Google tillgång till Michigans bästa ingenjörer inom fordonsutveckling.

Källor

[1] Google Plans Self-Driving Car Development Center Near Detroit, 2016-05-25, Länk

Toyota gör en strategisk investering i Uber

Uber har nu bekräftat att Toyota gjort en strategisk investering i bolaget. Hur stor investeringen är vill bolaget inte avslöja [1].

Toyota kommer nu att samarbeta med Uber för att utveckla ett leasingerbjudande, där bilköpare kommer att kunna leasa sina fordon genom Toyota Financial Services och köra Uber för att täcka sina kostnader. Leasingerbjudandet är en förlängning av Uber’s redan etablerade Vehicle Solutions Program.

Trots att partnerskapet initialt kommer att fokusera på car-sharing är det tydligt att det långsiktiga målet för respektive bolag är att gå samman i deras ansträngningar inför introduktionen av självkörande fordon.

Uber största amerikanska konkurrent Lyft ingick i ett liknande partnerskap General Motors tidigare i år. Lyft’s vd John Zimmer sa att han förväntar sig att den första iterationen av ett nätverk av semi-autonoma bilar kommer att rulla ut redan i slutet av detta år.

Källor

[1] Toyota has made a strategic investment in Uber, 2016-05-24, Länk

Audi testar koncept A7 på allmän väg

Audi har nu kört piloten för att testa den nya konceptbilen Audi A7 på Autobahn i samspel med andra trafikanter och säger att bilen nu är kapabel till adaptiv körning som liknar mänskligt körbeteende [1].

I piloten på Autobahn har Audi A7-bilen med kodnamnet ”Jack” visat sin förmåga att hantera situationsspecifika uppgifter såsom:

 • Inbromsning vid korsningar innan den svänger
 • Gradvis inbromsning och acceleration till och från stillastående läge
 • Passage av lastbilar med större sidoluckor
 • Gradvis köra mot kanten av körfältet innan slutföra ett filbyte för att klargöra sin intention för andra trafikanter

”Jack” kommer att ha en central förarassistans styrenhet eller zFAS för att bearbeta och utvärdera signaler och information, för att i sin tur skapa en modell av fordonets omgivning.

Förutom testerna på Autobahn har Audi även testat sina konceptbilar på motorvägar väster om Las Vegas.

Audi fortsätter med sina tester på Autobahn och kommer att utrusta vägen med V2V-kommunikation för kartlägga vägmärken och vägmarkeringar mer exakt. Olika typer av vägbeläggning och material kommer också att testas under 2018 i hopp för att ytterligare förbättra den autonoma körupplevelsen.

Källor

[1] Forrest Cardamenis: Audi humanizes piloted driving for latest autonomous testing, 2016-05-17, Länk

Storbritanniens förslag på ny lagstiftning för autonoma fordon

Drottning Elizabeth öppnade parlamentet i Storbritannien med att tillkännage deras förslag på en ny transportlagstiftning, som har ambitionen att göra landet världsledande inom bland annat autonom körning samt förenkla innehav av autonoma fordon [1].

Nya försäkringserbjudanden för passagerare i autonoma fordon föreslås också av regeringen, som hävdar att autonoma fordon kan bidra både till att minska trängseln i trafiken men också till att öka tillväxten i den brittiska ekonomin genom export av nya teknologier.

Källor

[1] Driverless cars, drones and spaceport on transport agenda, BT 2016-05-18, Länk

Amerikanska armén testar platooning med förarlösa fordon

Den amerikanska armén som har hundratusentals fordon i sin flotta har testat konvojer (platooning) av förarlösa fordon som följer en lastbil som körs av en förare. [1]

Syftet med testet är att studera om denna typ av konvojer kan reducera arbetsbördan för förare. Speciellt viktigt blir detta under krigstid när utrustning behöver transporteras dygnet runt. Man hoppas också att platooning av förarlösa fordon som transporterar bränsle och förnödenheter till trupperna kommer att leda till säkrare resor och spara bränsle genom att aerodynamiken förbättras. [2]

I de initiala testerna ingick så många som 10 fordon utrustade med fordonsbaserade sensorsystem (radar, kameror etc.) som kan identifiera potentiella faror på vägen.

Nu till sommaren planerar också armen att testa samma typ av konvojkörning med fyra lastbilar där även fordon-till-infrastruktur (V2I) kommunikation inkluderas. Varje lastbil kommer att kommunicera sin hastighet och position till enheterna i infrastrukturen som i sin tur skickar tillbaka information om avstängda körfält och gällande hastighetsbegränsningar. Själva testet kommer att ske på en delsträcka av Interstate 69 i Michigan som kommer att utrustas med kommunikationsenheter. Dessa kostar $ 5000/styck och har en räckvidd på 300 meter.

Förhoppningen är att eftermontera systemet på existerande fordonsflottan.

Källor

[1] Army marches forward with self-driving trucks, 06-02-2016 Länk

[2] U.S. Army Zeroes in on Autonomous Vehicles, 04-02-2016 Länk

Brittiska försäkringsbolag går samman

I ambitionen att ta en ledande roll inom både uppkopplade fordon och autonoma fordon går nu några av de största försäkringsbolagen i Storbritannien samman för att försöka tackla de förändringar branschen står inför i samband med introduktionen av autonoma fordon.

Totalt har 11 försäkringsbolag gått samman i en joint venture för att företräda försäkringsindustrin samtidigt som den brittiska staten fattar beslut om hur man ska gå tillväga för att introducera autonoma bilar på de brittiska vägarna. Alliansen som kallar sig för The Automated Driving Insurers Group (AGID) kommer att arbeta tillsammans med den brittiska regeringen för att undersöka hur autonoma bilar kan få ett stort genomslag.

AGID har hittills redan identifierat flera frågeställningar kring autonoma fordon som behöver besvaras,  till exempel vem som ska hållas ansvarig vid en olycka och hur man hantera bilar med olika grader av automation när de försäkras för att nämna några. Dock har man uttryckt ett visst bekymmer för hur man ska samla in och lagra data från varje enskilt fordon för att kunna öka trafiksäkerheten. Man undrar också om man behöver ändra den befintliga Trafiklagstiftningen och vad det är man skulle behöva ändra i så fall.

Då autonoma bilar förväntas rulla på vägarna först mellan åren 2020 – 2025 och ha nått en kritisk massa först vid år 2040 enligt McKinsey, kräver det att försäkringsbolagen ändrar värdeerbjudandet i deras befintliga affärsmodell för att överleva.

Denna förändring i affärsmodellen kan innebära att man går från att ha miljontals privatpersoner som kunder till att man istället har några få fordonstillverkare och infrastrukturhållare som slutkunder, liknande det man har för kryssningsrederier.

Källor:

Allianz, Zurich and AXA unite to regulate UK driverless car insurance, 2016-01-19, Länk