Alla inlägg av Mahdere Amanuel

Detta hände också under helgerna

 • Hur ska autonoma fordon programmeras att agera när en olycka håller på att ske? Ska bilen primärt fokusera på att rädda så många liv som möjligt även om det innebär att passagerarna omkommer eller ska den skydda passagerarna till varje pris? Ska bilen välja mellan dessa två ytterligheter slumpmässigt? Gill Pratt som leder Toyota Research Institute menar att det är meningslöst att lägga tid på denna typ av tankeexperiment då man hittills inte lyckats formulerat några bra lösningar. [1]
 • Utformar autonoma fordon för att förenkla livet för bilister. Det stod klart på CES förra veckan att både biltillverkare och leverantörer nu fokuserar mer än någonsin på att utveckla tjänster för att se till att människor ska uppleva att deras liv blir bättre med ökande automation i bilen. Speciellt leverantörerna som historiskt sett tjänat pengar på att sälja hårdvara ser nu att en stor det av värdet som kan kommersialiseras ligger i mjukvaran. [2]
 • Biltillverkare går ihop med tech-bolag för att möta framtidens kundbehov. Biltillverkarna grämer sig över att deras bransch står inför en radikal förändring. Man ser nu det dubbla hotet som uppstår på grund av att dagens teknik enkelt möjliggör samåkning och autonomt körande. Då bilen traditionellt sätt använts som statusmarkör blir det nu annorlunda om kunderna skiftar fokus till vem som kan erbjuda den bästa mjukvaran. För att inte hamna i efterkälken har nu flera biltillverkare både gått ihop med tech-bolag för att kunna möta kundernas behov. Detta samtidigt som man pilot-testar flera samåkningstjänster. [3]
 • Ford och Google inleder förhandlingar för att tillsammans utveckla nästa generations autonoma fordon. Ingen av parterna har dock bekräftat denna nyhet utan man säger från Googles sida att man inlett samtal med flera biltillverkare. Yahoo Auto har även rapporterat att skulle Ford ingå i partnerskap med Google skulle det vara som ett joint venture som rent juridiskt skulle vara fristående från Ford. [4]

Källor:

[1] Autonomous vehicles will be safer, not perfect, 2016-01-10 Länk

[2] Autonomous vehicle architects begin to contemplate the human inside, 2016-01-11 Länk

[3] The driverless, car-sharing road ahead, 2016-01-09 Länk

[5] Ford in talks with Google bo build self-driving cars, 2015-12-21 Länk

Obama satsar miljarder på självkörande bilar – lättar säkerhetsreglerna för testning

För att påskynda utvecklingen av självkörande bilar har president Obama lagt ett budgetförslag i kongressen att satsa runt 35 miljarder kronor på forskning om självkörande bilar [1]. Därför kommer nu NHTSA, den amerikanska motsvarigheten till Trafiksäkerhetsverket, att i två års tid lätta på säkerhetsreglerna för biltillverkare att testa sina bilar [2].

Biltillverkare som uppfyller de nya kraven har då möjlighet att testa upp till 2500 bilar (även de bilar som är helt autonoma) för varje godkänd ansökan av NHTSA.

En viktig del för att möjliggöra denna utveckling är enligt NHTSA att man tar fram enhetliga regler för hela landet. Därför kommer man under första halvåret i år att påbörja en process att ta fram ett utkast för detta regelverk. Till sin hjälp har NHTSA flera stora aktörer som bland annat Google, General Motors och Volvo involverade.

Under det andra halvåret i år är det också tänkt att NHTSA ska arbeta vidare med att undersöka om man behöver ett nytt myndighetsorgan, en lagstiftning eller ett nytt regelverk för att möjliggöra en storskalig introduktion av självkörande bilar [3].

Källor:

[1] Obama satsar miljarder på självkörande bilar – Volvo ska hjälpa till att ta fram nya regler, 2016-01-15 Länk

[2] Lättade regler ska påskynda självkörande bilar, 2016-01-15 Länk

[3] U.S. seeks to clear autonomous-car hurdles, 2015-01-14 Länk

 

World Economic Forum och Boston Consulting Group kartlägger attityder om självkörande fordon i 10 länder

Stiftelsen World Economic Forum, som är mest känd för sin årliga konferens i Davos där de samlar några av världens mäktigaste beslutsfattare inom näringslivet, har tillsammans med Boston Consulting Group gjort en studie [1, 2] för att kartlägga både beslutfattares och allmänhetens attityder om självkörande fordon i 10 olika länder.

Studien som påbörjades under juni 2015 och vars resultat offentliggjordes 24 november 2015 [3] bestod av en enkät med totalt 5500 deltagare från Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Japan, Nederländerna, Singapore, Förenade Arabemiraten, Storbritannien och USA. Enkäten kompletterades också med ingående intervjuer med 25 beslutsfattare från 12 olika städer, där bland annat Göteborg, Amsterdam, Miami, New York och Milton Keynes ingick.

Några resultat av studien är följande:

 • I resultatet framkom det att konsumenterna är mycket mer insatta inom ämnesområdet självkörande fordon än vad man tidigare trott. Deltagarna kunde utan någon hjälp utifrån själva motivera fördelarna med självkörande fordon både för samhället och individen.
 • Det visade sig också att nästan 60 % av deltagarna kan tänka sig testa eller köpa ett självförande fordon. Köpvilligheten är högre i tillväxtmarknader som t.ex. Kina och Indien och lägst i etablerade fordonsländer som Japan och Tyskland.
 • 46 % av deltagarna uppgav också att de skulle föredra att traditionella biltillverkare leder utvecklingen att producera framtidens självkörande fordon.
 • Ungefär två tredjedelar uppgav också att de förväntar sig att framtidens självkörande fordon kommer att vara helt eldrivna eller hybrider.

Av djupintervjuerna med de 25 beslutsfattarna från 12 olika storstäder kunde man se att:

 • Nästan hälften av de intervjuade beslutsförfattarna angav att de förväntar sig fullt autonoma fordon på vägarna innan 2020.
 • Ett annat oväntat resultat är att städer ser kundacceptans och teknologi som de största hindren för automatisering, snarare än regler och lagstiftning, vilket är motsatsen till hur industrin ser på det.

Källor

[1] Peter vanham: City Planning Needed as 6 out of 10 Global Consumers Expect Driverless Revolution, World Economic Forum 2015-11-24 Länk

[2] Alex Mitchell: Are we ready for self-driving cars? World Economic Forum 2015-11-24 Länk

[3] Press release med sammanfattning av rapporten: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Press%20release.pdf

Enkätresultat

Tusen tack till alla er som tog er tid och fyllde i enkäten vi skickade ut. Detta hjälper oss väldigt mycket i vår ambition att bli bättre! Ett litet extra tack till alla som tog sig tid och även skrev fritexter om vad ni tyckte var bra och vad vi kunde förbättra. Detta gör det ännu tydligare för oss. Här är en kort sammanställning av resultatet från enkäten:

Speciellt nöjda var våra prenumeranter med:
•    Formatet av nyhetsbrevet (90 %).
•    Nyhetsbrevet som helhet (74 %).
•    Dessutom uppgav 60 % av er att ni alltid läser nyhetsbrevet.

Punkter som vi kunde bli bättre på och som vi jobbar vidare med är:
•    Reducera frekvensen av utskicken till max 2 gånger i veckan.
•    Skapa en logg där man kan söka gamla artiklar från nyhetsbrevet.
•    Göra det enklare att snabbt hitta länkar för nyheterna.

Vi kommer fortlöpande att fortsätta arbeta med att förbättra oss och er feedback betyder väldigt mycket för oss!

Resultat enkät 2015 Nyhetsbrev Automatiserade fordon

BMW parkerar sig själv – och utvecklar smarta glasögon

BMW planerar att introducera en ny parkeringsassistansfunktionalitet i nya 7-serien som gör det möjligt för bilen att parkera sig själv med hjälp av en fjärrkontroll – utan förare vid ratten.

Vid ett event anordnat för att presentera de nya funktionaliteter som kommer finnas tillgängliga i nya 7-serien uttryckte forskningschefen Klaus Froehlich att bilen ”definitivt kommer att ta en ledande position i branschen”. [1].

Bilen kommer att inkludera följande funktionaliteter för första gången i BMW:s historia:

 • Den första massproducerade bilen som kan parkeras med hjälp av en fjärrkontroll, vilket innebär att ingen förare behöver sitta vid ratten för att manövrera bilen in eller ut ur parkeringsplatser eller garage.
 • Den första BMW (och kanske den första massproducerade bilen) med gest-igenkännings-funktionalitet, vilket gör att man kan använda handrörelser för att göra sådana saker som avböja ett samtal eller höja radiovolymen.
 • Den första BMW som automatiskt anpassar sig till förarens körstil och det väglag som råder med hjälp av bilens Adaptive-mode funktion.

I samband med Auto Shanghai 2015 visade BMW också upp en prototyp av ett par nya smarta glasögon som de hållit på att utveckla tillsammans med It-företaget Qualcomm sedan 2013. [2].

Prototypglasögonen (Mini Eyewear) som presenterades liknar gamla pilotglasögon och visar möjliga rutter och annan relevant information såsom bilens hastighet och hastighetsbegränsningen på vägen i förarens direkta synfält utan att dölja andra trafikanter.

I Parallel parking mode använder sig glasögonen av data från kameran i fordonet för att visa en bild av trottoaren för att hjälpa föraren komma så nära som möjligt utan att skrapa hjulen.

Föraren kan kontrollera glasögonen genom att trycka på en knapp på högra sidan av glasögonen. Medan fordonet körs synkas glasögonen med fordonet och skulle föraren t.ex. se en uppmaning om ett inkommande SMS, kan föraren trycka på en knapp på ratten för att få meddelandet uppläst högt.

Glasögonen är dock fortfarande i prototypstadie och Jay Wright VD på Qualcomm säger att man väntar på att marknaden ska mogna men ser att det inte är långt kvar till kommersialisering.

Källor

[1] Automotive News Europe, 2015 -04-18 Länk

[2] Automotive News Europe, 2015 -04-19 Länk

Kinesiska Gao Feng kartlägger fyra trender som driver fordonsbranschen

Det kinesiska managementkonsult bolaget Gao Feng har tagit fram en rapport [1] om hur den uppkopplade mobilitetsteknologin driver utvecklingen i fordonsbranschen.

I rapporten hänvisar de till fyra trender som inte bara driver denna utveckling utan också driver utvecklingen av nya affärsmodeller och skapar ett nytt paradigmskifte i fordonsbranschen. De fyra trenderna de hänvisar till är:

 • Navigation och Parkering: Navigation är just nu en teknologi som erbjuds i premiumbilar men förväntas bli ett standardkrav i framtida bilar. En indikation av detta är till exempel att Google för ca 1 miljard dollar köpt upp start-up bolaget Waze som utvecklar en navigationslösning baserad på crowd-sourcing.
 • Fordonsdiagnostik: Initialt användes denna teknologi endast för godstransport och den har ännu inte testats på en större marknad. I framtiden kan man dock räkna med att det kommer påverka olika områden, som vilken typ av bilförsäkring vi väljer till möjligheten att kartlägga körmönstret för olika familjemedlemmar.
 • Mobila enheter: En annan viktig faktor är de mobila enheter som kommer att få större spridning och all värdefulla data man kommer att kunna extrahera från dessa enheter. Genom användningen av mobila enheter som till exempel smarta glasögon kommer det bli möjligt att anpassa fordonet till förarens individuella behov.
 • Säkerhet och autonom körning: Användning av säkerhets- och automatiserade system kommer att fortsätta öka samtidigt som vi gradvis kommer att gå mot helt autonom körning. Hur den autonoma körningen kommer att se ut kommer sannolikt att regleras av lagstiftningen och initialt att begränsas till specifika områden.

Dessa fyra trender ger en indikation om de affärsmöjligheter som finns kopplade till den uppkopplade mobilitetsteknologin. Trots möjligheterna så öppnar det också upp för olika former av intrång till olika system i fordonet. Därför finns det i dagsläget en hel del forskning för att undersöka möjligheterna att utveckla metoder för informationsskydd.

Källor

[1] Gao Feng Advisory Company Limited, How Connected Mobility Technology Is Driving The Future of The Automotive Industry Länk

GM introducerar Super Cruise i nya Cadillac

Amerikanska biltillverkaren General Motors (GM) planerar att utrusta Cadillac CTS årsmodell 2017 med det egenutvecklade Super Cruise systemet som bland annat möjliggör följande [1]:

 • Bilen kan färdas i ett givet körfält på motorväg utan ingrepp från föraren, dvs. både horisontell och longitudinell styrning sker automatiskt.
 • Trådlös kommunikation mellan bilarna (V2V) för informationsutbyte för att t.ex. förhindra en kollision.

Initialt kommer bilarna endast ha möjlighet att kommunicera med andra Cadillac som innehar samma teknologi.

Koncernchefen Mary Barra offentliggjorde detta i samband med ITS World Congress 2014.

Egen kommentar

Att informationsutbyte sker bara mellan Cadillac-bilar är en tydlig begränsning för att detta ska få ett större genomslag.

GM är inte de enda att utveckla denna typ av teknik och för att påskynda denna utveckling kräver det att myndigheterna fastställer en standard på hur detta ska fungera.

Källor

[1] General Motors, Pressmeddelande, 2014 -09-08 Länk

Ett verktyg från dSpace för utvecklandet av autonoma parkeringssystem

Det tyska företaget dSpace GmbH har tagit fram en mjukvarumiljö kallad Tool Chain for ADAS som möjliggör utveckling och validering av autonoma parkeringssystem [1].

I mjukvaran kan man, efter att ha utvecklat ett autonomt parkeringssystem, skapa komplexa parkeringsscenarion och på det viset utföra tester i en 3D-miljö. Det finns även möjlighet att testa olika sensorkonfigurationer på fordonen och simulera med olika parametervärden.

Tanken med autonoma parkeringssystem är primärt att göra parkeringen av fordon mer tidseffektiv och erbjuda föraren en högre komfort.

Egen kommentar

Teknologin för autonom parkering är fortfarande i utvecklingsstadiet i dagsläget, dock kan verktyg som det ovan beskrivna verka som katalysatorer för att driva utvecklingen framåt.

Källor

[1] DSpace. ADAS: Autonomous Parking in a Garage –  Video.  2014-08 Länk

University of Michigan kartlägger åsikter som autonoma fordon i Storbritannien, USA och Australien

Transportforskningsinstitutet UMITRI vid University of Michigan har nyligen gjort en enkätstudie som kartlägger den allmänna opinionen om autonoma fordon i tre engelskspråkiga länder – Storbritannien, USA och Australien [1]. Enkäten skickades ut till 1533 personer över 18 år under juli månad 2014.

Studien visar att det inte finns stora skillnader i hur folk uppfattar autonoma fordon i dessa tre länder. Det framkom också att majoriteten av de tillfrågade (66 %) hade hört talas om autonoma fordon innan de deltog i studien. Några andra tänkvärda resultat från studien är:

 • 56,8 % av de tillfrågade angav att de har en positiv inställning till autonoma fordon.
 • De tillfrågade ansåg att det var högst troligt att autonoma fordon kan leda till reducering i antalet olyckor (24,6 % ), färre antal allvarliga olyckor (23,5%) och reducerad bränsleförbrukning (24,6 %).
 • 32 % av de tillfrågade uttryckte att de inte är intresserade av autonoma fordon.
 • Säkerheten ansågs vara en av de största anledningarna till varför man var tveksam till autonoma fordon (46 % ).
 • Mer än hälften av alla tillfrågade uppgav att de inte var villiga att betala extra för att ha tillgång till autonom körning.

Egen kommentar

Förra veckan skrev vi om en liknande studie utförd i Storbritannien. Båda studier visar att allmänheten inte är redo att omfamna autonoma fordon än och att säkerheten ses som den mest framkommande anledningen.

Källor

[1] Schoettle, B., Sivak, M. UMTRI – University of Michigan. A survey of public opinion about autonomous and self-driving vehicles in the US, U.K and Australia. 2014-07 Länk

Svagt stöd för utvecklingen av autonoma fordon bland britter

Det brittiska företaget Ipsos MORI har gjort en studie om britternas attityder om den tekniska utvecklingen i fordonsindustrin [1]. Studien utfördes under sommaren 2014 och är baserad på 1001 intervjuer. Urvalet anses vara representativt för den brittiska allmänheten i åldersgruppen 16-75 år.

Ett tydligt resultat från studien är att den brittiska allmänheten inte än är redo att omfamna autonoma fordon. Nedan listas några andra intressanta resultat.

 • 41 % av de tillfrågade ansåg att det var oviktigt med att introducera autonoma fordon i samhället. Endast 18 % ansåg att det var viktigt.
 • Storstadsbor var mer positivt inställda till autonoma fordon än landsortsbor.
 • Autonoma fordon var mer tilltalande bland de som ämnade köpa en ny bil inom de närmsta tre åren och bland de som inte ansåg sig vara körentusiaster.
 • Nästan hälften av de tillfrågade kvinnorna (47 %) ansåg att autonoma fordon var oviktiga, medan siffran var något lägre för män (36 %).  Autonoma fordon var viktiga för 13 % av kvinnorna och 23 % av männen.
 • Hälften av de tillfrågade över 55 år ansåg att det var oviktigt med autonoma fordon, medan endast en tredjedel av de tillfrågade mellan 16-24 år uttryckte samma åsikt.
 • Hälften av de tillfrågade ansåg att biltillverkarna borde fokusera på att öka säkerheten genom att utveckla system som t.ex. förhindrar kollisioner eller varningssystem för filbyten.
 • 34 % av de tillfrågade ansåg att bilindustrin bör fokusera på teknologi som reducerar antalet olyckor och förseningar genom att göra det möjligt för bilar att kommunicera med varandra i realtid.
 • Endast 18 % ansåg att teknologier som gör det möjligt för bilar att känna av sin omgivning och navigera utan mänsklig interferens är något som biltillverkarna bör fokusera på.
 • Bara 17 % av de tillfrågade ansåg att biltillverkarna bör fokusera på införandet av digitala verktyg som gör det möjligt för förarens Smartphone och andra bärbara elektroniska enheter att ansluta till bilens infotainment system.

Egen kommentar

Vi har inte lyckats få tillgång till hela rapporten och det är otydligt för oss hur Ipsos MORI gjort undersökningen, vilken information de försett deltagarna med innan undersökningen och hur de analyserat data.

En intressant observation är att de äldre som deltog i undersökningen tyckte att det är oviktigt med autonoma fordon. Ett vanligt argument för autonoma bilar är att de kommer leda till bättre livskvalitet och ökad mobilitet för de äldre.

Källor

[1] Ipsos MORI. Only 18 per cent of Britons believe driverless cars to be an important development for the car industry to focus on, 2014 -07-30 Länk