HERE kartlägger attityder kring autonoma fordon i USA och Tyskland

Kartföretaget HERE har gjort en extensiv undersökning i USA och Tyskland om attityderna bland förare gällande autonoma och semi-autonoma bilar [1].

Detta är vad de fann:

Hälften av de tillfrågade uppgav att det var positivt inställda till att köra autonoma fordon, oavsett om de ägde bilarna eller var en del av en mobilitetstjänst. Trots detta är tilltron för autonoma bilar relativt lågt. Mycket av det kan bero på att 73% av de tillfrågade uppgav att de uppfattar sig själva som bättre förare än den genomsnittlige föraren, där 48% till och med sa att de inte litar på att andra kan köra dem säkert. Trots att denna tilltro till den egna förmågan kan vara en ren vanföreställning är det fortfarande ett hinder autonoma bilar behöver ta sig över.

En annan anledning till den låga tilliten för autonoma fordon kan härledas till hur konsumenter har indoktrinerats gällande ny teknik under de senaste årtiondena. En betydande andel av de tillfrågade sa att de planerar att vänta tills version 2.0 av den autonoma bilen är i produktion, när alla buggar som de förutser att vara närvarande i den första versionen har lösts.

Undersökningen fann dock att förare som haft kontakt med ADAS-system i dagens bilar var mycket mer positivt inställda till autonoma fordon. Mest positivt inställda vad också early adopters i storstäder.

Källa

Heinkel,D., What we know about how autonomous driving will take hold, 360.here.com. 2017-03-27 Länk