Nyhetsbrev 315: Flera nya projekt

Idag skriver vi om 2 forskningsprojekt, EU-projektet CoExist som ska titta på utmaningarna i en blandad trafikmiljö (bl.a. ska Göteborg studeras), och det brittiska projektet DRIVEN som ska studera utmaningarna i en komplett resa med självkörande fordon.

I Reno ska företaget Proterra testa självkörande bussar medan PSA och nuTonomy ska testa självkörande bilar i Singapore.

Det har kommit in många synpunkter på California DMVs lagförslag, de flesta tycker det är för strikt. Nu tycker emellertid staden San Fransisco att det istället bör skärpas.

Vi tar också upp Intels startade garage-verksamhet där man med flera samarbetspartners, bl.a. BMW, Delphi, HERE och Ericsson, ska studera problematiken med de stora datamängder som genereras.