Etikettarkiv: Boston Consulting Group

5G vs. vägmarkeringar

En fråga som många ställt sig under de senaste åren är om 5G behövs för automatiserad körning. En annan minst lika relevant fråga är om det behövs några infrastrukturanpassningar för att möjliggöra automatiserad körning. 

Det finns så klart många olika svar på dessa frågor. Här kan ni läsa vad experter från Boston Consulting Group och Ford tycker om detta.

För att sammanfatta deras svar: 5G är bra att ha men inte nödvändigt. Om man ska prioritera mellan 5G och bättre vägmarkeringar så är det vägmarkeringar som bör prioriteras. 

Detta har hänt under sommaren – Del I

Sommaren är lång och under tiden hinner det hända en hel del. Här är ett försök att ger er en snabb överblick. Del II kommer nästa vecka!

Fords avknoppning och säkerhetsarbete. Precis som flera andra företag har Ford valt att knoppa av sin del av verksamheten som fokuserar på automatiserad körning. Den nya organisationen kommer att heta Ford Autonomous Vehicles LLC och kommer att ha sin bas i Detroit. Fords plan är att fram till 2023 investera 4 miljarder dollar i utveckling av automatiserad körning, inklusive investeringen på 1 miljard dollar i Argo AI som den nya organisationen kommer att disponera över. Ford har också under sommaren offentliggjort en säkerhetsrapport som kallas ”A matter of Trust” och som visar hur företaget arbetar för att uppnå säkra automatiserade fordon. Sådana rapporter har efterlysts av den amerikanska regeringen i sin policy om automatiserade fordon från 2017, men hittills är det bara Waymo och GM som publicerat sina säkerhetsrapporter.

Waymo utvidgar sitt affärsområde. Waymo har inlett ett pilotprogram med Valley Metro i Phoenix som går ut på att köra resenärer till och från kollektivtrafikstationer. Företaget har dessutom inlett ett pilotprogram med livsmedelsjätten Walmart som går ut på att transportera köpare till affären för att hämta sina livsmedel som han/hon beställt via Online Grocery Pickup. Deltagarna i dessa båda program är några familjer som redan ingår i Waymos testprogram i Arizona. Andra affärsområden som Waymo utforskar är taxitjänst, lastbilar för logistik samt licensiering av sin teknik till personbilstillverkare. Enligt företagets VD kommer dock övergången till automatiserade fordon att ta längre tid än vad de flesta tror.

Erfarenheter från Boston. World Economic Forum och Boston Consulting Group (BCG) har publicerat en rapport där de sammanfattar resultaten från sitt treåriga samarbete om hur automatiserade fordon skulle kunna omforma framtidens mobilitet i städerna. Boston användes som ett användarfall. De konstaterar bland annat att delade automatiserade fordon kommer att minska antalet fordon på Bostons gator med 15% och minska den totala resetiden med 4%, men också att antalet körda mil kommer att öka med 16%. I själva stadscentret kommer trängseln att öka eftersom folk kommer att välja dessa bilar för korta transporter istället för vanlig kollektivtrafik. Följaktligen kommer restiden i centret att öka med 5,5%. I andra stadsdelar kommer man se omvänd effekt.

Uber lägger ner automatiserade lastbilar. Uber har bekräftat att de inte kommer fortsätta bedriva någon verksamhet kring automatiserade lastbilar, som man ju köpte av Otto för 2 år sedan för ca 5,7 miljarder kronor. Verksamheten har kort efter uppköpet hamnat i skuggan av en tvist med Waymo kring lidartekniken. Nedläggningen görs för att kunna fokusera på utvecklingen av automatiserade fordon för persontransporter.

Kodiak lockar investerare. Startuppföretaget Kodiak Robotics som satsar på att utveckla ett system för automatiserad lastbilskörning på motorvägar har lockat till sig en investering motsvarande ca 390 miljoner kronor. Utgångspunkten för deras system är att använda egen hårdvara och egen mjukvaruarkitektur, men att inte utveckla några egna sensorer utan istället satsa på att integrera en rad olika sensorer framtagna av andra. Kodiaks grundare är också en av grundarna till Otto som köptes upp av Uber (och som nu lagts ner).

Demo av C-V2X i Colorado. Panasonic, Colorado Department of Transportation, Ford och Qualcomm har visat kooperativ teknologi som möjliggör informationsutbyte mellan fordon, infrastruktur och trafikledning.

Strategiskt arbete i Storbritannien. Den brittiska regeringen har lanserat ett program kallat Future of Mobility Grand Challenge som syftar till att identifiera strategier och lösningar för framtida mobilitet. I samband med det har sex projekt om uppkopplade och automatiserade transporter fått finansiering motsvarande ca 160 miljoner kronor.

Daimler får licens i Peking. Daimler har blivit beviljad licens för testning av automatiserad körning i Peking. Företaget kan nu genomföra tester på förbestämda motorvägar. Det är första gången som ett utländskt företag får en sådan licens i Kina.

Verklighetskoll för förarstödssytem. Den amerikanska försäkringsorganisationen Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) har testat förarstödssystemen i fyra kommersiellt tillgängliga bilar: Volvo, Mercedes, Tesla och BMW (årsmodell 2017 och 2018). Testerna genomfördes på en testbana. Resultaten visar att alla de testade förarstödsystemen stöter på utmaningar och att inget av dem fungerar felfritt. Dessutom fungerar de olika beroende på om ett eller flera system är inkopplade. Det är inte heller ovanligt att deras agerande avviker från det en mänsklig förare skulle ha haft. Organisationen efterlyser standardiserade tester för att kunna ranka förarstödssystem, och konstaterar att Uberolyckan i Arizona kunde ha undvikits med hjälp av försrstödssytem i Volvo XC90 om de hade varit aktiverade.

SAEs planer. Standardiseringsorganisationen SAE har offentliggjort sina planer att påbörja utvecklingen av ett program för säkerhetstester av automatiserade fordon. Den första iterationen av ramverk och säkerhetsprinciper väntas bli klar i slutet av 2018.

Väginspektion med hjälp av uppkopplade fordon. Toyota har inlett ett samarbete med de lokala myndigheterna i sin hemstad i Japan Toyota City om att använda data från väginspektionsbilar för att identifiera när det finns underhållsbehov.

Virtuella trafikljus? En grupp forskare vid Carnegie Mellon University har genomfört tester av ett kommunikationssystem som ersätter vanliga trafikljus. Istället utbyter fordonen information med varandra och koordinerar sina beteenden därefter. Detta har resulterat i 30% kortare restid, men har så klart sina begräsningar eftersom de inte inkluderat fotgängare och cyklister i testet.

Vad händer på Apple? En av Teslas chefer, Doug Field, har slutat på Tesla och gått tillbaka till Apple där han tidigare arbetade med utveckling av Mac-datorer. Eftersom Field var på Segway i nio år florerar det i media att detta kan betyda att Apple ska ta fram lätta eldrivna skotrar, men det har också väckt liv i tidigare rykten om att Apple bygger en bil. Det återstår att se, Apple har enligt traditionen inte kommenterat detta.

Storskalig demonstration i Kina

Volvo Cars planerar att utföra ett experiment med upp till 100 bilar i Kina [1]. Det är vanliga kinesiska förare som ska ingå i experimentet.

Företaget kommer under de kommande månaderna att inleda samtal med städer som är intresserade av att stå som värd för experimentet, för att se vilka av dem som har förutsättningar som behövs för detta.

Volvo Cars är positiva till Kinas arbete inom området och uppmuntrar landet att försöka göra ännu mer för att snabba på implementation av lagstiftningen kring automatiserade bilar. Det framförde företagets VD Håkan Samuelsson under en konferens i Peking.

Egen kommentar

Vi har tidigare rapporterat om lite olika tester med automatiserade fordon i verklig trafik i Kina (se exempelvis Baidu, Yutong) men det har, liksom i de flesta andra fall runt om i världen, handlat om enstaka fordon. Det här blir utan tvekan det största testet som utförs (offentligt) med sådana fordon i landet.

Enligt Xavier Mosque från Boston Consulting Group visar en av deras studier att Kina kommer inom 15 år att bli största marknaden för självkörande fordon. Detta inte för att människor i Kina är mer villiga att använda självkörande fordon än exempelvis i USA, utan för att det ekonomiska värdet är mycket högre i Kina. Luftföroreningar kan vara en nästan större drivkraft än trafikstockningar. Mer om detta kan ni läsa här [2].

Kinesiska aktörer, inklusive Volvo Cars ägare Geely och Baidu, tänker lite i samma banor som Volvo Cars gällande lagstiftningen – de har för inte så länge sedan uppmanat regeringen att påskynda utarbetandet av ett rättsligt ramverk för automatiserad körning.

Källor

[1] Volvo Cars, Press Release. Volvo Cars plans to launch China’s most advanced autonomous driving experiment. 2016-04-07 Länk

[2] Markoff, J., Mozur, P., The New York Times. China’s Companies Poised to Take Leap in Developing a Driverless Car 2016-04-03 Länk

Självkörande slår bildelning

En ny studie som Boston Consulting Group gjort tyder på att bildelningstjänster (car sharing) kommer att fortsätta växa och ha stor påverkan på de traditionella fordonstillverkarnas försäljning och intäkter [1, 2].

Globalt sett väntas sådana tjänster minska deras intäkter med 8 miljarder dollar år 2021. Men detta är bara en bråkdel av vad som kan väntas av självkörande bilar senare under årtiondet. Effekten av självkörande bilar kommer dock att bli påtaglig först runt 2027.

I Europeiska och Nordamerikanska städer väntas bildelning vara lönsam endast i städer över en halv miljon invånare. I Asien rör det sig om städer med över 5 miljoner invånare. Bildelning kommer för övrigt att vara störst i Asien med runt 15 miljoner användare år 2021.

En annan intressant slutsats är att bildelning kommer vara mest relevant för en yngre population och att det inte kommer påverka den globala mobiliteten i stor utsträckning. Bildelning kommer däremot att påverka verksamheten kring mobilitet till en betydande grad.

Studien heter What’s Ahead for Car Sharing? The New Mobility and Its Impact on Vehicle Sales.

Källor

[1] Boston Consulting Group, Press Release. Car Sharing Will Keep Growing, but It Will Not Disrupt the Automotive Industry. 2016-02-23 Länk

[2] Lienert, P., Car sharing won’t be as disruptive as self-driving cars: study. 2016-02-23 Länk

World Economic Forum och Boston Consulting Group kartlägger attityder om självkörande fordon i 10 länder

Stiftelsen World Economic Forum, som är mest känd för sin årliga konferens i Davos där de samlar några av världens mäktigaste beslutsfattare inom näringslivet, har tillsammans med Boston Consulting Group gjort en studie [1, 2] för att kartlägga både beslutfattares och allmänhetens attityder om självkörande fordon i 10 olika länder.

Studien som påbörjades under juni 2015 och vars resultat offentliggjordes 24 november 2015 [3] bestod av en enkät med totalt 5500 deltagare från Kina, Frankrike, Tyskland, Indien, Japan, Nederländerna, Singapore, Förenade Arabemiraten, Storbritannien och USA. Enkäten kompletterades också med ingående intervjuer med 25 beslutsfattare från 12 olika städer, där bland annat Göteborg, Amsterdam, Miami, New York och Milton Keynes ingick.

Några resultat av studien är följande:

  • I resultatet framkom det att konsumenterna är mycket mer insatta inom ämnesområdet självkörande fordon än vad man tidigare trott. Deltagarna kunde utan någon hjälp utifrån själva motivera fördelarna med självkörande fordon både för samhället och individen.
  • Det visade sig också att nästan 60 % av deltagarna kan tänka sig testa eller köpa ett självförande fordon. Köpvilligheten är högre i tillväxtmarknader som t.ex. Kina och Indien och lägst i etablerade fordonsländer som Japan och Tyskland.
  • 46 % av deltagarna uppgav också att de skulle föredra att traditionella biltillverkare leder utvecklingen att producera framtidens självkörande fordon.
  • Ungefär två tredjedelar uppgav också att de förväntar sig att framtidens självkörande fordon kommer att vara helt eldrivna eller hybrider.

Av djupintervjuerna med de 25 beslutsfattarna från 12 olika storstäder kunde man se att:

  • Nästan hälften av de intervjuade beslutsförfattarna angav att de förväntar sig fullt autonoma fordon på vägarna innan 2020.
  • Ett annat oväntat resultat är att städer ser kundacceptans och teknologi som de största hindren för automatisering, snarare än regler och lagstiftning, vilket är motsatsen till hur industrin ser på det.

Källor

[1] Peter vanham: City Planning Needed as 6 out of 10 Global Consumers Expect Driverless Revolution, World Economic Forum 2015-11-24 Länk

[2] Alex Mitchell: Are we ready for self-driving cars? World Economic Forum 2015-11-24 Länk

[3] Press release med sammanfattning av rapporten: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Press%20release.pdf

Hårdvaran finns och är billig

Baserat på en nyligen publicerad rapport från Boston Consulting Group, skriver Wired att automatiserade fordon kommer vara billigare än vad man tror [1]. Detta eftersom hårdvaran (sensorer, processorer och aktuatorer) som behövs för automatiserad körning finns ute på marknaden och är relativt billig.

En grov uppskattning är att s.k. autopilot för motorvägskörning kommer kosta runt 5 500 dollar utöver bilens standard pris. Ungefär lika mycket kommer automatiserad körning i stadsmiljöer att kosta, medans autonom parkering väntas ligga på ca 2000 dollar. Vill man ha en helt självkörande bil i alla trafikmiljöer får man betala runt 10 000 dollar extra. Detta är priser som kommer gälla i alla fall de 10 första åren efter att dessa bilar lanserats på marknaden. Det är dock möjligt att priserna pressas ännu mer när massproduktion börjar.

Källor

[1] Davies, A., Wired. Turns Out the Hardware in Self-Driving Cars Is Pretty Cheap. 2015-04-22 Länk