Självkörande slår bildelning

En ny studie som Boston Consulting Group gjort tyder på att bildelningstjänster (car sharing) kommer att fortsätta växa och ha stor påverkan på de traditionella fordonstillverkarnas försäljning och intäkter [1, 2].

Globalt sett väntas sådana tjänster minska deras intäkter med 8 miljarder dollar år 2021. Men detta är bara en bråkdel av vad som kan väntas av självkörande bilar senare under årtiondet. Effekten av självkörande bilar kommer dock att bli påtaglig först runt 2027.

I Europeiska och Nordamerikanska städer väntas bildelning vara lönsam endast i städer över en halv miljon invånare. I Asien rör det sig om städer med över 5 miljoner invånare. Bildelning kommer för övrigt att vara störst i Asien med runt 15 miljoner användare år 2021.

En annan intressant slutsats är att bildelning kommer vara mest relevant för en yngre population och att det inte kommer påverka den globala mobiliteten i stor utsträckning. Bildelning kommer däremot att påverka verksamheten kring mobilitet till en betydande grad.

Studien heter What’s Ahead for Car Sharing? The New Mobility and Its Impact on Vehicle Sales.

Källor

[1] Boston Consulting Group, Press Release. Car Sharing Will Keep Growing, but It Will Not Disrupt the Automotive Industry. 2016-02-23 Länk

[2] Lienert, P., Car sharing won’t be as disruptive as self-driving cars: study. 2016-02-23 Länk