Testning på Nya Zeeland

Nya Zeelands departement för transport har nyligen publicerat riktlinjer för testning av delvis och helt automatiserade fordon på allmänna vägar [1]. Detta för att påskynda testningen och för att ge stöd till organisationer som utvecklar den nya teknologin.

Departementet kommer tillsammans med Nya Zeelands motsvarighet till Transportstyrelsen att erbjuda rådgivning till de som vill utföra tester. Utöver det har Intelligent Transport Systems New Zealand (ITSNZ) också lovat att ge sitt stöd kring testningen [2].

Viktigt att påpeka är att landets nuvarande lagstiftning inte kräver att det ska sitta en förare bakom ratten, något som kan vara speciellt gynnsamt för organisationer som utvecklar helt automatiserade fordon. Riktlinjerna tydliggör att all verksamhet måste vara i linje med Land Transport Act and the Health och Safety in Employment Act.

Egen kommentar

Nya Zeeland har under 2014 satt upp en 4-årig plan för utveckling och implementation av nya transportteknologier (Intelligent Transport Systems Technology Action Plan 2014-2018). Framtagningen av ovannämnda riktlinjer är ett viktigt steg för att uppfylla denna.

Källor

[1] Ministry of Transport, New Zealand. Testing autonomous vehicles in New Zealand. 2016-02-18 Länk

[2] Knowles, C., NetGuide. Driverless car testing in NZ ’would be a major breakthrough’. 2016-02-24 Länk