Revolution eller evolution?

Baserat på en rad presentationer och uttalanden på konferensen ”Autonomous Driving Concepts & Technology Minds 2014” skriver WardsAuto att så många som 75 % av experterna som deltog på konferensen ser fordonsautomatiseringen som en evolution snarare än en revolution [1]. De tror alltså på en successiv utveckling och förfining av redan existerande förarstödsystem.

En annan skara av experter tror att en revolution inte är så långt borta. Det är bl.a. grundaren till det australiensiska företaget Zoox som tror att helt självkörande bilar kommer finnas på våra vägar inom en snar framtid. Han har som mål att utveckla en autonom elbil för folk som inte har behov att äga sin egen bil. Förhoppningen är att prototypen ska vara klar 2016 och introduceras på marknaden 4-5 år senare. Mer information om Zoox hittas här.

Autonomous Driving Concepts & Technology Minds 2014 hölls i Berlin i slutet av februari. Mer information om den hittas här.

Egen kommentar

En annan slutsats som man kan dra kopplat till att det finns två olika visioner kring automatiserade fordon är att det också finns två olika affärsvisioner. Den ena är att bilägandet kommer förbli oförändrat, och den andra är att bildelning och liknande tjänster kommer att ta allt mer plats i framtiden.

Källor

[1] W. Diem, WardsAuto. Experts See Autonomous-Car Revolution as Evolution. 2014-03-05. Länk

Inte bara förarfria vägfordon

Det är inte bara vägfordon som väntas vara automatiserade i framtiden. Det gäller till exempel också fartyg.

Maritime Unmanned Navigation through Intelligence in Networks (MUNIN) är ett EU-projekt inom sjunde ramprogrammet med mål att utveckla delvis kaptenfria fartyg 2015. Förhoppningen är att automatiserade fartyg ska göra trafiken säkrare genom att eliminera ”human error” som tros ligga bakom 75 % av alla olyckor till havs.

MUNIN-konsortiet består av 8 partners, däribland Chalmers. Mer info om och inspiration från projektet kan hittas i [1].

Källor

[1] Maritime Unmanned Navigation through Intelligence in Networks (MUNIN). Länk

Nya konceptbilar

Om den autonoma bilen kommer köra runt utan användaren mer än halva tiden, hur kan den då designas för att uppfylla användarens krav när han/hon åker med? Det var frågan som deltagarna på Michelin Challenge Design 2014 fick adressera [1].

Deltagarna fick nämligen i uppdrag att utveckla en kreativ design som förvandlar bilen till en förlängning av användarens livsstil samtidigt som körglädjen bevaras.

Vinnaren blev BOT, ett koncept framtaget av en designer från Polen. BOT har designats för användning i glesbebyggda områden (Finland tas upp som ett specifikt exempel). Den adresserar situationer där personbilar används för transport av bara en person samt situationer där folk har dålig användarupplevelse av kollektivtrafiken i termer av upprepat långa väntetider, sista-kilometer-problemet och begränsad flexibilitet.

Utseendemässigt är BOT nästan helt kubisk och påminner lite om klassiska VW-kombibilar (men den är något mindre). Stora delar av den är i glas och den har dörrar på två sidor som är anpassade för rullstol och barnvagn. En annan intressant detalj är att alla hjul styrs oberoende av varandra.

I beskrivningen av BOT står det att ”The design of the vehicle truly reflects values that somehow have been forgotten or twisted by the automotive industry: friendliness, humbleness, honesty, simplicity and optimism. BOT is not egocentric. It creates a deep relationship with the user. A relationship more similar to the one we have with living creatures, not soulless objects.”

En film om BOT kan ses här.

Uniblock är ett annat intressant koncept från tävlingen som påminner ganska mycket Rubix som vi skrev om för ett par veckor sedan.

Källor

[1] Michelin Challenge Design. BOT by Chris Luchowiec. Länk

Förarfria områden – en möjlighet eller bara en overklig dröm

Traffic Technology International skriver om s.k. livable cities och hur självkörande fordon skulle kunna passa in där [1]. Kort sagt så förväntas sådana fordon medföra stora fördelar, både för individer och för samhället. Men detta först om flera decennier, när en stor del av fordonsflottan blivit autonom. Innan dess föreslås förarfria områden (automated vehicle zones eller driver free areas).

Inom ett förarfritt område skulle manuellt framförda fordon vara förbjudna. Detta kan ses som ett sätt att reducera antalet personbilar i tätbebyggda områden samt ett sätt att gynna delade transporter (kollektivtrafik, taxidelning, etc.). Ett förarfritt tätbebyggt område illustreras i Shuffle City.

Förarfria områden kommer kräva noggrann planering och kan ta upp till 5 år att implementera.

Egen kommentar

För att kunna avgöra om förarfria områden är något som man ska satsa på är det viktigt att kunna simulera effekten av dem samt undersöka vilka implikationer det skulle få för lagstiftningen. Sedan kan det vara så att vissa städer är helt olämpliga för detta pga. sin utformning och invånarnas resemönster.

Källor

[1] Godsmark, P. Traffic Technology International. Quality streets. Länk

California gör sig redo för autonoma fordon

I början av veckan höll Californias motsvarighet till Trafikverket Department of Motor Vehicles, DMV, en workshop med representanter från industri, jurister och samhället där man diskuterade hur dagens regler för personbilar behöver förändras för att kunna bemöta autonoma bilar som skulle kunna dyka upp så snart som 2015 [1].

Enligt DMV’s informationschef är målet att reglerna ska vara redo i slutet av året, och ett utkast kan väntas i juni eller juli. Utkastet kommer vara öppet för kommentarer från allmänheten. Han påpekade att allmänheten redan haft stor påverkan på DMVs arbete med reglerna via sociala medier som Twitter, Reddit, GooglePlus och LinkedIn. Allmänheten har bl.a. gjort klart för DMV att reglerna måste ge användaren kontrollen över vilken data som samlas in och används.

Google var en av deltagarna och påpekade att certifiering av självkörande fordon är ett problem eftersom det hela är nytt och obeprövat. Det är vanligtvis statens uppgift att verifiera att bilen uppfyller säkerhets- och integritetskrav, men idag saknas motsvarande metoder och processer för självkörande bilar.

Andra problem som diskuterades var bl.a. cybersecurity och nykterhetsregler. Workshopsdiskussionen kan ses här.

Egen kommentar

Det är redan känt att flera amerikanska delstater godkänt testning av självkörande bilar och uttalat sig om att de vill vara en hubb för sådana tester. Ingen annan delstat har däremot lovat att reglerna som stödjer massintroduktion i samhället ska vara redo inom så snar framtid.

Källor

[1] Wood, C. Governmnet Technology. California Preparing for Self-Driving Cars by 2015. 2014-03-12. Länk

Självkörande truckar från Cybernet

Det amerikanska teknikföretaget Cybernet Systems har offentliggjort sina planer på att utveckla helt automatiserade truckar samt helt automatiserade vägfordon som fungerar även i dåliga väderförhållanden. Företaget har nämligen lämnat in en patentansökan gällande tekniken [1, 2].

I slutet av förra året demonstrerade Cybernet för US Army hur dess självkörande truckar kör och arbetar i en lagermiljö tillsammans med manuellt drivna truckar. Teknologin har också demonstrerats i dåliga väderförhållanden som snö, regn, rök och dimma.

Utvecklingen baseras på arbete som utförts i samband med DARPA Urban Challenge samt ett automatiserat system för hantering av ammunition.

Källor

[1] Cybernet, Cybernet Systems Announces All Weather Driverless Vehicle Patent Pending for Automated Warehouse. 2013-03-06. Länk

[2] Cybernet, Cybernet Systems Announces All Weather Driverless Vehicle Patent Pending, 2014-03-06. Länk

Världens minsta gyroskop från Alps Electric

Nikkei TechOn skriver att det japanska teknikföretaget Alps Electric utvecklat världens minsta magnetsfältsensor med mått 1,15 x 1,15 x 0,56 mm [1].

Gyroskopfunktionen åstadkoms m.h.a. medföljande algoritmer som utifrån sensormätningen estimerar vinkelhastighet i x-y-z led. Jämfört med ett inbyggt gyroskop, minskar den nya sensorn strömförbrukningen med 80-90 %.  En annan fördel är en betydligt lägre kostnad eftersom magnetfältsensorer är generellt sett billigare än gyroskop.

Den nya sensorns mätområde är ±4,9 mT i varje riktning. Dess noggrannhet är 0,16 μT och matningsspänning är 1,7–3,6 V för både analoga och digitala delarna.

Alps Electric planerar att påbörja försäljningen av sin magnetfältsensor med gyroskopfunktionen under sommaren och hoppas kunna sälja 2-3 miljoner enheter per månad.

Egen kommentar

Många tillverkare av smartphones inom medium- och lågprissegment har valt att inte utrusta deras telefoner med gyroskop p.g.a. den höga kostnaden. Däremot utrustas dessa telefoner med magnetfälts- och accelerationssensorer och kommer därmed kunna utnyttja Alps Electrics nya gyroskopfunktion. Detta i sig kan utnyttjas för att öka antalet uppkopplade trafikanter, speciellt i utvecklingsländer där billigare smartphones är populära. Man ska dock ej glömma att Alps Electrics nya sensor kommer ha något sämre mätnoggrannhet än ett vanligt gyroskop.

Källor

[1] Hideyoshi, K. Nikkei TechOn. ’World’s Smallest’ Magnetic Field Sensor Comes With Gyroscope Function. 2014-03-04. Länk

Princetons forskare spår en ljus framtid för självkörande taxi

En grupp forskare och studenter från Princeton University i USA har publicerat en rapport om en studie där de utvecklat en modell av resebehov och bilanvändning i New Jersey och använt den för att simulera potentialen av självkörande taxibilar [1]. Studien har pågått sedan 2010.

Modellen är baserad på folkräkningsuppgifter samt olika beteendestudier och enkäter om hur folk bor, var de jobbar och hur de reser. Den genererar ett typiskt resemönster för varje person bosatt i New Jersey samt för dagliga pendlare till/från staten. Detta resulterade i ungefär 33 miljoner resor per dag med tillhörande information som tidpunkt, start- och slutdestination för resan.

Baserat på dessa resemönster, simulerade forskarna hur en pool av självkörande och delade taxibilar kallade aTaxi skulle kunna adressera folks resebehov. För detta behövde de bl.a. annat kvantifiera acceptabelt avstånd till hållplatsen och väntetid, samt ta hänsyn till andra transportmodaliteter som finns i New Jersey. De skapade regler för aTaxi bilar som i princip motsvarar reglerna för en vanlig hiss:

  • Resenären kommer till hållplatsen.
  • Beroende på önskad destination, tar resenären bilen som redan befinner sig på hållplatsen eller väntar på att nästa ska anlända.
  • Bilen avgår när den acceptabla väntetiden för den första personen som satt sig i bilen passerat.

Med hjälp av den här simuleringen kan man se vilka effekter som delning av autonoma bilar skulle få i termer av trafikdensitet, trafikflöde, antalet resor samt inom vilka områden aTaxi kan vara användbar.

Slutsatsen från studien är att aTaxi kan vara väldigt effektiv i stora delar av New Jersey och i kombination med andra transportslag uppfylla resebehov som finns där. Det finns däremot vissa miljöer i staten där simuleringen inte visat några större fördelar med en sådan taxitjänst.

Egen kommentar

Vi har tidigare rapporterat om en liknande studie som forskare från MIT gjort i Singapore.

Källor

[1] Kornhauser m fl., Princeton University. Uncognested Mobility for All. Länk

Självkörande bilar i Australien

Det australiensiska bildelningsföretaget GoGet och University of New South Weles (UNSW) har påbörjat ett samarbete där de ska utveckla en självkörande bil [1].

UNSW har redan utrustat en av GoGets bilar med fyra radarnyheter, en kamera och en dator.  Med hjälp av dessa kan bilen detektera och samla in data om andra fordon, fotgängare, cyklister och andra hinder på vägen. Detta ses som ett första steg mot en självkörande bil.

GoGet hoppas också att den här teknologin kommer möjliggöra realtids-bilförsäkring där försäkringskostnaden skulle baseras på hur föraren kör just nu.

Bilen har lanserats på GeoNext teknologikonferens som hölls förra veckan i Sydney [2].

Egen kommentar

Australiensisk lag kräver att en förare sitter bakom ratten och styr bilen på allmänna vägar, dvs. självkörande bilar är än så länge förbjudna i vanlig trafik. Testning av helt autonoma grävmaskiner och dumpers i australiensiska gruvor har dock pågått ett tag. Det är bl.a. Komatsu och Caterpillar som håller på att utföra sådana tester.

Realtids-bilförsäkring, eller telematics insurance som det också kallas, har diskuterats länge. Läs mer om det hela på Insurance Telematics [3].

Källor

[1] UNSW Austarlia. Working with industry on a ’self-driving’ car. 2014-02-26. Länk

[2] GeoNext. Länk

[3] Insurance Telematics. Länk

Ekonomisk vinst med självkörande bilar

Den amerikanska investmentbanken Morgan Stanley har nyligen släppt en rapport kallad Nikola’s Revenge: TSLA’s New Path of Disruption som delvis handlar om socio-ekonomiska vinster som självkörandebilar kan medföra [1].

Rapporten menar att helt självkörande bilar kommer börja introduceras 2026 och att en 100-procenting marknadspenetration väntas två decennier senare (dvs. runt 2046). Före 2026 kommer våra bilar kunna köras autonomt men föraren måste vara med och vara uppmärksam i händelse av en nödsituation, eftersom infrastrukturen för autonoma bilar kommer inte att vara fullutvecklad.

Vid full marknadspenetration förutspås autonoma fordon medföra en global besparing på 5.6 biljoner dollar per år. Den årliga besparingen i USA väntas vara 1.3 biljoner dollar. Det är fem stora besparingsområden som identifierats för USA. Dessa är:

  • Reducerad bränsleförbrukning (158 miljarder dollar per år);
  • Reducerat antal olyckor (488 miljarder dollar per år);
  • Ökad produktivitet (507 miljarder dollar per år);
  • Minskad trängsel (11 miljarder dollar per år);
  • Ökad produktivitet p.g.a. minskad trängsel (138 miljarder dollar).

Egen kommentar

Morgan Stanleys rapport är inte den enda som förutspår en ljus framtid för självkörande bilar. I augusti förra året skrev Navigant Reserach att årlig försäljning av helt självkörande fordon kommer vara 95.4 miljoner vid 2035, vilket kommer motsvara ca 75 % av alla sålda lätta fordon [2]. ABI Research förutspår att 50 % av alla nya bilar kommer vara autonoma 2032 [3].

Det är dock få andra som ser att helt självkörande fordon kommer slå igenom så snabbt. Så sent som i december förra året publicerade Victoria Transport Policy Institute en rapport om självkörning där man bl.a. sa följande [4]:

The analysis indicates that some benefits, such as independent mobility for affluent non-drivers, may begin in the 2020s or 2030s, but most impacts, including reduced traffic and parking congestion (and therefore road and parking facility supply), independent mobility for low-income people (and therefore reduced need to subsidize public transport), increased safety, energy conservation and pollution reductions, will only be significant when autonomous vehicles become common and affordable, probably in the 2040s through 2060s, and some benefits may require prohibiting human-driven vehicles on certain roadways, which could take even longer.

Källor

[1] Jonas, A., Morgan Stanley. Tesla Motors, Inc. Nikola’s Revenge: TSLA’s New Path of Disruption. 2014-02-25. Länk (alt. RoboHub via: Länk)

[2] Navigant Reserach. Autonomous Vehicles Will Surpass 95 Million in Annual Sales by 2035. Länk

[3] ABI Reserach. Half of New Vehicles Shipping in North America to Have Driverless, Robotic Capabilities by 2032. Länk

[4] Litman, T. Victoria Transport Policy Institute. Autonomous Vehicle Implementation Predictions. 2013-12-23. Länk

finansierad och administrerad av RISE Viktoria