Vad ska ett automatiserat fordon kunna klara?

Brittiska försäkringsbolag svarar nu på en viktig fråga rörande automatiserade fordon: exakt vad ska ett sådant fordon kunna klara för att få kallas ”automatiserat”? Detta genom att sätta upp krav på 10 nyckelfunktioner och prestanda [1]:

10 nyckelfunktioner och egenskapskrav som krävs av ett säkert automatiserat fordon:

  1. Ska ha ett namn som tydligt beskriver den automatiserade funktionens kapabilitet.
  2. Ska vara förenlig med (Storbritanniens) trafiklagar
  3. Ska vara begränsad till specifika typer av vägar och områden via geo-fencing.
  4. Överlämning av kontroll ska följa en tydlig process för att erbjuda och acceptera överlämning.
  5. Fordonet ska kunna hantera alla rimligen förväntade situationer på egen hand.
  6. En bra och lämplig signal måste ges om fordonet oväntat behöver lämna tillbaka kontrollen till föraren.
  7. Fordonet ska kunna genomföra ett ”säkert stopp” om det inte kan fortsätta eller föraren inte tar tillbaka kontrollen.
  8. Fordonet ska kunna undvika eller förebygga en olycka i nödsituationer.
  9. Det ska finnas backup-system som träder in om de ordinarie systemen fallerar.
  10. Vid olyckor ska data spelas in och rapporteras om vilka system som var aktiverade vid olyckan.

Försäkringsbolagen vill också att data ska redovisas på individuell fordonsnivå, så att det går att se vilka fordon som inte har uppdaterad mjukvara eller har missat en service.

Källor

[1] Insurers set out criteria for what drivers should expect from vehicles described as “Automated”, Thatcham Research 2017-11-06 Länk