Etikettarkiv: Virginia Tech

Testning av fordon med innovativ design

Virginia Tech Transportation Institute har fått i uppdrag att leda ett forskningsprojekt som ska vidareutveckla och anpassa de amerikanska säkerhetsbestämmelser för fordon, Federal Motor Vehicle Safety Standards (FMVSS) [1]. Projektet ska också undersöka relaterade testprocedurer för fordon med innovativ och icke-traditionell design som exempelvis automatiserade fordon utan ratt och fordon där passagerarna sitter vända mot varandra.

Projektgruppen kommer att bestå av FMVSS experter, General Motors, Nissan, testföretagen Dynamic Research Inc. och MGA Corporation, och forskningsinstituteten Booz Allen Hamilton och Southwest Research Institute.

Projektgruppens ledare Myra Blanco, direktör för Virginia Techs Center for Public Policy, Partnerships, and Outreach, förklarar målet med projektet: “Our goal is to conduct research that provides data-driven options for consideration regarding the testing of innovative new vehicle designs — for instance, those with novel seating configurations” [1].

Projektet väntas bana väg för framtida testmetoder och därmed främja spridning av automatiserade fordon i samhället.

Egen Kommentar

Detta är en komplex uppgift och kräver ett tätt samarbete mellan myndigheter, forskningsinstitut, universitet och industri. RISE Viktoria och Transportstyrelsen bedriver ett liknande projekt som försöker belysa hur myndigheter ska kravställa och verifiera tekniken i automatiserade fordon utifrån ett säkerhetsperspektiv.

Källor

[1] Virginia Tech News. Transportation institute awarded federal contract to study alternative vehicle designs and how they affect current safety standards. Nov 11 2017. Länk.

AutoDrive Challenge

SAE World Congress Experience, SAE International och General Motors anordnar en treårig utmaning för nordamerikanska universitet som kallas AutoDrive Challenge [1]. Utmaningen går ut på att inom tre år utveckla en självkörande passagerarbil motsvarande automationsnivå 4 på SAEs automationsskala.

Följande universitet har valts ut att delta i utmaningen: Kettering University, Michigan State University, Michigan Tech, North Carolina A&T University, Texas A&M University, University of Toronto, University of Waterloo och Virginia Tech. Varje universitet kommer att få en egen Chevrolet Bolt EV att använda som forskningsplattform.

Utmaningen startar under hösten 2017, och efter varje avslutat år kommer en deltävling att hållas.

Källor

[1] Safe Car News. GM and SAE International Select 8 North American Universities for New Autonomous Vehicle Competition. 2017-04-05 Länk

Virginia Automated Corridors

Den amerikanska delstaten Virginia tillåter nu testning av automatiserade fordon på en ca 110 km lång motorvägssträcka [1]. Sträckan har döpts till Virginia Automated Corridors och kommer att övervakas av Virginia Tech Transportation Institute (VTTI).

Innan ett automatiserat fordon får testas på Virginia Automated Corridors ska det ha genomgått en rad tester och certifierats på institutets befintliga testbanor (Smart Road i Montgomery samt Virginia International Raceway i Halifax). Ett annat krav är att en förare finnas bakom ratten i fordon som testas på den allmänna vägen, redo att ta över manövreringen ifall att det skulle behövas.

Källor

[1] Ramsey, J., Richmond Times-Dispatch. Self-driving cars to be tested on Virginia highways. 2015-06-01 Länk

Hur många liv kommer automatiserade fordon att spara?

IEEE Spectrums blogg som vi tipsade om häromdagen har nu publicerat en artikel där man försöker belysa denna frågan och vikten av att utvärdera nya system [1].

Det finns inga studier där man lyckats kvantifiera effekterna av helt eller delvis självkörande fordon i termer av sparade liv.  Det finns dock några studier där man gjort ett försök och tittat på effekter av enskilda förarstödsystem som kommer att ingå i sådana fordon.

Som exempel på sådana studier nämns Model of Fleet-wide Safety Benefits of Lane Departure Warning Systems och Fleetwide Safety Benefits of Production Forward Collision and Lane Departure Warning Systems som utförts av en grupp forskare på Virginia Tech i USA.

Den förstnämnda har utvärderat effekten av två system som varnar för körfältsavvikelse (lane departure). Den är baserad på en rekonstruktion av 2 484 körfältsavvikningsolyckor som slumpats fram ur en databas på 740 000 olyckor för att skapa en statistiskt representativ datamängd. För varje olycka undersökte man vad som skulle ha hänt om föraren hade varnats. Slutsatsen är varningssystem för körfältsavvikelse skulle ha förhindrat 30 % av dessa olyckor.

Den andra studien har också utvärderat varningssystem för körfältsavvikelse, men den är baserad på data insamlad på en testbana där 10 olika system studerats. Slutsatsen är ungefär densamma: 29 till 32 % av olyckorna kunde ha förhindrats, beroende på vilket system man använde.

Källor

[1] Ross, P. E., IEEE Spectrum. How Many Lives Will Robocar Technologies Save?. 2014-05-07.

Ett nytt ramverk på Virginia Tech

Virginia Tech har fått 1 miljon dollar i finansiering av ett projekt som anses vara en viktig byggsten för automatiserade uppkopplade fordon [1].

Projektets mål är att utveckla, testa och sprida ett ramverk som tillåter fordon att ”prata” med sina förare och med andra fordon. Ramverket ska definiera hur olika meddelanden baserade på fordon-till-fordonskommunikation ska förmedlas till förarna. Det är själva formatet (visuell, audio, etc.) samt ordning och timing för sådana meddelanden som kommer vara i fokus.

Projektet finansieras av NHTSA och är ett komplement till ett annat pågående projekt som drivs av Virgina Tech.

Källor

[1] Virginia Tech. Researchers to design vehicle-to-vehicle communication integration framework. 2014-02-14. Länk