Hur många liv kommer automatiserade fordon att spara?

IEEE Spectrums blogg som vi tipsade om häromdagen har nu publicerat en artikel där man försöker belysa denna frågan och vikten av att utvärdera nya system [1].

Det finns inga studier där man lyckats kvantifiera effekterna av helt eller delvis självkörande fordon i termer av sparade liv.  Det finns dock några studier där man gjort ett försök och tittat på effekter av enskilda förarstödsystem som kommer att ingå i sådana fordon.

Som exempel på sådana studier nämns Model of Fleet-wide Safety Benefits of Lane Departure Warning Systems och Fleetwide Safety Benefits of Production Forward Collision and Lane Departure Warning Systems som utförts av en grupp forskare på Virginia Tech i USA.

Den förstnämnda har utvärderat effekten av två system som varnar för körfältsavvikelse (lane departure). Den är baserad på en rekonstruktion av 2 484 körfältsavvikningsolyckor som slumpats fram ur en databas på 740 000 olyckor för att skapa en statistiskt representativ datamängd. För varje olycka undersökte man vad som skulle ha hänt om föraren hade varnats. Slutsatsen är varningssystem för körfältsavvikelse skulle ha förhindrat 30 % av dessa olyckor.

Den andra studien har också utvärderat varningssystem för körfältsavvikelse, men den är baserad på data insamlad på en testbana där 10 olika system studerats. Slutsatsen är ungefär densamma: 29 till 32 % av olyckorna kunde ha förhindrats, beroende på vilket system man använde.

Källor

[1] Ross, P. E., IEEE Spectrum. How Many Lives Will Robocar Technologies Save?. 2014-05-07.