Nytt forsknings- och innovationsprogram i Kanada

I slutet av mars blev det känt att Ontario Centres of Excellence i Kanada kommer initiera ett nytt forskningsprogram som heter The Connected Vehicle/Autonomous Vehicle (CVAV) Research Program [1].

Syftet med programmet är att stimulera samarbeten mellan industrin och akademin med stor potential att resultera i kommersialiserlbara innovationer. Det är framförallt produkter, tjänster och standarder som syftar till att a) minska förarens distraktion, b) förbättra datahantering, c) förbättra och öka användning av trådlöskommunikation, och d) förbättra drift och trafikledning som kommer att prioriteras.

Programmets budget är 1 miljon CAD (ca 6,3 miljoner kr) och varje projekt kan få stöd på max 250 000 USD. Det baseras på Connected Vehicle Research Program från 2011 och finansieras av Kanadas Ministry of Transportation and Ministry of Research and Innovation.

Källor

[1] Ontario Centres of Excellence, Ontario Centres of Excellence drives connected car innovation. 2014-03-27. Länk