Självkörande bussar

Göteborgs-Posten har nyligen publicerat en artikel som argumenterar för självkörande bussar [1].

Man kan göra stora vinster genom att automatisera bussar, bl.a. i termer av lägre personalkostnader samt bättre användning av infrastrukturen. Dessutom kan automatiserad busstrafik på vanliga vägar skapa en mer attraktiv kollektivtrafik.

Det finns mycket pågående arbete kring automatiserade personbilar och man pratar om att tillåta personbilar att köra autonomt på vissa sträckor. Då gäller det att privatbilisten väljer just denna sträcka. Från den aspekten är bussar enklare att automatisera eftersom de alltid kör på bestämda linjer.

Slutsatsen är att fordonsbranschen behöver enas om gemensam utveckling av automatiserad busstrafik. Det är stegvis utveckling som gäller:

  • Automatisera körningen vid busshållplatser för att åstadkomma ett mjukare stopp och för att underlätta påstigningen.
  • Harmonisera bussens hastighet så att bussen anländer till hållplatsen vid exakt tidpunkt.
  • Automatisera hela körningen i bussfiler för att möjliggöra smalare bussfiler.
  • Införa kolonnkörning på gemensamma linjesträckningar där endast första bussens förare behöver köra och på det viset reducera personalkostnaden.

Källor

[1] Börjesson, M. GP. Framtidens bussar kör sig själva. 2014-05-05. Länk