24/7 truckar för transport av gods

Den amerikanska tillverkaren av industriella robotar, Adept, har utvecklat en familj av autonoma truckar kallad Adept Lynx Autonomous Intelligent Vehicles (AIV) [1].

Dessa truckar kan själv navigera i dynamiska miljöer såsom varuhus, lagerlokaler och fabriker. Beroende på modell kan de lyfta upp till 100 kg och transportera gods dygnet runt. Till skillnad från konventionella automatiserade truckar krävs det inga sensorer eller andra förändringar i infrastrukturen.

Källor

[1] Material Handling Product News. Adept Technology Lynx Autonomous Intelligent Vehicles (AIVs). Länk

Ett system för igenkänning av handgester

Två forskare från University of California i San Diego har nyligen publicerat en artikel som handlar om igenkänning av handgester [1].

De har utvecklat och utvärderat ett system som kombinerar RGB och djupanalys för att identifiera och klassificera olika handrörelser.

Ett av möjliga applikationsområden är pekskärmar i fordon. Systemet har utvärderats på en datamängd innehållande 19 olika handgester som var inspelade under naturalistiska förhållanden.

Källor

[1] Ohn-Bar, E., Trivedi, M.M., IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol 15, No. 6. 2014-12 Länk (man måste ha tillgång till IEEE för att komma åt hela dokumentet)

Tips på intressanta artiklar

BBC News skriver om den 5te generationens cellulära nätverk (5G) som är under utveckling. Det är mycket som är okänt kring den nya teknologin. Ni kan läsa mer om det hela här.

Frost & Sullivan tror att Alibaba kommer, troligtvis tillsammans med Baidu och BMW, att ge sig in på automatiserade och uppkopplade fordon. Det är framförallt nya mobilitetstjänster som lockar. Artikeln hittas här.

Är Artificiell Intelligens (AI) ett hot eller en möjlighet? Läs om sådana tankar här.

Me, My Car, My Life. Så heter KMPGs nya rapport som handlar om trender inom fordonsbranschen och som ni hittar här.

ITS korridoren som går från Nederländerna via Tyskland till Österrike diskuteras i en artikel publicerad av Automotive World. Det är framförallt NXP Semiconductors roll som betonas i den.

Tävlingen i Storbritannien är avgjord

I somras utlyste den brittiska regeringen genom Innovative UK en tävling där olika organisationer och städer fick tävla om att få testa automatiserade fordon i verklig trafik. Förra veckan blev det känt vilka fyra städer som vunnit tävlingen: Greenwich, Bristol, Coventry och Milton Keynes.

Bristol kommer att stå värd för Venturer konsortium vars mål är att utreda om självkörande bilar kan minska trafikstockningar och förbättra trafiksäkerheten. Försäkringsbolaget Axa är en del av konsortiet vilket innebär att frågor som rör acceptans, lagstiftning och försäkring kommer att vara i fokus.

Greenwich kommer vara värd för GATEway där s.k. delade pendelfordon samt autonom parkering ska testas. Utöver det kommer man använda sig av en simulator för att studera hur folk reagerar på att dela köruppgiften med en dator. Initiativet leds av Transport Research Laboratory. Andra deltagare inkluderar GM, AA och RAC.

UK Autodrive konsortiet kommer att testa delvis automatiserade bilar på vanliga vägar samt helt självkörande pods på gågator i Milton Keynes och Coventry. Man kommer bl.a. att undersöka hur infrastrukturen kan göras smartare för att stödja automatiserade bilar. Organisationer som ingår i konsortiet inkluderar Jaguar Land Rover, Ford, University of Oxford, University of Cambridge, Open University, AXA försäkring samt Coventry och Milton Keynes kommuner.

Testerna kommer att pågå 18-36 månader med start 1 januari 2015. Den statliga bidragsdelen som från början sades vara 10 miljoner pund har nu höjts till 19 miljoner pund. De företag som deltar i testningen kommer också att bidra med egna resurser.

Det övergripande målet är att göra Storbritannien världsledande inom utveckling och utvärdering av automatiserade bilar.

Källor

[1] BBC News. Driverless cars set to be tested in four English cities. 2014-12-03. Länk

Nytt samarbete mellan Cohda Wireless och u-blox

Australiska Cohda Wireless har ingått ett nytt samarbete med det schweiziska u-blox [1]. Målet är att tillsammans utveckla nya kommunikations- och positioneringslösningar för nästa generation av förarstödsystem, inklusive automatiserad körning.

Det handlar framförallt om tidiga varningar i kritiska situationer med hjälp av korthållskommunikation fordon-till-fordon och fordon-till-infrastruktur (V2X). Sådana lösningar, som är kärnan i Cohda Wireless verksamhet, kräver noggrann positionering. Detta uppnås med u-bloxs positionerings teknologi (M8 GNSS).

Källor

[1] Safe Car News. Cohda Wireless and u-blox to collaborate on V2X development. 2014-12-02 Länk

Kina tar hjälp av tysk telekombransch för att koppla upp bilar

China Mobile och Deutsche Telekom ska påbörja ett nytt samarbete via ett nybildat företag (50-50 ägande) som ska möjliggöra storskalig uppkoppling av den kinesiska fordonsflottan [1].

Samarbetet går ut på att förena China Mobiles 4G med ett operativsystem som Deutsche Telekom utvecklat och som används av ca 2 miljoner fordon i Tyskland. Förhoppningen är att samarbetet ska leda till en ny plattform, ungefär som Apples iOS och Googles Android, som ska kunna användas av tredjepartutvecklare av appar. Datatransaktionerna som sker via dessa appar väntas generera intäkter till Deutsche Telekom och China Mobile.

Just nu finns det runt 180 miljoner personbilar i Kina som orsakar enorma trafikstockningar i storstäder. Genom att möjliggöra datadelning mellan bilar, oberoende av tillverkare och modeller, kommer det nya samarbetet att reducera dessa stockningar. För detta krävs det att minst 10 % av bilar är uppkopplade. Förhoppningen är också att samarbetet ska lägga grund till självkörande bilar.

Google anses vara den största konkurrenten. För att slå dem behöver biltillverkarna samarbeta, och det är det som det nya samarbetet ska främja. En klar fördel är att Google är för tillfället förbjudna i Kina och att den kinesiska regeringen vill hellre att landets största operatör ska bana väg för uppkopplade och självkörande bilar.

Innan årets slut väntas China Mobile ha ungefär en halv miljon 4G-basstationer och 50 miljoner användare. I början av nästa år ska antalet basstationer uppnå en miljon.

Egen kommentar

Samarbetet kommer självklart öppna många nya dörrar för Deutsche Telekom. Det är minst sagt en unik möjlighet att ta sig in på världens största telekom-marknad, speciellt med tanke på att liknande utländska företag nekats tillräde dit.

Källor

[1] Mitchell, T., FT.  China chooses German partner to build mobile driving network. 2014-11-20. Länk (vid problem att öppna länken sök artikelns namn via Google eller liknande)

Är människan bäst på att köra bil?

Emma Johansson på AB Volvo och Mikael Ljung Aust på VCC har kommenterat Claes Edgrens artikel om Larry Burns (som ni kan läsa här):

Det känns lite bakvänt att enbart räkna från dagens olyckor och anta att framtidens system kan lösa dessa samt alla andra situationer som uppstår. Vi vet väl inte riktigt hur väl våra system kan matcha hur väl föraren klarar av komplicerade situationer idag. Det är en sak om man bara analyserar effekten av system som agerar vid kritiska situationer (t ex AEBS) men inte alla system gör det utan förväntas ta över en större del av körningen. Tvärtom automatiserar man situationer där föraren antagligen är betydligt bättre på att hantera situationen (t ex köra vanlig landsväg och följa kurvor etc som har dåliga filmarkeringar, anpassa sig till väderförändringar etc). Ett automatiserat system måste alltså kunna hantera all denna körning mellan resp. olycka som vi människor är rätt bra på att klara. Det är skillnad på att automatisera kontinuerlig/vanlig körning och system som gör ett ingrepp i en ren kritisk situation som t ex AEBS.

Ska man förstå vilka krav som ställs på autonoma bilar kan man tänka så här: 2007 var 21 838 personbilsförare inblandade i olyckor med polisrapporterad personskada (blåmärke och uppåt) i Sverige. Samma år kördes ca 64 miljarder km med personbil i Sverige. För varje olycka kördes alltså 3 miljoner km utan problem. Eftersom den genomsnittliga personbilen åkte 13170 km 2007 blir det 223 år bakom ratten per polisrapporterad olycka. Om man antar att snitthastigheten under den tiden är 50 km/h behöver man köra 263 timmar om året i 223 år, dvs ca 60 000 timmar, för att statistiskt sett få minst ett blåmärke pga en trafikolycka. Betraktar man människan som ett delsystem i trafiken kan man därmed säga att det systemet funkar rätt bra, och ribban ligger alltså relativt högt för andra system som aspirerar på att ersätta människan. I absoluta minimifallet får man göra max en felbedöming som inte går att rätta till per minst 60 000 körtimmar i alla typer av trafikmiljöer och körförhållanden.

En bra krönika i sista numret av Thinking Highways av Richard Bishop där han nämner vikten av att skilja på reduktion av dagens olyckor med hjälp av automatiserade system och automation av ”vanlig körning”. ”Automation is not fundamentally about avoiding crashes or safety…” etc (sid 77).

BHP utökar antalet självkörande lastbilar

Gruvbolaget BHP planerar att införa autonoma lastbilar i ännu en gruva i Australien [1]. Gruvan heter Mount Arthur och ligger i New South Wales. Just nu är projektet i planeringsfasen och förhoppningen är att lastbilarna ska vara på plats inom 12 månader.

BHP testar autonoma lastbilar i andra gruvor i västra Australien, som till exempel i gruvan Jimblebar där man planerar att utöka flottan från 9 till 12 autonoma lastbilar.

Egen kommentar

Vi har vid flera olika tillfällen skrivit om pågående tester av autonoma lastbilar i gruvbranschen. Min slutsats är att det är en tydlig trend och att vi kommer se alltfler sådana lastbilar i framtiden.

Källor

[1] The Mining Hub. Automated haul trucks coming to NSW. 2014-11-14. Länk

Toyota i framtiden

När Lexus LS lanseras i nytt utförande 2017 väntas den ha system som möjliggör automatiserad körning på motorväg, rapporterar Ny Teknik [1].

Toyota (som tillverkar Lexus) kommer att göra tester med motsvarande teknik under den här månaden. Bilen som ska testas är bl.a. utrustad med sex ir-radarer, millimetervågsradar och stereokameror som tillsammans ger en 360-graders vy runt bilen. Den här tekniken möjliggör för bilen att själv köra på och av en motorväg, ligga i en motorvägsfil med säkert avstånd till framförvarande bil samt köra om ett långsammare fordon och gå tillbaka till sitt ursprungliga körfält.

Utöver detta, kommer vissa Toyota bilar som lanseras på den japanska marknaden 2015 att utrustas med kommunikation fordon-till-fordon och fordon-till-infrastruktur (V2X). Kommunikationen kommer att vara baserad på korthållskommunikation (DSRC, 760 MHz). Läs mer om detta på Traffic Technology Today [2].

Källor

[1] Abrahamson, H., Ny Teknik. Självkörande Lexus 2017. 2014-11-28. Länk

[2] Traffic Technology Today. Toyota to introduce V2X communications on 2015 Japanese models. 2014-11-27. Länk

Continental i Singapore

Continental har nyligen invigt nya lokaler som tillhör dess forsknings- och utvecklingscenter i Singapore [1]. Förhoppningen är att den här utvidgningen ska accelerera utvecklingen av automatiserade system för Asien.

Kärnverksamheten för Continentals utvecklingscenter i Singapore har hittills varit relaterad till informationshantering i bilar, som t.ex. utveckling av ljudsystem som kan upptäcka hur många människor som är i bilen och automatiskt anpassa ljudet efter det.

I augusti inrättade företaget ett forskningslaboratorium i samarbete med den singaporianska statliga myndigheten för vetenskap, teknologi och forskning (A*Star) och Technical University of Munich. Där fokuserar man på utveckling av ett system för autonom parkering. Även andra projekt som relaterar till automatiserad körning är på gång.

Källor

[1] Mayuko, T., Nikkei Assian Review. Automated driving part of the plan at extended R&D center. 2014-11-28. Länk

utgiven av RISE Research Institutes of Sweden