De fem nivåerna enligt BMW

För att förklara  sin vision om framtiden för allmänheten har nu BMW släppt en video som illustrerar de olika automationsnivåerna enligt SAE-skalan.

Som filmen visar har BMW redan lanserat fordon med automationsnivå två. Inom de närmaste fem åren kommer företaget att erbjuda system som möjliggör för föraren att överlämna kontrollen till fordonet och fokusera på annat tills han/hon är påkallad att återta kontrollen. Lite längre fram i tiden kommer föraren till och med att kunna sova i fordonet under vissa förutsättningar men föraren kommer ändå behöva ta över kontrollen ibland. I sista steget är fordonet helt automatiserat och föraren blir en vanlig passagerare. Sådana fordon kommer att börja testas i vissa städer år 2021 men kommer nog bli tillgängliga till den bredare allmänheten först runt 2030.

https://www.youtube.com/watch?v=E8xg5I7hAx4