Alla inlägg av Azra Habibovic

Workshop om automatisering av transportsystemet

För en vecka sedan höll Lindholmen Science Park (LSP) en workshop kallad Automatisering av Transportsystemet med representanter från både privat och offentlig sektor. Målet var att ge input till en innovationsagenda om automatiserade fordon som LSP arbetar med.

På förmiddagen bjöd workshopen på fyra föredrag där man presenterade omvärldsanalyser av relevanta aktiviteter i olika delar av världen. Utöver detta hölls en rad andra föredrag. Här är några exempel.

Håkan Jansson och Hans G Petterson från Näringsdepartementet förtydligade att automatisering av transportsystemet handlar om både teknik- och samhällsutveckling. Automatisering kommer därför ta tid, men det kan hända att vissa typer av fordon blir automatiserade snabbare än andra. I närtid är det automatisering av funktioner som gäller, snarare än automatisering av hela system.

Stefan Myhrberg från Ericsson presenterade färdplanen för uppkopplade och samverkande transporter som tagits fram av en rad svenska organisationer. Sådana transporter är avgörande för transportsektorns framtid och pilotförsök borde påbörjas omgående. Detta kräver dock att ansvariga myndigheter och organisationer fastställer sin roll och börjar agera.

Marcus Rothoff från Volvo Cars konstaterade att automatiserade fordon kommer förändra samhället. Det är därför viktigt att förstå hur dessa kan integreras i samhället. Drive Me-projektet är en möjliggörare för detta. Marcus belyste också Trafikverkets roll och planer gällande infrastrukturoptimeringen.

Per Öhgren och Jonas Malmstig från Transportstyrelsen redogjorde för en förstudie kopplad till automatiserad körning och de juridiska förutsättningarna. Preliminära resultat visar att det finns utrymme i dagens trafiklagstiftning för tester av fordon med hög automatiseringsgrad (motsvarande NHTSAs Nivå 3). Fordonslagstiftningen och på sikt även förarbehörighetsregler och ansvarsregler kan behöva justeras.

Under eftermiddagen var det gruppdiskussioner där man försökte reda ut inom vilka områden som Sverige bör bli världsledande, vad som krävs för att nå dit samt hur vi ska säkra maximal utväxling på våra insatser.

Här är några förslag som grupperna kom upp med:

 • Vi bör fokusera på systemperspektiv, stadsplanering, oberoende utvärderingar under ”nordiska” väderförhållanden med slutkunden i dialogen, trafikledning, total trafiksäkerhet, kommersiella sidan, affärsmodeller, etc.
 • Vi kan göra detta genom att skapa ytor för informationsutbyte, bygga infrastruktur som möjliggör olika typer av tester (inkl. systemnivå), vara mer aktiva i EU-samverkan, sprida kunskap och framtidsbilder till samhället på ett mer strukturerat sätt, ta hänsyn till samhällspolitiska övergripande mål, etc.
 • Vi får maximal utväxling genom att jobba med kompletta transportlösningar, prata med varandra, ta fram kunskap om den faktiska samhällsnyttan, delta i EU-samverkan, etc.

Oändliga innovationsmöjligheter

Interiören i självkörande fordon öppnar upp för differentiering och många nya innovationer, skriver WardsAuto baserat på en rad föredrag om självkörande fordon som hölls på 2014 WardsAuto Interiors Conference [1].

Enligt Johnson Controls VD, kommer 80 – 90 % av körningen bli automatiserad fram till 2025. Förarna kommer därmed att ha mycket mer tid för andra uppgifter och då kommer fordonens interiör att vara en avgörande faktor för hur konsumenterna upplever fordon och hur de differentierar olika märken.

Andra deltagare på konferensen förutser bl.a. att självkörande fordon kommer leda till ökat socialt umgänge. Istället för att fokusera på körningen kommer förarna att kunna sitta och umgås med sina familjer och vänner. Detta kräver dock att alla kan sitta med ansiktet mot varandra, vilket har återspeglat sig i många designers förslag på hur interiören i autonoma fordon kan se ut.

En annan aspekt som lyfts fram är att det borde vara möjligt att förändra fordonets interiör virtuellt. Man bör till exempel kunna anpassa interiörens färg efter årstiden.

Egen kommentar

Årets WardsAuto Interiors Conference hölls den 21 maj i Dearborn, USA.

Johnson Controls som nämns ovan är ett amerikanskt företag som erbjuder produkter och tjänster för energioptimering i byggnader samt bilbatterier, elektronik och interiörlösningar för fordon.

Källor

[1] Schweinsberg, C. WardsAuto. Autonomous Vehicle Interiors Offer Opportunities for Differentiation, Innovation. 2014-05-21. Länk

Kalifornien ett steg närmare självkörande fordon

Kaliforniens departement för motorfordon (Department of Motor Vehicles, DMV) har nu godkänt en lag som tillåter ”alla” tillverkare att testa autonoma fordon på allmänna vägar [1].

Den nya lagen fastställer regler för testning, försäkring och registrering av autonoma fordon samt för rapportering till DMV.

För att få tillstånd för testning av ett autonomt fordon på allmänna vägar, behöver tillverkaren göra följande:

 • Registrera fordonet hos DMV
 • Intyga att fordonet genomgått förbestämda tester under kontrollerade förhållanden
 • Säkerställa att en förare som genomgått en utbildning i hantering av fordonet kommer sitta bakom ratten, redo att ta över kontrollen
 • Underrätta DMV i fall av en olycka eller när den autonoma tekniken fallerar
 • Ha en försäkring på 5 miljoner dollar för skadeersättning ifall en olycka skulle inträffa

Tillstånden gäller i ett år och därefter behöver de förnyas. Lagen träder i kraft den 16 september 2014.

Egen kommentar

Trots att den nya lagen kan uppfattas som något konservativ så kommer den säkerligen att bidra till en smidigare integrering av autonoma fordon i dagens trafik. Den möjliggör insamling av data från verklig trafik, vilket är helt enkelt nödvändigt för att säkerställa att den autonoma tekniken är robust.

Det bör noteras att den nya lagen gäller enbart för testning och inte för allmän användning av autonoma fordon. En lag om allmän användning av autonoma fordon i Kalifornien väntas i början av nästa år. Som vi rapporterat om innan har Washington D.C. tagit det steget för ett par veckor sedan.

Källor

[1] California Department of Motor Vehicles. DMV Adopts Autonomous Vehicle Testing Rules. 2014-05-19. Länk

Tricket som gör att Googles autonoma körning funkar

The Atlantic har publicerat en artikel som försöker förklara ”mysteriet” bakom Googles självkörande bilar [1].

Google har helt enkelt skapat en virtuell, väldigt högupplöst karta över vissa områden. För att förtydliga skillnaden mellan sådana kartor och vanliga högupplösta kartor anges följande exempel: på en vanlig högupplöst karta kan man se att det finns trafikljus i en korsning, men på kartan som Googles bilar använder kan man se höjden på trottoaren där trafikljuset sitter.

En stor fördel är att bilarna delar sina kartor med varandra. I stället för att börja från scratch och ta reda på hur omgivningen ser ut varje gång som bilen kör, visar kartan hur världen förväntas se ut.

Rent praktiskt innebär detta att Googles bilar skulle funka sämre i exempelvis Orlando som är ett outforskat område för dem, jämfört med Mountain View där de kört hundratals mil.

Googles självkörandebilar har än så länge kartlagt ungefär 2000 miles (3200 km) av USAs 4 miljoner miles (6,4 miljoner km) långa vägnät.

Källor

[1] Madrigal, A. C., The Atlantic. The Trick That Makes Google’s Self-Driving Cars Work. 2014-05-15. Länk

BMWs preliminära resultat från UR:BAN

I ett pressmeddelande skriver BMW om ett projekt som kallas UR:BAN och om deras preliminära resultat från projektet som presenterats i onsdags [1].

Projektet fokuserar på utveckling av kooperativa och intelligenta system för förarstöd och trafikstyrning i tätbebyggda områden. Målet är att öka säkerhet, effektivitet och komfort. Projektet påbörjades 2012 och ska löpa fram till 2016. Det finansieras av German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy och involverar 31 olika organisationer från industri, akademi och myndigheter.

UR:BAN är uppdelat i tre delprojekt:

 • Cognitive Assistance
 • Networked Traffic System
 • Human Factors in Traffic

Som en del av Cognitive Assistance har BMW utvecklat ett nytt detekteringssystem och algoritmer för situationsanalys och bedömning. Fokus ligger på situationer som involverar fotgängare och cyklister.

Inom Networked Traffic System har BMW visat ett system som syftar till att öka trafikeffektiviteten och samtidigt minska bränsleförbrukningen och buller vid trafikljusreglerade korsningar. Systemet använder sig av V2X-kommunikation och prediktiv information om trafikljus och situationen i korsningen. Det heter Green Coordination and Deceleration Assistant och har installerats i två bilar som ska testas under året.

Inom delprojektet Human Factors in Traffic arbetar BMW med att ta fram standarder och metoder för verifiering av HMI-koncept i framförallt tidskritiska situationer. BMW är också involverad i utveckling av metoder för detektering av förarens intentioner.

Egen kommentar

Andra parter i UR:BAN har också visat sina preliminära resultat. Här kan ni läsa pressmeddelanden från Opel och Volkswagen. Mer information om hela projektet hittas här.

Källor

[1] BMW Group, Press Release. UR:BAN research initiative. 2014-05-14. Länk

En tillverkare har valts ut

The Engineer skriver att man nu valt en tillverkare som ska utveckla s.k. pods (små, eldrivna, autonoma fordon) som ska testas på trottoarer i Milton Keynes nästa år [1].

Det blev RDM Group från Coventry i Storbritannien. Företaget kommer nu att tillsammans med Oxford University Mobile Robotics Group (MRG) utveckla tre testfordon. Dessa fordon ska kunna transportera upp till två passagerare och nå en toppfart på ca 7mph (12 km/h).

 

Källor

[1] The Engineer. Manufacturer chosen for autonomous vehicle trial. 2014-05-14. Länk

Fler autonoma lastbilar i australiensiska gruvor

Det australiensiska gruvbolaget BHP Billiton har offentliggjort sina planer på att utöka testningen av autonoma lastbilar (haulers) i gruvor [1].

I augusti förra året startade bolaget testning av 6 st autonoma Caterpillar 793F lastbilar i gruvan Jimblebar. Från mitten av 2014 kommer ytterligare 6 st lastbilar att testas i gruvan Wheelarra 4.

Syftet är att definiera och testa roller, processer och teknologier som krävs för att på ett säkert sätt kunna använda förarlösa lastbilar i en produktionsmiljö. Ett annat syfte är att förstå de produktionsfördelar och säkerhetskonsekvenser som sådana lastbilar medför.

Autonoma lastbilar väntas öka säkerheten i gruvorna genom att eliminera förare från farliga arbetsmiljöer samt öka produktiviteten och förutsägbarheten i verksamheten. Detta i sig väntas generera resurser för bättre utbildning av personal i gruvorna.

Egen kommentar

Autonoma lastbilar testas och används i andra gruvor och av andra bolag. Här är några exempel:

Codelco har under 2008 introducerat 11 st förarlösa Komatsu lastbilar i gruvan Gaby i Chile. Idag finns det 17 st sådana lastbilar i gruvan.

BHP Billiton har under 2013 påbörjat tester av 3 st Caterpillar självkörande lastbilar i gruvan Navajo i New Mexico, USA.

Fortescue Metals Group kör med 8 st Caterpillar autonoma lastbilar i gruvan Solomon i Australien. Målet är att ha 45 lastbilar om ett par år.

Rio Tinto har sedan 2008 testat självkörande Komatsu lastbilar. Idag kör bolaget med 53 lastbilar i fyra australiensiska gruvor. Målet är att ha 150 lastbilar.

Stanwell Corporation har under 2013 påbörjat tester med tre Hitachi lastbilar i gruvan Meandu i Australien.

Källor

[1] BHP Billiton, News Release, BHP Billiton Opens Jimblebar Iron Ore Mine. 2014-04-23. Länk

Nytt forsknings- och innovationsprogram i Kanada

I slutet av mars blev det känt att Ontario Centres of Excellence i Kanada kommer initiera ett nytt forskningsprogram som heter The Connected Vehicle/Autonomous Vehicle (CVAV) Research Program [1].

Syftet med programmet är att stimulera samarbeten mellan industrin och akademin med stor potential att resultera i kommersialiserlbara innovationer. Det är framförallt produkter, tjänster och standarder som syftar till att a) minska förarens distraktion, b) förbättra datahantering, c) förbättra och öka användning av trådlöskommunikation, och d) förbättra drift och trafikledning som kommer att prioriteras.

Programmets budget är 1 miljon CAD (ca 6,3 miljoner kr) och varje projekt kan få stöd på max 250 000 USD. Det baseras på Connected Vehicle Research Program från 2011 och finansieras av Kanadas Ministry of Transportation and Ministry of Research and Innovation.

Källor

[1] Ontario Centres of Excellence, Ontario Centres of Excellence drives connected car innovation. 2014-03-27. Länk

Hur många liv kommer automatiserade fordon att spara?

IEEE Spectrums blogg som vi tipsade om häromdagen har nu publicerat en artikel där man försöker belysa denna frågan och vikten av att utvärdera nya system [1].

Det finns inga studier där man lyckats kvantifiera effekterna av helt eller delvis självkörande fordon i termer av sparade liv.  Det finns dock några studier där man gjort ett försök och tittat på effekter av enskilda förarstödsystem som kommer att ingå i sådana fordon.

Som exempel på sådana studier nämns Model of Fleet-wide Safety Benefits of Lane Departure Warning Systems och Fleetwide Safety Benefits of Production Forward Collision and Lane Departure Warning Systems som utförts av en grupp forskare på Virginia Tech i USA.

Den förstnämnda har utvärderat effekten av två system som varnar för körfältsavvikelse (lane departure). Den är baserad på en rekonstruktion av 2 484 körfältsavvikningsolyckor som slumpats fram ur en databas på 740 000 olyckor för att skapa en statistiskt representativ datamängd. För varje olycka undersökte man vad som skulle ha hänt om föraren hade varnats. Slutsatsen är varningssystem för körfältsavvikelse skulle ha förhindrat 30 % av dessa olyckor.

Den andra studien har också utvärderat varningssystem för körfältsavvikelse, men den är baserad på data insamlad på en testbana där 10 olika system studerats. Slutsatsen är ungefär densamma: 29 till 32 % av olyckorna kunde ha förhindrats, beroende på vilket system man använde.

Källor

[1] Ross, P. E., IEEE Spectrum. How Many Lives Will Robocar Technologies Save?. 2014-05-07.

Självkörande bussar

Göteborgs-Posten har nyligen publicerat en artikel som argumenterar för självkörande bussar [1].

Man kan göra stora vinster genom att automatisera bussar, bl.a. i termer av lägre personalkostnader samt bättre användning av infrastrukturen. Dessutom kan automatiserad busstrafik på vanliga vägar skapa en mer attraktiv kollektivtrafik.

Det finns mycket pågående arbete kring automatiserade personbilar och man pratar om att tillåta personbilar att köra autonomt på vissa sträckor. Då gäller det att privatbilisten väljer just denna sträcka. Från den aspekten är bussar enklare att automatisera eftersom de alltid kör på bestämda linjer.

Slutsatsen är att fordonsbranschen behöver enas om gemensam utveckling av automatiserad busstrafik. Det är stegvis utveckling som gäller:

 • Automatisera körningen vid busshållplatser för att åstadkomma ett mjukare stopp och för att underlätta påstigningen.
 • Harmonisera bussens hastighet så att bussen anländer till hållplatsen vid exakt tidpunkt.
 • Automatisera hela körningen i bussfiler för att möjliggöra smalare bussfiler.
 • Införa kolonnkörning på gemensamma linjesträckningar där endast första bussens förare behöver köra och på det viset reducera personalkostnaden.

Källor

[1] Börjesson, M. GP. Framtidens bussar kör sig själva. 2014-05-05. Länk