Lidar för militära fordon

Velodyne Lidar har offentliggjort att deras VLP-16 lidar används av amerikansk militär för självkörande pendelfordon [1]. Detta som en del av programmet Applied Robotics for Installations and Base Operations (ARIBO), med mål att förbättra transporttjänster vid Fort Bragg i North Carolina. Sensorn kommer också att användas inom andra liknande militära projekt.

Egen kommentar

Vi har tidigare rapporterat om att amerikansk militär arbetar med självkörande lastbilskonvojer. Att de arbetar med självkörande pendelfordon (shuttles) för att förbättra mobilitet av soldater och anställda är något nytt, dock inte överraskande eftersom  stora besparingar (energi, tid, etc.) skulle kunna göras med självkörande fordon på militära baser.

Källor

[1] Rees, C., Unmanned System Technology (UST). Velodyne LiDAR Sensors to be Used in US Army Autonomous Shuttles. 2016-02-09 Länk