Etikettarkiv: Innovate UK

UK finansierar AD arbetsfordon

Brittiska innovationsmyndigheten Innovate UK har betalar Fusion Processing och Bradshaw Electric Vehicles för att utveckla autonoma bogseringsfordon [1].

Fordonen som tillverkas av Bradshaw heter T700 och T800 och används för att transportera gods i fabriker och på lager och flygplatser. Fordonen ska utrustas med Fusion Processings perception- och kontrollenhet CAVstar som kan uppfatta omgivningen och köra fordonet.

Utvecklingen kommer börja i oktober det här året, och fordonen planeras vara redo för drift sommaren 2023.

Källa

[1] Davis, A., Highways Today. Innovate UK funding development of Autonomous Tow Tractors. 2022-09-07 Länk

ServCity pilotar robotaxi

Det brittiska projektet ServCity har börjat pilota en robotaxi-tjänst på allmän väg i Storbritannien. Projektet leds av fordonstillverkaren Nissan och delfinansieras av Innovate UK och Centre for Connected Autonomous Vehicles (CCAV) [1].

Vi nämnde uppstarten av ServCity i OmAD för drygt ett och ett halvt år sedan. Sedan dess har man jobbat med utveckling, simulering, och tester på testbana inför piloten som nu påbörjats i London. Man har där utrustat elbilsmodellen Nissan Leaf med AD-teknik och teknik för fordon-till-infrastrukturkommunikation (V2I). ServCity-konsortiet utnyttjar Smart Mobility Living Lab som är Transport Laboratory Research testbädd utrustad med smart infrastruktur.

Konsortiet består av: Nissan, Connected Places Catapult, TRL, Hitachi, the University of Nottingham och SBD Automotive, och projektet har en budget på 7,3 miljoner pund (ca 84 miljoner kr).

Källa

[1] de Prez, M., Fleet News. ServCity robotaxi project begins in London. 2022-02-17 Länk

Brittiskt center för informationssäkerhet på G

I början av 2020 inleddes sju olika projekt om cybersäkerhet kring uppkopplade och automatiserade fordon i Storbritannien: ResiCAV, BeARCAT, V2X Vulnarability Mapping, DT-4-CT, Meili, PNT Cyber Resiliance, CAV Shield. Projekten undersöker, forskar och prototypar tekniker, metoder och verktyg som syftar till att bättre övervaka och svara på framväxande cyberhot.  

Nu har projekten publicerat en gemensam rapport med titeln Cyber Resilience in CAM – Cyber Feasibility Report [1]. Den lyfter fram flera potentiella hot som exempelvis cyberattacker mot sensorer som kan lura fordonet att ”se” något som inte finns där, eller att inte se något som faktiskt finns. Hackare kan också försöka manipulera fordon genom dataförbindelser och informationsprotokoll. Dessa hot väntas bli ännu mer påtagliga när uppkopplade och automatiserade fordon börjar kommersialiseras.

Nyckelrekommendationen i rapporten är att det finns ett brådskande behov av ett nationellt samarbetsprogram kring cybersecurity. Vidare rekommenderas det att ett sådant program bör ledas av industrin i samfinansiering av staten. I ett nästa steg kommer man att säkerställa finansiering för utveckling av UK Centre of Excellence for Road Transport Cybersecurity Resilience. 

Projekten koordineras av Zenzic och Innovate UK och delfinansieras av Centre for Connected and Autonomous Vehicles.

Källor

[1] Zenzic. New Cyber Feasibility Report. 2020-05-12 Länk

Att undvika kedjekollisioner

Att förutsäga framtiden är en av de största utmaningar för självkörande fordon. Men som med många saker så kan det vara lättare om man hjälps åt. Att samordna fordons medvetande och beteende är sannolikt mer effektivt än att varje fordon planerar för sig självt.

Forskare vid Cranfield University har inom ramen för Multi-Car Collision Avoidance (MuCCA)-projektet testat ett system för samarbete mellan självkörande fordon i motorvägsliknande miljö [2]. Testet visade att fordonen kunde ta ett gemensamt beslut om beteenden och på det sättet kunde de undvika både hinder och hastiga inbromsningar [1].

Projektet finansieras av Innovate UK och Centre for Connected and Autonomous Vehicles som är en del av Department for Transport och Department for Business, Energy & Industrial Strategy i Storbritannien.

Källor

[1] Institution of Mechanical Engineers. Autonomous cars given ‘human-like’ reactions to prevent crashes on shared roads. 2020-03-24 Länk

[2] The Multi-Car Collision Avoidance Project website Länk

HumanDrive

HumanDrive är ett nytt brittiskt forskningsprojekt som startade i april med mål att fram till 2020 utveckla ett automatiserat fordon som klarar av att köra själv under en hel resa omfattande olika trafikmiljöer (motsvarande SAE-automationsnivå 4) [1, 2]. För att skapa en så bra upplevelse för passagerarna som möjligt ska fordonet ha en körstil som återspeglar körningen hos en skicklig mänsklig förare.

Projektet involverar flera aktörer, däribland University of Leeds (ITS) och SBD Automotive. Det finansieras av Innovate UK.

Källor

[1] University of Leeds. ITS to lead human-centred design and evaluation of automated vehicle behaviour in a new Innovate UK project: HumanDrive. Länk

[2] SBD Automotive. SBD cybersecurity specialists support HumanDrive project. Länk