Etikettarkiv: Harvard

Kommer självkörande taxi vara billigare och bra för alla?

Nej, snarare tvärtom. I alla fall enligt en ny studie från en grupp forskare från Harvard, MIT och McGill University som kommit fram till att hela konceptet med självkörande taxi kommer att bli dyrare i fattiga delar av samhället än att äga en konventionell bil. 

Forskarna jämförde kostnaderna för en resa med en självkörande taxi och att äga en konventionell begagnad bil i stadsmiljö. De tog hänsyn till bilkostnaderna så som inköp, registrering, skatt, försäkring, rutinmässigt underhåll och drivmedel. Slutsatsen blev att självkörande taxibilar skulle kosta minst 1,58 dollar per 1,6 km (eller en amerikansk mil), medan den totala kostnaden för traditionellt fordonsägande blev 52 cent per 1,6 km. Dessa uppskattningar är baserade på data från San Francisco.  

Studien är publicerad under titel The Price Isn’t Right: Autonomous Vehicles, Public Health, and Social Justice och finns att tillgå i sin helhet här.

På tal om taxi så kan ni passa på att se en taxifilm.

Policyutveckling för självkörande fordon

Hur skall regelverk och policies utvecklas och anpassas vid införandet av disruptiva tekniker? Harvard har sett att t.ex. Uber, AirBnb och Bird valde att starta tjänsterna utan att begära myndigheternas tillstånd eller medverkan. Istället kom reaktionerna från städer eller andra berörda när negativa effekter uppstod. Detta vill beslutsfattare och Harvard undvika för självkörande fordon genom proaktivt arbete.

Harvard har genomfört ”policyscrum” med Boston och tre städer samt kurser med studenter [1]. Bland resultaten från detta policyscrum är att städer skall förklara varför och till vad myndigheten vill ha tillgång till data från självkörande fordon. Studenterna tog bl.a. fram förslag på regler för avlämning och upphämtningsplatser vid samåkning.  

I Sverige har Transportstyrelsen startat ett policylab med Vinnova för att förenkla tillståndsprocessen för självkörande fordon [2].

Egen kommentar:

På RISE kallar vi detta område Regelverksinnovation som komplement till teknisk- och affärsmodellinnovation. Ett mycket intressant område där samverkan mellan myndigheter och entreprenörer ger bästa nytta.

Källor:

[1] Juan Siliezar: Paving the way for self-driving cars, The Harvard Gazette 2019-01-03 Länk

[2] Transportstyrelsen banar väg för självkörande fordon, VINNOVA 2019-01-17 Länk

Jaguar LandRover inleder samarbete med Harvard

Jaguar LandRover (som ägs av Tata-gruppen) har inlett ett samarbete med Harvard i samband med ett uttalat mål att bygga upp en flotta på 100 stycken självkörande bilar att användas för testning av deras förarlösa teknik  [1].

Tata-gruppens bidrag på 6 miljoner dollar till Harvard kommer att möjliggöra att de kan arbeta tätt med forskare på universitetet, och även hela summan inte kommer att allokeras specifikt för forskning om självkörande fordon kommer den att finansiera forskning inom ämnen kopplade till området.

Tata håller samtidigt på att ingå i samarbeten med 6 andra universitet där de ämnar donera upp till 25 miljoner dollar. Universitetet inkluderar (men är inte begränsade till) Yale, IIT Madras och The Royal Society, UK.

Källor

[1] tech2News: Tata’s JLR ties up with Harvard to go big on driverless car technologies, Tech2,  2016-08-30. Länk

Självkörande traktorer och robotsvärmar

Sky News rapporterar om självkörande traktorer för användning inom jordbruk [1]. Traktorn styrs med hjälp av GPS och Real Time Kinematics (RTK). Vid plantering av nya grödor uppnås en noggrannhet på 2,5 cm, vilket är ca 17 cm bättre än med en människostyrd traktor. Utöver det väntas självkörande traktorer minska bränsleförbrukningen och tidsåtgången.

En grupp forskare från Harvard University har demonstrerat hur 1024 små robotar kan likt svärmande bin arbeta tillsammans utan någon central styrning [2]. Robotarna som används kallas Kilobots och är tillverkade av K-Team Corp från Schweiz. De är ungefär lika stora som ett mynt och består av en liten mikroprocessor, en infraröd sensor och vibrerande motorer för förflyttning. Harvardforskarna har programmerat dessa robotar på så sätt att de vet hur de ska följa en grupp, hur de spårar sin egen startposition samt hur de räknar fram sin relativa position. Detta anses vara världens största svärm av själorganiserande mobila robotar. Hur det hela fungerar kan ni se här.

Källor

[1] Hall P, Ske News, Satellite Tech Allows For Driverless Tractors, 2014-09-19. Länk

[2] Hotz, L. R., Wall Street Journal. Harvard Scientists Devise Robot Swarm That Can Work Together. 2014-08-15. Länk