Självkörande traktorer och robotsvärmar

Sky News rapporterar om självkörande traktorer för användning inom jordbruk [1]. Traktorn styrs med hjälp av GPS och Real Time Kinematics (RTK). Vid plantering av nya grödor uppnås en noggrannhet på 2,5 cm, vilket är ca 17 cm bättre än med en människostyrd traktor. Utöver det väntas självkörande traktorer minska bränsleförbrukningen och tidsåtgången.

En grupp forskare från Harvard University har demonstrerat hur 1024 små robotar kan likt svärmande bin arbeta tillsammans utan någon central styrning [2]. Robotarna som används kallas Kilobots och är tillverkade av K-Team Corp från Schweiz. De är ungefär lika stora som ett mynt och består av en liten mikroprocessor, en infraröd sensor och vibrerande motorer för förflyttning. Harvardforskarna har programmerat dessa robotar på så sätt att de vet hur de ska följa en grupp, hur de spårar sin egen startposition samt hur de räknar fram sin relativa position. Detta anses vara världens största svärm av själorganiserande mobila robotar. Hur det hela fungerar kan ni se här.

Källor

[1] Hall P, Ske News, Satellite Tech Allows For Driverless Tractors, 2014-09-19. Länk

[2] Hotz, L. R., Wall Street Journal. Harvard Scientists Devise Robot Swarm That Can Work Together. 2014-08-15. Länk