Google planerar utföra tester utan förare

Phys Org rapporterar att Google ska påbörja tester av sina helt självkörande bilar i Kalifornien [1].

För att kringgå delstatens lag som kräver att en förare sitter bakom ratten och ansvarar för bilens färd kommer testerna att äga rum på en testbana som tillhör NASA Ames Research Center. De första testerna kan komma att utföras redan i början av nästa år.

NASA och Google samarbetar i ett annat projekt som handlar om autonoma drönare, och organisationerna hoppas på en korsbefruktning mellan dessa två projekt.

Källor

[1] Baily, B., Phys. Google to test cars without a driver. 2014-09-16. Länk

 

Självkörande bilar i Kalifornien

Självkörande bilar har nu testats på Kaliforniens vägar i mer än fyra år, men det är först nu som delstatens departement för motorfordon (DMV) vet hur många bilar det handlar om exakt, skriver ABC News [1].

Den 16 september trädde delstatens lag om att alla automatiserade testbilar behöver registreras och få tillstånd att testas i kraft. Samma dag utfärdade DMV tillstånd för 29 bilar från 3 företag:

 • 25 bilar (Lexus SUVs) från Google
 • 2 bilar från Mercedes
 • 2 bilar från Volkswagen Group of America

En handfull andra organisationer har ansökt om tillstånd och väntar på beslut från DMV.

Antalet automatiserade testbilar i övriga delstater är fortfarande okänt. Nevada har utfärdat tillstånd för Googles, Volkswagens och Continentals testbilar. I Michigan krävs inget tillstånd, men delstatens departement för motorfordon tror att det handlar om flera bilar från bl.a. Toyota, Chrysler, Ford och GM. I Florida är det bara känt att Audi utfört tester på allmänna vägar.

Egen kommentar

Den nya lagen i Kalifornien fastställer regler för testning, försäkring och registrering av automatiserade fordon samt för rapportering till DMV.

Källor

[1] Pritchard, J., ABC News. Self-Driving Cars Now Need a Permit in California. 2014-09-16 Länk

Baidu inleder ett samarbete med BMW

Tech in Asia rapporterar att den kinesiska sökjätten Baidu precis har inlett ett samarbete med BMW för att utveckla en bil med hög automatiseringsgrad för den kinesiska marknaden [1].

Målet är att ha en prototypbil redo inom tre år som kan köra automatiserat under vissa förhållanden, som till exempel att automatiskt följa motorvägstrafiken eller parkera. Baidu kommer framförallt att bidra med högupplösta 3D-kartor, men även algoritmer för detektering och beslutsfattande är viktiga delar i samarbetet. Det är viktigt att notera att Baidu betonat att partnerskapet inte nödvändigtvis kommer att resultera i en kommersiell produkt.

Tech in Asia drar slutsatsen att det är oklart om Baidus och BMWs partnerskap kommer att bidra till att skapa en ”Baidu-bil” inom 10 år, eller om det här bara är ett sätt för BMW att visa sin närvaro och säkra den kinesiska marknaden för sina egna bilar.

Egen kommentar

Baidu är en kinesisk motsvarighet till Google som för två månader sedan offentliggjort sina planer att utveckla en delvis automatiserad bil. Mer om detta hittar ni i vårt nyhetsbrev. Baidu har också ganska nyligen presenterat en prototyp av Baidu Eye (en motsvarighet till Google Glass) samt ett par smarta ätpinnar som kan användas för att kontrollera matkvalitet.

Enligt en kinesisk nyhetskälla påpekade Kai Yu, VD för Baidu Institute of Deep Leraning (IDL), att automatiserade bilar ska ge förare mer frihet och hjälpa dem att fatta beslut samt ge dem en säkrare, mer komfortabel och intelligent körupplevelse. Ungefär som i flygplan där auto-piloten sköter det mesta, men där den mänskliga piloten kan ta över kontrollen när som helst.

Jag tackar min kollega Lei Chen för hjälp med översättning från kinesiska!

Källor

[1] Horwitz, J, Tech in Asia. BMW and Baidu team up to bring semi-autonomous car tech to China. 2014-09-16 Länk

Google hade viss kontroll över testet i Nevada

IEEE Spectrum har nyligen granskat protokollet från Googles test som utfördes den 1 maj 2012 i samband med deras ansökan om tillstånd att få testa självkörande bilar på allmänna vägar i Nevada [1].

Granskningen visar att Google i samråd med till Nevadas departement för motorfordon hade valt i förväg vilken rutt som skulle användas för testet och under vilka väg- och väderförhållanden som testet skulle ske. Dessutom fick föraren som satt bakom ratten ingripa två gånger under testets gång, vid en rondell och vid en omärkt järnvägskorsning. Dessa två situationer hade Google ”varnat för” innan testet via en mailkonversation med departementet. Granskningen visar också en del andra brister som att bilen hade bromsat för hårt och att den varit alldeles för försiktig i vissa situationer.

Detta är det enda tillfället där en statlig myndighet testat Googles bil på en allmän väg.  Google fick tillstånd att utföra tester på Nevadas allmänna vägar några dagar efter att det ovannämnda testet hade utförts.

Källor

[1] Harris, M., IEEE Spectrum. How Google’s Autonomous Car Passed the First U.S. State Self-Driving Test. 2014-09-10. Länk

En framtid utan olyckor, dock inte utan förare

Med referens till ITS World Congress som ägde rum i Detroit förra veckan, skriver Automotive News att en framtid utan olyckor är inom räckhåll [1]. Den pågående utvecklingen inom automation tyder på att fordon kommer kunna undvika alla trafikolyckor inom en snar framtid. Detta kommer dock ske med en förare bakom ratten.

För att eliminera föraren ur ekvationen helt och hållet krävs mycket mer, bland annat bättre sensorer och elsystem, snabbare processorer, smartare beräkningsalgoritmer samt pålitlig kommunikation fordon-till-fordon och fordon-till-infrastruktur. Dessutom behöver ansvarsfrågor adresseras och internationella standarder utvecklas.

Men frågan är också om vi vill eliminera föraren. I alla fall inte om man frågar Delphis VD Rodney O’Neal och några andra experter från fordonsindustrin.

Källor

[1] Automotive News. Experts see a world free of crashes, not drivers. 2014-09-15. Länk

Intervju med redaktionen

Hur ser ni på framtiden avseende automatiserade fordon?

Azra: Vårt trafik- och transportsystem är komplext med många komplexa problem som kräver många komplexa lösningar. Det är därför spännande med så många olika spelare inom området som jobbar mot olika lösningar.

Johan: Det är ju ett starkt teknikrace som pågår, men det är fortfarande oklart om det kommer att finnas någon marknad för helt autonoma fordon. De stora vinsterna i form av ökad säkerhet, minskad trängsel och jämnare trafikflöde kommer först när en stor del av fordonen är automatiserade. Då blir det svårt att hitta tidiga kunder som är villiga att betala. Jag skulle vilja se mer studier av detta och inte bara av tekniska lösningar.

Kent Eric: Jag tror att den största skillnaden kommer att vara hur man ser på restiden. Redan med adaptiv farthållare och automatisk kökörning så kan föraren slappna av mer. Restiden är inte förlorad tid. Man kommer att kräva en lugnare trafikrytm och säker trafik.

Hur hittar ni material till nyhetsbrevet?

Azra: Jag söker information på många olika ställen. Jag läser pressmeddelanden från företag, nättidningar, webbforum, sociala medier och deltar på seminarier och konferenser. Det händer också att vi får tips av våra läsare, vilket uppskattas oerhört mycket. Här vill jag passa på att uppmuntra er att skicka oss ännu fler tips och förslag på vad ni skulle vilja läsa om i nyhetsbrevet.

Johan: Vi får alltfler tips från läsarna vilket kompletterar våra egna, främst Azras, källor. Fortsätt med det!

Kent Eric: Mitt bidrag är marginellt, teamet har överträffat mina förväntningar. Jag hade hoppats att vi skulle få fler tips och fler kommentarer till nyheterna.

Är redaktionen och Swedish ICT nöjda med nyhetsbrevet?

Azra: Vi har fått positiv feedback från många av er och för mig är det ett tecken på att vi lyckas leverera värdefullt och intressant innehåll i våra brev. Det är extra roligt med tanke på att vi har läsare från så många olika branscher. Jag har också sett att våra nyhetsbrev används som informationskällor i viktiga rapporter och utredningar, vilket är ännu ett bevis på att vi gör ett bra jobb.

Johan: Ja, det känns bra. Första nyhetsbrevet nådde 32 mottagare och idag har vi 585 prenumeranter från såväl industri, akademi och samhälle. Vi får också bra feedback att man tycker det är lättläst.

Kent Eric: Absolut, gensvaret från läsarna är mycket positiva. Vi såg ett behov när automatiserade transportsystem på kort tid blivit internationellt mycket hett både från industriaktörer, myndigheter, forskare och politiker. Forskningsinstituten vill orkestrera innovation genom att hitta vinnande nyttor för alla aktörer i samordnade aktiviteter.

Automatiserade fordon för byggarbetsplatser och gruvor

Japanska företagen Komatsu Ltd och Hitachi Construction Machinery Co tror att automatiserade bulldozers och liknande maskiner är en lösning på de problem med arbetskraftsbrist, oerfarna förare och ineffektivitet som konstruktions- och gruvbranschen brottas med världen över [1].

En av Komatsu bulldozers används sedan ett år tillbaka på en stor byggarbetsplats i Futtsu, Japan. Den har helt automatiserade bladkontrollsystem och gör grävandet med centimeternivå-precision. Allt föraren behöver göra är att förflytta bulldozern. Enligt representanter från byggarbetsplatsen har grävarbetet utförts dubbelt så snabbt som med konventionella maskiner. Komatsu räknar med att leverera 1000 automatiserade bulldozers under årets gång.

Hitachi Construction har sedan 2013 testat automatiserade dumpers i australiensiska gruvor. Företaget håller på att undersöka hur man kan göra arbetet ännu effektivare genom att ha ett gemensamt kontrollsystem för flera gruvor.

Det största aktuella hindret för dessa japanska företag är den höga kostnaden för deras maskiner. Förhoppningen är dock att precisionen och mervärdet av deras maskiner kommer att hjälpa dem att vinna ”tävlingen” mot kinesiska och sydkoreanska konkurrenter som för tillfället erbjuder lägre priser.

Egen kommentar

Mer om användning av automatiserade fordon i gruvor kan ni läsa i en artikel som Mining Global publicerat i början av juli. Den hittar ni här.

Källor

[1] Yuchi, M. The Asahi Shimbun. Rising demand expected for automated machines at construction, mining sites 2014-09-07 Länk

Många hinder kvar

Skrivet av Azra Habibovic

I samband med ITS World Congress 2014 hölls också en paneldebatt om automatiserade fordon [1]. I panelen deltog representanter från Toyota Motor Corporation, General Motors, Southwest Research Institute och Bosch samt en oberoende analytiker.

Diskussionen kan sammanfattas på följande sätt:

 • Det är en stegvis utveckling och introduktion av automatiserade fordon som gäller.
 • Föraren förblir ansvarig för bilens färd och måste vara delaktig i körningen ett tag till.
 • Just nu är målet att teknologin ska stödja föraren och ge honom/henne mer tid att reagera.
 • Automatiserad körning från dörr-till-dörr är något för nästa decennium.
 • Teknologin måste förbättras avsevärt för att kunna uppnå självkörning i alla möjliga situationer.  Det är bl.a. positionering av objekt som måste förbättras.
 • Självkörande bilar måste fungera felfritt under alla förutsättningar. Validering av sådana fordon blir därmed en riktig utmaning.

Källor

[1] Truett, R., Automotive News. Major roadblocks still exist for driverless cars, panel says. 2014-09-08. Länk (Vid problem att öppna länken sök på artikelns titel)

Honda demonstrerar på ITS World Congress

Honda demonstrerar sin teknologi för automatiserad och kooperativ körning på ITS World Congress 2014 som pågår den här veckan i Detroit [1].

Honda visar teknologi som möjliggör att bilen ansluter till en motorväg, färdas där och byter körfält, samt lämnar motorvägen utan något ingrepp från föraren. Demonstrationen äger rum i verklig trafik, på en motorväg utanför Detroit.

Utöver detta visar företaget några funktioner baserade på trådlös kommunikation (V2X):

 • Varning till fotgängare/cyklister och bilförare i kritiska situationer. Funktionen är baserad på korthållskommunikation (DSRC) mellan fotgängarens/cyklistens smartphone och bilen. Funktionen möjliggör också utbyte av artighets meddelanden.
 • Varning till motorcyklister och bilförare i kritiska situationer.
 • Virtual Tow, en funktion som möjliggör att en förare i nöd (t.ex. vid kraftigt försämrat hälsotillstånd) kan skicka en signal till fordon i närheten och be deras förare om hjälp.  En förare som är villig att hjälpa till kan då ställa sitt fordon framför och koppla upp det via korthållskommunikation mot fordonet vars förare bett om hjälp. På det viset blir fordonet vars förare bett om hjälp ”fjärrstyrt” av det framförvarande fordonet och kan köra efter det (dvs. bogseras) till en säker plats. Detta för att folk ska kunna få snabbare vård samt för att undvika trafikköer som uppstår på grund av stillastående fordon.
 • Lane-level Hazard, en funktion som med hjälp av korthållskommunikation och molntjänster möjliggör att förare kan få varning om ett hinder i hans/hennes körfält samt en bild från platsen där hindret befinner sig.

Egen kommentar

Min tolkning är att demonstrationen av Hondas funktioner som är baserade på V2X sker på en testbana, dvs. inte i verklig trafik.

För mig är det oklart vilken typ av varning som ges till motorcyklister, och om detta sker via en smartphone som i fallet med fotgängare/cyklister eller via något annat gränssnitt (t.ex. en skärm på själva motorcykeln eller en head-up display i hjälmen).

GM introducerar Super Cruise i nya Cadillac

Amerikanska biltillverkaren General Motors (GM) planerar att utrusta Cadillac CTS årsmodell 2017 med det egenutvecklade Super Cruise systemet som bland annat möjliggör följande [1]:

 • Bilen kan färdas i ett givet körfält på motorväg utan ingrepp från föraren, dvs. både horisontell och longitudinell styrning sker automatiskt.
 • Trådlös kommunikation mellan bilarna (V2V) för informationsutbyte för att t.ex. förhindra en kollision.

Initialt kommer bilarna endast ha möjlighet att kommunicera med andra Cadillac som innehar samma teknologi.

Koncernchefen Mary Barra offentliggjorde detta i samband med ITS World Congress 2014.

Egen kommentar

Att informationsutbyte sker bara mellan Cadillac-bilar är en tydlig begränsning för att detta ska få ett större genomslag.

GM är inte de enda att utveckla denna typ av teknik och för att påskynda denna utveckling kräver det att myndigheterna fastställer en standard på hur detta ska fungera.

Källor

[1] General Motors, Pressmeddelande, 2014 -09-08 Länk

finansierad och administrerad av RISE Viktoria