Amerikanska transportfacket mobiliserar

Amerikanska Transportation Trades Department, TTD, som är en paraplyorganisation för fackföreningar inom transportområdet, har släppt en policy [2] för hur de vill agera för att möta hotet mot arbetstillfällen från automation [1].

Man skriver att mellan 700 000 och 1,7 miljoner transportarbetare riskerar att förlora jobbet helt eller få arbetsuppgifterna radikalt förändrade.

Policyn består av 8 punkter (kort sammanfattning):

  1. Arbetsgivare måste förvarna anställda om alla planer avseende automatiserade fordon och hur de kan påverka jobben.
  2. Allt införande av teknologier för automatisering måste förhandlas med berörda anställda.
  3. Myndigheterna måste sätta standard för säkerheten med automatiserade fordon och inte lämna det åt tillverkarna för självcertifiering.
  4. Det ska alltid finnas en mänsklig förare ombord som ska kunna ta över kontroller och hantera nödsituationer av olika slag.
  5. Kongressen bör etablera en fond, bekostad av användare/operatörer av automatiserade fordon, att kunna användas för omställning, utbildning eller försäkring av de som förlorar arbetet.
  6. Alla som vill börja använda automatiserade fordon för kollektivtrafik måste rapportera till myndigheterna om sina planer och hur de kan påverka de anställda.
  7. Myndigheterna bör analysera och publicera rapporter av hur automation påverkar bland annat arbetstillfällen.
  8. En operatör måste innan man nått 5% automatiserad körsträcka ta fram en plan för den fortsatta utvecklingen inklusive påverkan på arbetstillfällen och hur man avser att lindra effekterna för personalen.

Källa

[1] Brian Merchant: Transit Unions Are Drawing Up a Plan to Confront Autonomous Vehicles, Gizmodo 2019-03-20 Länk

[2] PRINCIPLES FOR THE TRANSIT WORKFORCE IN AUTOMATED VEHICLE LEGISLATION AND REGULATIONS, TTD 2019-03-11 Länk