Etikettarkiv: Finnish Transport Agency

AD i arktiska förhållanden

Arktiska förhållanden med snö och is medför specifika svårigheter för automatiserade fordon i form av halka, snöyra som försvårar sikten för kameror och lidar och problem med positionering då högupplöst kartor kanske inte stämmer efter snöfall och vägmarkeringarna inte längre syns. Ett finskt konsortium har nu studerat några av dessa utmaningar i ett EU-finansierat projekt kallat Arctic Challenge [1].

Resultaten kan sammanfattas i att snöyra visserligen försämrar signalerna men att nya typer av radarreflektorer – t.ex. på stolpar – kan avhjälpa detta; att mobilbaserade C-ITS-system kan varna för halka, vägarbeten, djur på vägen etc men det krävs en samverkan mellan olika tillverkare och operatörer så att inte bara bilar av ett bilmärke kan kommunicera med varandra; samt att kombinera vanlig positionering med satellitpositionering kan kompensera för t.ex. vägmarkeringar som inte syns.

Egen kommentar

Vi har tidigare skrivit om radarreflektorer, för den som vill läsa mer.

Källa

[1] Arctic Challenge, Project’s Final Report – Road transport automation in snowy and icy conditions, Finnish Transport Infrastructure Agency , November 2019 Länk

Snowbox för vintertester

Finska Lappland blir hem för en ny testanläggning för vinterprovning av intelligenta transportsystem, inklusive automatiserade system [1]. Anläggningen är under utveckling och heter Snowbox.

Den utvecklas som en del av Aurora-projektet som är uppdelat i fyra delprojekt. Dessa kommer att resultera i olika testanläggningar som inledningsvis kommer att fungera lite oberoende av varandra, men de kommer att integreras senare i en enhetlig testanläggning. Delprojekten är inriktade på:

  • intelligenta automatiserade transportsystem
  • digital transportinfrastruktur
  • intelligent rutthantering
  • mobilitet-som-en-tjänst (Mobility-as-a-Service – MaaS)

Testanläggningen kommer att möjliggöra testning både inom slutet område och på allmän väg.

Som en del av Aurora-projektet kommer olika säkerhets- och energieffektiviseringssystem att testas på motorvägen E8 mellan Finland och Norge. Dessutom kommer Soneras nya MaaS-tjänst, som möjliggör smidig kombination av olika kollektivtrafikmodaliteter, att testas.

Aurora är ett samarbete mellan Regional Development Agency for Fell Lapland, Finnish Transport Agency, Finland’s Ministry of Transport and Communications, Finnish Transport Safety Agency – Trafi, National Land Survey of Finland, Finnish Meteorological Institute, ITS Finland, HERE, Roadscanners Oy och Lapland Proving Ground.

Källor

[1] Traffic Technology Today. Arctic testing ecosystem for intelligent transport opens in Finnish Lapland. 2016-02-03 Länk

Here testar säkerhetsvarningar i Finland

Under 2016 kommer kartföretaget Here tillsammans med IT-företaget Infotripla att starta ett nytt pilotprojekt i Finland [1, 2]. Projektet kallas Coop och har initierats av Finnish Transport Agency (FTA) och Finnish Transport Safety Agency (Trafi).

Projektet går ut på att möjliggöra för förare att kommunicera säkerhetsvarningar till varandra, som till exempel halk-, kö- och olycksvarningar. Målet är att utforska hur existerande kommunikations- och positioneringsteknologier kan användas för att öka trafiksäkerheten. Till att börja med kommer projektet att involvera runt 1000 förare som frivilligt utbyter information med varandra via smarttelefoner. Förhoppningen är att systemet så småningom ska inkludera information från fordons- och infrastrukturbaserade sensorer.

Det är första gången som varningsmeddelanden som specificerats i EU-direktivet om Intelligent Transport Systems (ITS) tas i bruk.

Egen kommentar

Volvo Cars har tillsammans med Trafikverket och den norska Statens Vegvesen ett liknande pilotprojekt inriktat på halkvarningar. I Volvos projekt samlas dock relevant information från bilbaserade sensorer som sedan delas till andra bilar genom ett molnbaserat system.

Man kan tänka sig att sådan information används vid automatiserad körning för att avgöra när kontrollen ska lämnas över till föraren. Frågan är då vad som skulle krävas för att en automatiserad bil skulle ”våga” lita på information genererad av förarna?

Källor

[1] Pardiwala, A., NDTV Gadgets. Nokia’s Here Chosen to Lead Vehicle Hazard Warning Pilot Project in Finland. 2015-07-01 Länk

[2] Car-IT. Here entwickelt intelligente Gefahrenwarnung. 2015-06-30 Länk