Etikettarkiv: ITS Finland

Snowbox för vintertester

Finska Lappland blir hem för en ny testanläggning för vinterprovning av intelligenta transportsystem, inklusive automatiserade system [1]. Anläggningen är under utveckling och heter Snowbox.

Den utvecklas som en del av Aurora-projektet som är uppdelat i fyra delprojekt. Dessa kommer att resultera i olika testanläggningar som inledningsvis kommer att fungera lite oberoende av varandra, men de kommer att integreras senare i en enhetlig testanläggning. Delprojekten är inriktade på:

  • intelligenta automatiserade transportsystem
  • digital transportinfrastruktur
  • intelligent rutthantering
  • mobilitet-som-en-tjänst (Mobility-as-a-Service – MaaS)

Testanläggningen kommer att möjliggöra testning både inom slutet område och på allmän väg.

Som en del av Aurora-projektet kommer olika säkerhets- och energieffektiviseringssystem att testas på motorvägen E8 mellan Finland och Norge. Dessutom kommer Soneras nya MaaS-tjänst, som möjliggör smidig kombination av olika kollektivtrafikmodaliteter, att testas.

Aurora är ett samarbete mellan Regional Development Agency for Fell Lapland, Finnish Transport Agency, Finland’s Ministry of Transport and Communications, Finnish Transport Safety Agency – Trafi, National Land Survey of Finland, Finnish Meteorological Institute, ITS Finland, HERE, Roadscanners Oy och Lapland Proving Ground.

Källor

[1] Traffic Technology Today. Arctic testing ecosystem for intelligent transport opens in Finnish Lapland. 2016-02-03 Länk