Here testar säkerhetsvarningar i Finland

Under 2016 kommer kartföretaget Here tillsammans med IT-företaget Infotripla att starta ett nytt pilotprojekt i Finland [1, 2]. Projektet kallas Coop och har initierats av Finnish Transport Agency (FTA) och Finnish Transport Safety Agency (Trafi).

Projektet går ut på att möjliggöra för förare att kommunicera säkerhetsvarningar till varandra, som till exempel halk-, kö- och olycksvarningar. Målet är att utforska hur existerande kommunikations- och positioneringsteknologier kan användas för att öka trafiksäkerheten. Till att börja med kommer projektet att involvera runt 1000 förare som frivilligt utbyter information med varandra via smarttelefoner. Förhoppningen är att systemet så småningom ska inkludera information från fordons- och infrastrukturbaserade sensorer.

Det är första gången som varningsmeddelanden som specificerats i EU-direktivet om Intelligent Transport Systems (ITS) tas i bruk.

Egen kommentar

Volvo Cars har tillsammans med Trafikverket och den norska Statens Vegvesen ett liknande pilotprojekt inriktat på halkvarningar. I Volvos projekt samlas dock relevant information från bilbaserade sensorer som sedan delas till andra bilar genom ett molnbaserat system.

Man kan tänka sig att sådan information används vid automatiserad körning för att avgöra när kontrollen ska lämnas över till föraren. Frågan är då vad som skulle krävas för att en automatiserad bil skulle ”våga” lita på information genererad av förarna?

Källor

[1] Pardiwala, A., NDTV Gadgets. Nokia’s Here Chosen to Lead Vehicle Hazard Warning Pilot Project in Finland. 2015-07-01 Länk

[2] Car-IT. Here entwickelt intelligente Gefahrenwarnung. 2015-06-30 Länk