Etikettarkiv: Fujitsu

Samarbete om cybersäkerhet

Fujitsu och Upstream slår ihop sina krafter för att skapa en cybersäkerhetslösning för uppkopplade fordon [1].

Planen är att kombinera existerande lösningar till en lösning. Upstream har AutoThreat Intelligence som är en portal där man kan bland annat se hottrender och göra hottester [2]. Fujitsus ICT-Security operation center (SOC) är en liknande tjänst där man kan få insikter och uppdateringar om hottrender från experterna i SOC [3].

Planen är att den nya lösningen från samarbetet ska lanseras senare under året.

Egen kommentar

Som vi rapporterat om innan har AB Volvo gjort en investering i Upstream.

Källor

[1] Fujitsu and Upstream Security Partner for Vehicle Security, Fujitsu 2020-01-16 Länk

[2] AutoThreat Intelligence, Upstream Länk

[3] Cyber Security Operations Center, Fujitsu Länk

Fujitsu + Autonomic

Fujitsu och Autonomic, som ägs av Ford Smart Mobility, har inlett ett samarbete som går ut på att hjälpa fordonsindustrin världen över i dess transformation mot mobilitetstjänster [1]. 

Som ett första steg i detta kommer företagen att utveckla ett Transportation Mobility Cloud (TMC) som anses vara en möjliggörare för diverse mobilitetstjänster, inklusive de som använder sig av automatiserade fordon. 

Källor

[1] Fujitsu. Fujitsu and Autonomic Collaborate to Bring Advanced Mobility Services to Global Automakers. 2019-05-14 Länk

Fujitsu + HERE

Förra veckan blev det offentligt att Fujitsu inleder ett strategiskt samarbete med HERE kring avancerade mobilitetstjänster och automatiserad körning [1].

Genom att förena sina positionerings- och analystekniker till kraftfulla integrerade lösningar hoppas företagen bidra till att bygga upp smarta revolutionerande transporter. Syftet är att stödja fordonstillverkare, mobilitetsleverantörer och städer med integrerade end-to-end-tekniklösningar. Inledningsvis kommer fokus att vara på japanska företag, men så småningom kommer arbetet att expanderas till internationella marknader. Målet är helt enkelt att hjälpa kunderna att utveckla sina mobila tjänster.

Källor

[1] Fujitsu Press releases. Fujitsu and HERE to Partner on Advanced Mobility Services and Autonomous Driving. 2017-11-07 Länk

Fujitsu utvecklar ny radar

Fujitsu Laboratories håller på att utveckla en ny lågkostnads millimeterradar (76-81 GHz) för fordonstillämpning [1]. Till skillnad från sina motsvarigheter som använder sig av kiselgermaniumkretsar kommer den att vara baserad på komplementär metalloxidhalvledare (CMOS).

Hittills har CMOS använts i begränsad utsträckning för millimeterradar på grund av dess känslighet för störningar inom lågfrekvensområdet, vilket gjorde det svårt att detektera fotgängare och andra objekt med låg reflekteringsförmåga. Fujitsu har nu kommit på ett sätt att reducera dessa störningar med hjälp av en s.k. dubbelbalanserad resistiv mixer i frekvensomvandlingskretsen i signalmottagaren. Detta gör att CMOS-kretsen har samma eller bättre prestanda som kiselgermaniumkretsar.

Källor

[1] Phys. Org. Fujitsu Laboratories develops lower-cost millimeter-wave radar for automobiles. 2014-10-08. Länk