Etikettarkiv: Fujitsu

Fujitsu + HERE

Förra veckan blev det offentligt att Fujitsu inleder ett strategiskt samarbete med HERE kring avancerade mobilitetstjänster och automatiserad körning [1].

Genom att förena sina positionerings- och analystekniker till kraftfulla integrerade lösningar hoppas företagen bidra till att bygga upp smarta revolutionerande transporter. Syftet är att stödja fordonstillverkare, mobilitetsleverantörer och städer med integrerade end-to-end-tekniklösningar. Inledningsvis kommer fokus att vara på japanska företag, men så småningom kommer arbetet att expanderas till internationella marknader. Målet är helt enkelt att hjälpa kunderna att utveckla sina mobila tjänster.

Källor

[1] Fujitsu Press releases. Fujitsu and HERE to Partner on Advanced Mobility Services and Autonomous Driving. 2017-11-07 Länk

Fujitsu utvecklar ny radar

Fujitsu Laboratories håller på att utveckla en ny lågkostnads millimeterradar (76-81 GHz) för fordonstillämpning [1]. Till skillnad från sina motsvarigheter som använder sig av kiselgermaniumkretsar kommer den att vara baserad på komplementär metalloxidhalvledare (CMOS).

Hittills har CMOS använts i begränsad utsträckning för millimeterradar på grund av dess känslighet för störningar inom lågfrekvensområdet, vilket gjorde det svårt att detektera fotgängare och andra objekt med låg reflekteringsförmåga. Fujitsu har nu kommit på ett sätt att reducera dessa störningar med hjälp av en s.k. dubbelbalanserad resistiv mixer i frekvensomvandlingskretsen i signalmottagaren. Detta gör att CMOS-kretsen har samma eller bättre prestanda som kiselgermaniumkretsar.

Källor

[1] Phys. Org. Fujitsu Laboratories develops lower-cost millimeter-wave radar for automobiles. 2014-10-08. Länk