Fujitsu utvecklar ny radar

Fujitsu Laboratories håller på att utveckla en ny lågkostnads millimeterradar (76-81 GHz) för fordonstillämpning [1]. Till skillnad från sina motsvarigheter som använder sig av kiselgermaniumkretsar kommer den att vara baserad på komplementär metalloxidhalvledare (CMOS).

Hittills har CMOS använts i begränsad utsträckning för millimeterradar på grund av dess känslighet för störningar inom lågfrekvensområdet, vilket gjorde det svårt att detektera fotgängare och andra objekt med låg reflekteringsförmåga. Fujitsu har nu kommit på ett sätt att reducera dessa störningar med hjälp av en s.k. dubbelbalanserad resistiv mixer i frekvensomvandlingskretsen i signalmottagaren. Detta gör att CMOS-kretsen har samma eller bättre prestanda som kiselgermaniumkretsar.

Källor

[1] Phys. Org. Fujitsu Laboratories develops lower-cost millimeter-wave radar for automobiles. 2014-10-08. Länk