Beteendestudie i Storbritannien

I samband med PACTS Driverless Vehicles Conference som hölls för två veckor sedan offentliggjorde Storbritanniens statssekreterare vid transportdepartementet att en ny studie om trafikantbeteende är på gång [1]. Det är inte bestämt vilka frågor som studien kommer att behandla exakt, men den kommer handla om hur automatiserade fordon påverkar deras användare samt andra trafikanter som fotgängare, cyklister och rörelsehindrade. Förhoppningen är att studien ska belysa vad som kan väntas i framtiden och hur den nya teknologin kommer att accepteras i samhället.

Det är oklart när studien väntas starta och hur omfattande den kommer att vara. Troligtvis kommer den att göras parallellt med andra aktiviteter som börjar i januari 2015.

I juli 2014 annonserade transportdepartementet en tävling där man kan vinna anslag om att utföra forsknings- och utvecklingsprojekt som relaterar till hur automatiserade fordon kan integreras i brittiskt samhälle. Vinnarna väntas vara kända inom kort.

Källor

[1] Watt, T., Connect. Department of Transport announces a study into consumer attitudes and behaviours concerning driverless cars. 2014-10-23. Länk