UMTRI har utökat sin opinionsundersökning

För ett par månader sedan publicerade University of Michigan Transportation Research Institute (UMTRI) en studie om allmänhetens opinion om automatiserade fordon i Storbritannien, Australien och USA.  Nu har UMTRI ställt samma frågor till allmänheten i Japan, Kina och Indien  [1].

Resultat från studien visar att de tillfrågade i alla dessa länder är generellt sett positiva till den nya teknologin, men det finns vissa orosmoment. Exempel på andra intressanta resultat inkluderar följande:

  • En stor del av de tillfrågade i Kina (87 %) och Indien (84 %) är positiva till automatiserade fordon. Detta jämfört med 62 % i Australien, 56 % i USA, 52 % i Storbritannien, och 43 % i Japan.
  • Ungefär hälften av de tillfrågade i Japan hade varken positiv eller negativ åsikt om automatiserade fordon. Runt 16 % av de tillfrågade i USA hade negativ åsikt, vilket var den största andelen bland de sex länderna.
  • Trots den stora andelen positiva åsikter om automatiserade fordon svarade ungefär 79 % av indierna att de skulle vara väldigt eller ganska oroliga att färdas i helt självkörande fordon. Detta jämfört med 49 % i Kina, 67 % i USA, 57 % i Australien, 57 % i Storbritannien och 52 % i Japan.
  • Över 80 % av de tillfrågade i Kina tror att automatiserade fordon kommer minska både antalet och svårighetsgraden av trafikolyckor. Motsvarande siffra för USA, Storbritannien och Australien ligger på runt 70 %.
  • De tillfrågade i Kina och Indien (ca 72 %) är mer optimistiska kring automatiserade fordons förmåga att minska trafikstockningar än de tillfrågade i andra länder.
  • Indier och kineser var generellt sett mer oroliga för systemfel, informationssäkerhet, integritet och interaktion med oskyddade trafikanter än de tillfrågade i andra länder.

Egen kommentar

Studien som nämns ovan heter Public Opinion about Self-Driving Vehicles in China, India, Japan, the U.S., the U.K., and Australia och är publicerad i form av en rapport. Den omfattade 610 deltagare från Kina, 527 från Indien och 585 från Japan [2].

Källor

[1] DeGroat, B., University of Michigan News. Self-driving vehicles generate enthusiasm, concerns worldwide. 2014-10-30 Länk

[2] Schoettle B, Sivak, M. Report No. UMTRI-2014-30. Public Opinion about Self-Driving Vehicles in China, India, Japan, the U.S., the U.K., and Australia. Länk