Bill Ford om framtiden

McKinsey & Company har publicerat en intervju med Bill Ford som gjordes i september. Intervjun tar bland annat upp frågor som rör automatiserade fordon [1].

Sammanfattningsvis kan man säga att Bill Ford tror att uppkopplade och automatiserade fordon är en trend som utvecklas väldigt snabbt. Det skapar nya möjligheter som kräver nya arbets- och affärsmodeller.

Något annat som han lyfter fram är att dagens fordonstillverkare är vana vid att integrera teknik som de själva utvecklat, men i framtiden kommer de istället behöva integrera teknik som andra utvecklat. Frågan är då hur tillverkarna ska addera mervärde. Lyckas de inte med detta kommer de hamna i samma situation som dagens mobiltelefontillverkare där mervärdet adderas av andra.

Han tror också att Ford behöver bli ett företag som förser folk med mobilitet. I framtiden måste Ford lista ut vad företaget behöver äga och göra själva och hur de ska bli bra på att integrera olika teknologier och tjänster. De behöver också göra sig attraktiva för nya spelare på marknaden som Google och Apple.

Källor

[1] McKinsey Quarterly. Bill Ford charts a course for the future. Oktober 2014. Länk