Brittiska effekter av autonoma fordon

Den brittiska sammanslutningen SMMT, Society of Motor Manufacturers and Traders, har skrivit en rapport om effekterna av fordonsautomation med rekommendationer till regeringen [1].

De potentiella effekterna med CAV = Connected and Autonomous Vehicles sägs vara:

  • Kan ge £51 miljarder årligen till den brittiska ekonomin vid år 2030
  • Kan skapa 320 000 nya arbetstillfällen, varav 25 000 inom fordonstillverkning vid år 2030
  • Kan spara 2 500 liv och undvika 25 000 allvarliga olyckor mellan år 2014 och 2030
  • Kan ge renare mobilitet och minskade utsläpp
  • Kan förbättra trafikflöde, effektivitet och minska bränsleförbrukning
  • Kan ge mobilitet åt äldre och handikappade
  • Kan öka produktiviteten

För att nå detta måste man bland annat säkra tillgänglighet och skydd av data, men också uppdatera lagstiftningen och ta fram en nationell strategi för området, där man fokuserar några få viktiga områden.

Källor

[1] K.Scharring,  S.Nash, D.Wong:  Connected and Autonomous Vehicles – Position Paper, The Society of Motor Manufacturers and Traders Ltd, February 2017 Länk