Förslag till nya försäkringsregler i Storbritannien

Det brittiska departementet för transport har tagit fram ett nytt lagförslag kallat Vehicle Technology and Aviation Bill i hopp om att detta ska leda till att några stora barriärer för testning av automatiserade fordon på allmänna vägar elimineras [1, 2]. Förslaget innehåller bland annat ett antal förslag om hur automatiserade fordon bör vara försäkrade och föreslår också nya regler som kräver att bensinstationer och företag  installerar fler laddstationer för el- och vätgasdrivna fordon.

Försäkringen av automatiserade fordon bör gälla både när fordonet framförs i manuellt och i automatiserat läge. Försäkringen kommer dock inte gälla för förarna om en olycka inträffar när fordonet framförs i automatiserat läge och de gjort otillåtna ändringar i mjukvara eller underlåtit att installera en uppdatering [3]. Vidare föreslås det att försäkringsbolagen ska fungera som en mellanhand för tillverkarna, så att de som skadas när fordonet framförs av automationen kan göra anspråk på ägarens försäkring och inte behöva göra anspråk mot fordonstillverkaren. Detta för att förenkla och snabba på processen för de inblandade.

Förslaget kommer nu att gå till Parlamentet där ministrar och tredje parter som försäkringsbolag och fordonstillverkare kan kommentera det.

Källor

[1] Gov.UK Announcments. New measures set out autonomous vehicle insurance and electric vehicle infrastructure. 2017-02-22 Länk

[2] Matt, B., engadget. UK government finally draws up laws for autonomous cars. 2017-02-23 Länk

[3] Sulleyman, A., Independent. UK self-driving car insurance rules outlined by government. 2017-02-23 Länk