Regeringen vill ha bättre koordinerat regelverk

Förra veckan deltog representanter för den svenska regeringen, ett flertal ministrar från EU, EU-kommissionen samt industrin vid ett möte i Amsterdam för att diskutera Amsterdamdeklarationen om uppkopplade och automatiserade transporter [1]. Under mötet togs det bland annat fram en plan för arbetet med att främja utveckling och introduktion av sådana transporter.

Infrastrukturminister Anna Johansson, som deltog vid mötet, konstaterade också att regelverken för automatiserade och uppkopplade fordon behöver koordineras på EU-nivå för att stödja utveckling och innovation.

Källor

[1] Regeringskansliet. Stärkt samarbete om självkörande bilar. 2017-02-20 Länk