Tyskland och Frankrike skapar gemensam testzon

Tyskland och Frankrike har nyligen kommit överens om att testa automatiserade fordon på en vägsträcka som förbinder de två länderna [1]. Sträckan är ca 70 km lång och går från Merzig i Tyskland till Metz i Frankrike.

Syftet med denna är att möjliggöra testning av automatiserade och uppkopplade fordon över gränser. Förhoppningen är att detta ska ge klarhet i hur sådana fordon kan framföras sömlöst mellan olika länder, och på sikt leda till nya standarder inom området.

Källor

[1] Safe Car News. Germany and France Agree on Cross-Border Autonomous Test Zone. 2017-02-09 Länk