Nyhetsbrev 297: Ökad samverkan en trend

Alltfler aktörer ser möjliga nyttor med automatiserade fordon, till exempel godsdistributörer som FedEx, men också samhället i stort. Ett exempel vi tar upp idag är en studie av samhällseffekterna för Storbritannien av införande av teknologin.

Men det krävs förstås fortfarande mycket tester och harmonisering av regelverk mellan olika länder. Vi tar upp ett par europeiska exempel, bland annat också ett från just Storbritannien.

Trevlig helg!